EN

swine {substantiivi}

volume_up
swine (myös: pig, pork)
On Amendments Nos 11, 12 and 13, on classical swine fever, I will leave that to Mr Mulder, who is a far greater expert on pigs than I am!
Klassista sikaruttoa koskevat tarkistukset 11, 12 ja 13 jätän herra Mulderille, joka on paljon parempi sika-asiantuntija kuin minä!

Esimerkkejä "swine"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSwine vesicular disease came into the European Union, as did Newcastle Disease.
Myös Sian vesikulääritauti on levinnyt Euroopan unioniin, samoin Newcastlen tauti.
EnglishSwine fever, yes, but as a cause of foot and mouth disease it is new to me.
Sikaruton yhteydessä olen kyllä kuullut, mutta en suu- ja sorkkataudin yhteydessä.
EnglishWe now have swine fever as well and we do not know the ultimate cost of that.
Meillä esiintyy nyt myös sikaruttoa, emmekä tiedä sen lopullista hintaa.
EnglishThat is the only way to guarantee the destruction of foot and mouth and swine-fever pathogens.
Vain siten voidaan taata sikarutto- ja suu- ja sorkkatautivirusten tuhoutuminen.
English(DE) Classical swine fever is one of the scourges of the animal world in Europe.
(DE) Klassinen sikarutto on eräs Euroopan eläinkunnan vitsauksista.
EnglishThis has happened in the Netherlands in the 1990s during the classical swine fever outbreak.
Näin tapahtui Alankomaissa 1990-luvulla klassisen sikainfluenssan puhjetessa.
EnglishThey cover the following subjects: milk powder, butterfat, cereals and swine fever.
Ne käsittävät maitojauheen, voirasvan, viljan ja sikaruton alat.
EnglishIn Holland ten million pigs have died from swine fever, and in Germany one million.
Sikaruton takia on Hollannissa tapettu kymmenen miljoonaa sikaa ja Saksassakin miljoonia sikoja.
EnglishMrs Redondo has presented a good, balanced report on the problem of classical swine fever.
Esittelijä Redondo on laatinut klassisen sikaruton ongelmasta tasapainoisen, hyvän mietinnön.
EnglishI wonder what happened to the meat after the swine fever slaughter.
Ihmettelen, mitä lihalle on sikaruttoteurastusten jälkeen tapahtunut.
EnglishWhen we had swine fever, we gave EUR 800 million to German and Dutch farmers.
Kun unionissa puhkesi sikarutto, annoimme Saksan ja Alankomaiden maanviljelijöille 800 miljoonaa euroa.
EnglishInfectious animal diseases, like swine fever, show the weaknesses of current agricultural policy.
Sikaruton tapaiset tarttuvat eläintaudit paljastavat nykyisen maatalouspolitiikan heikkoudet.
EnglishAfter swine fever and BSE, consumers want more than ever to be informed about what they are eating.
Sikaruton ja BSE: n jälkeen kuluttaja haluaa enemmän tietoa kuin ennen siitä, mitä hän syö.
EnglishI am critical of the EU's response in 2009-2010 to 'swine flu', the H1N1 virus.
Suhtaudun kriittisesti toimiin, joita EU toteutti vuosina 2009-2010 torjuakseen sikainfluenssaa eli A(H1N1)-virusta.
EnglishMr President, I would like to denounce the situation of the Catalan and European swine sector.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan arvostella ankarasti Katalonian ja Euroopan unionin sianliha-alan tilannetta.
EnglishWe had the BSE crisis in Europe and several European countries suffered from swine fever outbreaks.
Olemme joutuneet kokemaan Euroopassa BSE-kriisin. Olemme kokeneet eri Euroopan maissa sikaruttotapauksia.
EnglishSeveral months ago, we raised the alarm concerning swine flu.
Joitakin kuukausia sitten varoitimme sikainfluenssasta.
EnglishIf there is an outbreak of swine fever somewhere in Europe, the European Union will pay 50 % to 70 %.
Jos sikarutto puhkeaa jossain päin Eurooppaa, yhteisöjen talousarvoista maksetaan korvauksia joko 50 tai 70 %.
EnglishWe know that catering waste is a very serious channel of infection for both swine fever and foot and mouth disease.
Tiedämme, että ruokajäte on erittäin yleinen sekä sikaruton että suu- ja sorkkataudin tartuntatie.
EnglishThere are emergencies such as BSE and classical swine fever and hygiene deficiencies in meat plants.
Kiireellisiä kysymyksiä ovat BSE-tauti ja klassinen sikarutto sekä lihanjalostuslaitosten puutteellinen hygienia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "swine flu":

swine flu