EN

synthetic {adjektiivi}

volume_up
Synthetic alcohol should be considered comparable with alcohol of agricultural origin.
Synteettinen alkoholi pitäisi rinnastaa maataloudesta peräisin olevaan alkoholiin.
And in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind.
Yhteiskunnassamme uskotaan vahvasti, että synteettinen onni on huonompaa laatua.
Secondly, to what extent do we include synthetic alcohol?
Toiseksi, missä määrin synteettinen alkoholi sisällytetään säädöksen soveltamisalaan?

Esimerkkejä "synthetic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.
Sen vuoksi tämä synteettisten huumeiden vastainen aloite on erittäin myönteinen.
EnglishEU laws are synthetic laws used in matters of justice for half a billion people.
EU-lait ovat oikeusasioissa synteettisiä lakeja puolelle miljardille kansalaisille.
EnglishAt that time I took up in particular the question of the spread of synthetic drugs.
Otin tuolloin erityisesti esiin kysymyksen synteettisten huumeiden leviämisestä.
EnglishSynthetic alcohol should be considered comparable with alcohol of agricultural origin.
Synteettinen alkoholi pitäisi rinnastaa maataloudesta peräisin olevaan alkoholiin.
EnglishFirst, there is a difference between synthetic DHA and DHA in breast milk.
Ensinnäkin synteettisen DHA:n ja äidinmaitoon sisältyvän DHA:n välillä on ero.
EnglishThe implementation of the joint action on synthetic drugs is high on our agenda.
Synteettisiä huumausaineita koskevan yhteisen toimen täytäntöönpano on edennyt jo hyvin.
EnglishWe believe that the spread of synthetic drugs should be taken into great consideration.
Meidän mielestämme synteettisten huumeiden leviäminen on hyvin huolestuttava ilmiö.
EnglishSynthetic drugs are manufactured in kitchen laboratories using chemicals.
Synteettiset huumausaineet valmistetaan keittiölaboratoriossa kemiallisista aineista.
EnglishAnd in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind.
Yhteiskunnassamme uskotaan vahvasti, että synteettinen onni on huonompaa laatua.
EnglishThere needs to be a real awareness of the risks associated with synthetic drugs.
Synteettisiin huumeisiin liittyvät riskit on todella tiedostettava.
EnglishOnly with a great deal of goodwill can synthetic genes be considered to be inventions.
Synteettisiä geenejä voi pitää keksintönä vain todella hyvällä tahdolla.
EnglishII. establishing a system of special forensic profiling analysis of synthetic drugs
II. synteettisiä huumausaineita koskevan rikosteknisen profilointijärjestelmän perustamisesta
EnglishMr President, we are now to deal with the issue of synthetic drugs.
. (SV) Arvoisa puhemies, nyt käsittelemme kysymystä synteettisistä huumeista.
EnglishSynthetic drugs are dangerous even if they are often trivialised.
Synteettiset huumausaineet ovat vaarallisia, vaikka niitä usein vähätelläänkin.
EnglishIn the meantime, there are now over 5 million young people taking synthetic drugs.
Nykyään yli viisi miljoonaa nuorta käyttää synteettisiä huumeita.
EnglishAnd also, I thought that there would be synthetic polymers, plastics, embedded in the rock.
Mietin myös, että kiveen haudattuina saattaisi olla synteettisiä polymeerejä, muoveja.
EnglishSeveral young people have since died of the effects of these synthetic drugs.
Tähän mennessä monia nuoria on kuollut näiden synteettisten huumausaineiden käytön seurauksena.
EnglishWe now have five million young people taking synthetic drugs in Europe.
Viisi miljoonaa nuorta Euroopassa käyttää synteettisiä huumausaineita.
EnglishThere has been a very important Swedish initiative on synthetic drugs.
Ruotsi on tehnyt merkittävän synteettisiä huumeita koskevan aloitteen.
EnglishThe widespread use of synthetic chemicals is a post-war phenomenon.
Synteettisten kemikaalien laaja-alainen käyttö on sotien jälkeinen ilmiö.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "synthetic":

synthetic
synthetic rubber
English