"symmetrical" - Suomenkielinen käännös

EN

"symmetrical" suomeksi

EN

symmetrical {adjektiivi}

volume_up
symmetrical
Symmetrical shape and rubber grips give you control and cushioning.
Symmetrinen muoto ja kumipinnat tekevät hiiren käytön tarkaksi ja pehmeäksi.

Esimerkkejä "symmetrical"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWithout these preconditions, the Doha Round will not have symmetrical results.
Ilman näitä edellytyksiä Dohan neuvottelukierros ei tuota symmetrisiä tuloksia.
EnglishSymmetrical shape and rubber grips give you control and cushioning.
Symmetrinen muoto ja kumipinnat tekevät hiiren käytön tarkaksi ja pehmeäksi.
EnglishPolitical history can rarely be symmetrical in terms of its content but the effort has to be made.
Poliittinen historia pystyy harvoin olemaan sisällöltään symmetristä, mutta siihen pitää pyrkiä.
EnglishThis of course, and I say this emphatically, does not mean symmetrical trade-opening between the EU and the ACP.
Haluan painottaa, että tämä ei tarkoita symmetristä kaupan vapauttamista EU:n ja AKT:n välillä.
EnglishI believe that democracy must be symmetrical.
EnglishAs far as the general safeguard clause is concerned, it is symmetrical in the sense that it can be invoked by both old and new Member States.
Yleinen suojalauseke on sillä tavalla molemminpuolinen, että siihen voivat vedota uudet ja vanhat jäsenvaltiot.
EnglishEven during times of strong economic growth a symmetrical target of 2% with a range of plus or minus 1% should certainly be considered.
Vahvankin talouskasvun aikoina olisi varmasti harkittava symmetristä 2 prosentin tavoitetta, jossa on vaihteluvaraa yksi prosentti ylös- ja alaspäin.
EnglishI am in favour of abolishing quotas, but with a parallel obligation to undertake symmetrical obligations with regard to duty-related and technical barriers.
Kannatan kiintiöiden poistamista, mutta vain jos samalla sitoudutaan samankaltaisiin velvoitteisiin, jotka koskevat tehtävään liittyviä ja teknisiä esteitä.
EnglishHowever, our agreement on the macroeconomic component is conditional upon maintaining a symmetrical approach, and this is a point I make to the Council.
Makrotalouteen liittyvän osatekijän hyväksymisen ehdoksi me kuitenkin asetamme symmetrisen lähestymistavan säilyttämisen. Tämän näkökohdan haluan esittää neuvostolle.
EnglishA more symmetrical approach to fiscal policy is needed through budgetary discipline during good times so as gradually to achieve budgetary surpluses when the upswing comes.
Budjettikurin avulla on toteutettava tasapuolisempaa veropolitiikkaa hyvinä aikoina, jotta nousukauden koittaessa voidaan vähitellen saavuttaa budjettiylijäämiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "symmetrical":

symmetrical