EN

sword {substantiivi}

volume_up
sword (myös: cutlass)
Culture is always a double-edged sword, and this is what is particularly interesting.
Kulttuuri on aina kaksiteräinen miekka, ja tämä on erityisen mielenkiintoista.
A formidable sword of Damocles thus hangs above our cultural policies.
Damokleen miekka uhkaa siis kulttuuripolitiikkaamme.
The 'peace clause' is not a Damocles' sword hanging over the head of Europe alone.
"Rauhanlauseke" ei ole vain yhden pään, eli Euroopan yllä oleva Damokleen miekka.

Esimerkkejä "sword"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe 'peace clause' is not a Damocles' sword hanging over the head of Europe alone.
"Rauhanlauseke" ei ole vain yhden pään, eli Euroopan yllä oleva Damokleen miekka.
EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Tämä päällisin puolin kunnioitettava tavoite voi kuitenkin olla kaksiteräinen miekka.
EnglishCulture is always a double-edged sword, and this is what is particularly interesting.
Kulttuuri on aina kaksiteräinen miekka, ja tämä on erityisen mielenkiintoista.
EnglishLike a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
Se roikkuu kuin Damokleen miekka ei vain unionin vaan koko planeetan päällä.
EnglishIn other words, the aim is to impose the liberal choices of big business by fire and sword.
Tarkoitus on toisin sanoen korvata suuryritysten vapaat valinnat tulella ja miekalla.
EnglishThe problem with the world, however, is not that democracy should be won with fire and sword.
Maailman ongelma ei kuitenkaan ole se, että demokratiaa vietäisiin miekalla ja verellä.
EnglishHowever, it is with our words that we must fight; words make the most extraordinary sword.
Meidän pitää kuitenkin käydä taistelua sanojemme avulla; sanat ovat mitä ihmeellisin miekka.
EnglishBut after we left, these same people were again put to the sword by the pro-Indonesian militias.
Kuitenkin lähtömme jälkeen indonesialaismieliset miliisit alkoivat jälleen murhata väestöä.
EnglishHowever, it is necessary for us to ensure that the information society does not become a two-edged sword.
On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei tietoyhteiskunnasta tule kaksiteräistä miekkaa.
EnglishMoreover, the date of 4 May hangs over us like a sword of Damocles.
Lisäksi toukokuun 4. päivä uhkaa meitä kuin Damokleen miekka.
EnglishA formidable sword of Damocles thus hangs above our cultural policies.
Damokleen miekka uhkaa siis kulttuuripolitiikkaamme.
EnglishThey can then safely continue to sell to us without having a sword of Damocles hanging over them.
Silloin kumppanimme voivat edelleen huoletta myydä tuotteitaan meille ilman uhkaavia pilviä yläpuolellaan.
EnglishThis is why, in this area in particular, the government carries the sword of justice for a very good reason.
Viranomaiset eivät varmasti tartu miekkaan turhaan tässä asiassa.
EnglishThe problem is that it is suppressed with fire and sword.
Ongelma on se, että se tukahdutetaan miekalla ja verellä.
EnglishIf, however, decentralisation is not accompanied by the necessary powers, it might well turn out to be a two-edged sword.
Ilman tarvittavaa koulutusta hajauttaminen voi kuitenkin muuttua kaksiteräiseksi miekaksi.
English'I recognise you by the fierce edge of your sword.
"Tunnen kuin on vahva kalpas, terän tunnen mahtavan.
EnglishSo it is I am afraid a double-edged sword.
Mielestäni kyse onkin ikävä kyllä kaksiteräisestä miekasta.
EnglishSuch was the case with Mr Dimas in environment, who refused to see the sword of Damocles above our heads.
Tämä pätee ympäristöasioista vastaavaan Dimasiin, joka kieltäytyi näkemästä päämme päällä heiluvaa Damokleen miekkaa.
EnglishIf indeed it is a Damocles' sword, then it is also threatening the other heads around the negotiating table in Geneva.
Jos sitä pidetään Damokleen miekkana, se on silloin usean Geneven neuvotteluihin osallistuvan pään yllä.
EnglishThis sharp sword is necessary because warnings from the supervisory committee have simply been ignored in the past.
Tämä terävä miekka on tarpeen, koska valvontakomitean varoitukset on aiemmin jätetty yksinkertaisesti huomiotta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sword":

sword
cavalry sword
English