"Switzerland" - Suomenkielinen käännös

EN

"Switzerland" suomeksi

FI
EN

Switzerland {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Switzerland
Switzerland knows that local knowledge is the key to immigration policy.
Sveitsi tietää, että paikallistuntemus on avain maahanmuuttopolitiikkaan.
All the 27 Member States, as well as Switzerland, have signed the ECURIE agreement.
Kaikki 27 jäsenvaltiota sekä Sveitsi ovat allekirjoittaneet ECURIE-sopimuksen.
It regarded the calculations submitted by Switzerland as by and large plausible.
Laskelmat, jotka Sveitsi on esittänyt, olisivat sen mukaan pääpiirteissään luotettavia.

Esimerkkejä "Switzerland"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirstly: Do we not already have the option of taking action against Switzerland?
Ensiksi: eikö meillä ole jo nyt mahdollisuus ryhtyä Sveitsin vastaisiin toimiin?
EnglishIncome generated in Switzerland is taxed higher than profits made in the EU.
Sveitsissä saatuja tuloja verotetaan ankarammin kuin EU:ssa hankittuja voittoja.
EnglishIt is a major problem, as we have seen from the tragic events in Switzerland.
Se on suuri ongelma, kuten olemme Sveitsin traagisista tapahtumista huomanneet.
EnglishThe four non-EEA G10 countries are Canada, Japan, Switzerland and the United States.
Alueen ulkopuoliset neljä G10-maata ovat Japani, Kanada, Sveitsi ja Yhdysvallat.
EnglishThe current negotiations between the EU and Switzerland give cause for concern.
Parhaillaan käytävät Sveitsin ja EU: n väliset neuvottelut antavat aihetta huoleen.
EnglishAll the 27 Member States, as well as Switzerland, have signed the ECURIE agreement.
Kaikki 27 jäsenvaltiota sekä Sveitsi ovat allekirjoittaneet ECURIE-sopimuksen.
EnglishAffected countries also included Austria, Slovenia, Portugal and Switzerland.
Sähkökatko ulottui myös Itävallan, Slovenian, Portugalin ja Sveitsin alueelle.
EnglishIn this case, the 27 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland
Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Ruotsi
EnglishIt regarded the calculations submitted by Switzerland as by and large plausible.
Laskelmat, jotka Sveitsi on esittänyt, olisivat sen mukaan pääpiirteissään luotettavia.
EnglishRelations between the EU and Switzerland naturally follow special rules.
   . EU:n ja Sveitsin välisiin suhteisiin noudatetaan luonnollisesti erityissääntöjä.
EnglishIn this case, the 27 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland
Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
EnglishThere have been confessions, convictions and all such things in Switzerland.
Sveitsissä rikolliset tunnustivat syyllisyytensä, heidät tuomittiin ja niin edelleen.
EnglishSimilar figures also came out of a study comparing Switzerland and Austria.
Vastaavia lukuja on saatu myös Sveitsin ja Itävallan välisissä vertailuissa.
EnglishIf Switzerland wants to take care of its citizens' environment, that is a Swiss matter.
Jos Sveitsi nyt haluaa huolehtia kansalaistensa ympäristöstä, on se Sveitsin asia.
EnglishA donor's conference for aid to Somalia is held in Geneva, Switzerland.
Genevessä, Sveitsissä pidetään avunantajien konferenssi Somalian avustamiseksi.
EnglishIt is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
On houkutteleva haaste harkita tätä Sveitsin kaltaisten maiden kohdalla.
EnglishAlthough Switzerland is not a Member State, Swiss people are informed Europeans.
Vaikka Sveitsi ei olekaan EU:n jäsenvaltio, sveitsiläiset ovat valistuneita eurooppalaisia.
EnglishWe are also talking about cooperation with third countries, for instance Switzerland.
Puhumme myös yhteistyöstä kolmansien maiden, esimerkiksi Sveitsin, kanssa.
EnglishIn this case, the 27 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland
Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
EnglishSwitzerland is a different case, because it has not ratified the EEA Agreement.
Sveitsi on tapaus erikseen, koska se ei ole ratifioinut ETA-sopimusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Switzerland":

Switzerland