"symposium" - Suomenkielinen käännös

EN

"symposium" suomeksi

FI

"symposium" englanniksi

EN

symposium {substantiivi}

volume_up
symposium (myös: conference)
symposium
symposium
We are going to have a major European symposium on demographic change under the Austrian presidency.
Itävallan puheenjohtajakaudella järjestetään laaja Euroopan väestömuutoksen symposiumi.
FI

symposium {substantiivi}

volume_up
symposium (myös: konferenssi, symposiumi)

Esimerkkejä "symposium"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe working party will report to the next symposium, which will be held in 2005.
Työryhmä raportoi toiminnastaan seuraavassa symposiumissa, joka pidetään vuonna 2005.
EnglishHowever, at their day-long symposium in Seattle they hardly had a chance to speak.
Seattlessa ne eivät kuitenkaan saaneet kunnolla suunvuoroa edes omana symposiumipäivänään.
EnglishIn 1993, Jacques Delors organised a European symposium on cities.
Vuonna 1993 Jacques Delors järjesti eurooppalaisen kaupunkikonferenssin.
English0:29 I'm the President of the Journalism & Women Symposium, JAWS.
0:29 Olen Journalism & Women -symposiumin (JAWS) puheenjohtaja.
EnglishThe symposium agreed to form a working party to look into the deteriorating health of bees.
Symposiumissa sovittiin mehiläisten terveyden heikkenemistä tutkivan työryhmän perustamisesta.
EnglishWe are going to have a major European symposium on demographic change under the Austrian presidency.
Itävallan puheenjohtajakaudella järjestetään laaja Euroopan väestömuutoksen symposiumi.
EnglishLast week I attended a symposium where there were 150 participants, and only two of them were women.
Viime viikolla osallistuin symposiumiin, jossa oli 150 osallistujaa, joukossa kaksi naista.
EnglishLadies and gentlemen, I was recently at a symposium looking at whether the Erika was still possible.
Hyvät kollegat, osallistuin hiljattain symposiumiin, jossa pohdittiin, onko Erika-aluksen onnettomuuden kaltainen katastrofi edelleen mahdollinen.
EnglishI know, Commissioner, that you intend to organise a symposium on 'women and sport' in the near future and this is something I welcome.
Arvoisa komission jäsen, tiedän, että aiotte piakkoin järjestää symposiumin naisten asemasta urheilussa. Olen iloinen siitä.
EnglishSeveral Ministers from the Member States as well as the heads of various immigration services and border police from Member States will be taking part in this symposium.
Kokoukseen osallistuu useita jäsenvaltioiden ministereitä, eri osastojen johtajia ja rajapoliiseja.
EnglishI am aware of the Commission' s reluctance on this subject as it announced during the symposium on the presentation of INTERREG III last November.
Tunnen Euroopan komission epäröinnin tässä asiassa. Se toi tämän esille viime marraskuussa pidetyssä kollokviossa, jossa Interreg III -aloite esiteltiin.
EnglishI think you should appear as opening speaker at the symposium that you and Parliament probably also wishes to organise in honour of Averroës Day.
Uskon, että teidän tulisi esiintyä tärkeänä alustajana siinä symposiumissa, jonka te ja todennäköisesti myös parlamentti haluaa järjestää Averroes-päivän kunniaksi.
EnglishAt the weekend, I attended a symposium with non-governmental organisations, with farmers' representatives from Honduras and employees' representatives from South America.
Osallistuin viikonloppuna symposiumiin, jossa oli mukana kansalaisjärjestöjä, maanviljelijöiden edustajia Hondurasista, työntekijöiden edustajia Etelä-Amerikan alueelta.
EnglishI was able to attend the symposium that the Commission held last November and I would like to draw the attention of the House to two very important issues which emerged from that symposium.
Minulla oli ilo osallistua komission viime marraskuussa järjestämään symposiumiin, ja kiinnittäisin parlamentin huomion kahteen symposiumissa esille otettuun hyvin tärkeään seikkaan.