EN

symbolism {substantiivi}

volume_up
symbolism
Often, symbolism can prove to be a useful tool and incentive for essential reforms.
Symbolismi voi usein osoittautua hyödylliseksi välineeksi ja kannustimeksi merkittävien uudistusten yhteydessä.

Esimerkkejä "symbolism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe symbolism of a constitution was a major factor in the Dutch saying 'no'.
Perustuslain symboliarvo oli pääsyy siihen, että alankomaalaiset torjuivat sen.
EnglishSo let us have some symbolism today as well, with another coffin in the plenary.
Tuokaamme tänään mukaan myös symboliikkaa, tuokaamme täysistuntoon toinen ruumisarkku.
EnglishIs this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?
Onko tämä petollista ja siten vaarallista symbolista politiikkaa Euroopan taholta?
EnglishLet us take advantage of the symbolism of this day to send out a signal of unity.
Hyödyntäkäämme päivän symboliikkaa lähettääksemme kansalaisille viestin yksimielisyydestä.
EnglishIt departed, with perhaps unfortunate symbolism, from Waterloo Station six months ago.
Se alkoi, kenties onnettoman symbolisesti, Waterloon asemalta kuusi kuukautta sitten.
EnglishI hope that the symbolism of the European capitals will not go the same way.
Toivon, että eurooppalaisten kulttuuripääkaupunkien symboliikka ei ole tätä samaa tasoa.
EnglishMy third point concerns not only the substance but the symbolism of the European card.
Kolmanneksi haluan käsitellä eurooppalaisen kortin sisällön ohella myös sen symboliikkaa.
EnglishI would say to the Council that banning clones alone is the politics of symbolism.
Haluankin sanoa neuvostolle, että pelkkien kloonien kieltäminen on ainoastaan symbolista politiikkaa.
EnglishOften, symbolism can prove to be a useful tool and incentive for essential reforms.
Symbolismi voi usein osoittautua hyödylliseksi välineeksi ja kannustimeksi merkittävien uudistusten yhteydessä.
EnglishBut, of course, the shipyards are more than simply that symbolism.
Mutta telakka on tietenkin muutakin kuin vain symbolinen.
EnglishIt is a good agreement, it has a certain symbolism and it has considerable political implications.
Se on hyvä sopimus, johon liittyy tiettyä symboliikkaa ja jolla on huomattava poliittinen merkitys.
EnglishSo the death holds a symbolism for the future: an opportunity to break with the past.
McCartneyn kuolemalla on siis symbolista merkitystä tulevaisuudelle: nyt on mahdollisuus irtautua menneisyydestä.
EnglishA European identity that has been imposed from above, with its own symbolism, will not change this in any way.
Ylhäältä käsin tyrkytetty eurooppalainen identiteetti omine symboleineen ei muuta tätä millään tavoin.
EnglishThe symbolism of the occasion reminds us of two fundamental ideas that must be kept at the forefront.
Tämä symbolinen tapahtuma palauttaa mieleemme kaksi perustavanlaatuista ajatusta, jotka on asetettava etusijalle.
EnglishSometimes people have no sense of symbolism.
Toisinaan ihmisillä ei ole minkäänlaista symboliikan tajua.
EnglishThe entire event would have achieved a far greater symbolism if artists from all of the Member States had been invited.
Koko tilaisuus olisi ollut paljon symbolisempi, jos esiintyjiä olisi kutsuttu kaikista jäsenvaltioista.
EnglishIn addition to the symbolism, this legal measure also has practical significance for EU human rights policy.
Symboliikan lisäksi tällä oikeudellisella toimenpiteellä on myös käytännön merkitystä EU:n ihmisoikeuspolitiikalle.
EnglishThere is no politics without symbolism.
Mitään politiikkaa ei ole olemassa ilman symboliikkaa.
EnglishWhat message are you trying to send with this symbolism?
EnglishIn addition, the constitutional title and symbolism, and the reference to the EU flag and anthem, have been dropped.
Lisäksi Lissabonin sopimuksesta on poistettu perustuslakinimike ja symboliikka, viittaukset EU:n lippuun ja hymniin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "symbolism":

symbolism
symbol
symbolic