EN sweep
volume_up
{substantiivi}

sweep
volume_up
lakaista {subst.}
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
Niillä yritetään vain voittaa aikaa ja lakaista koko asia maton alle.
You cannot sweep that under the carpet and ignore it totally.
Tätä ei voi vain lakaista maton alle ja unohtaa kokonaan.
It became impossible to sweep the problem under the carpet.
Ongelmaa ei enää voitu lakaista maton alle.
sweep (myös: co-pilot, coxswain, mate, first mate)
volume_up
perämies {subst.}
sweep (myös: exploration, hunt, manhunt, quest)
volume_up
etsintä {subst.}
sweep (myös: flick, whisk)
sweep (myös: swing, toss)
volume_up
heilautus {subst.}
sweep (myös: guess)
volume_up
veikkaus {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sweep":

sweep

Esimerkkejä "sweep"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAdmit that you will be replaced if you continue to sweep the dirt under the carpet.
Myöntäkää, että te joudutte eroamaan, jos te jatkossakin lakaisette pölyt maton alle!
EnglishThis is a tragic state of affairs, particularly tragic in its broad sweep.
Tilanne on hyvin surullinen, erityisesti laajan ulottuvuutensa vuoksi.
EnglishThere the Croats had weapons and were able to sweep the Serbs aside immediately.
Kroaateilla oli aseita, ja he ajoivat serbit heti pois sieltä.
EnglishWe actually picked air tickets for our first sweep quite deliberately.
Me itse asiassa valitsimme lentoliput ensimmäistä tutkimustamme varten varsin harkitusti.
EnglishThe Liberal Group supports it and we support the broad sweep of the Budget Committee's amendments.
Liberaaliryhmä tukee sitä, ja me tuemme pääosiltaan budjettivaliokunnan tarkistuksia.
EnglishWe in this House should sweep away this foul-smelling filth from in front of our own front doors first.
Meidän täällä parlamentissa pitäisi ensin poistaa nämä mädännäisyydet omista nurkistamme.
EnglishTo make progress, what is needed is to sweep aside the reluctance of the car and petrol lobbies.
Edistyksen varmistamiseksi meidän on unohdettava auto- ja öljyalan lobbyjen kiinnostuksen puute.
EnglishIt has proven to have so many shortcomings that we really do need to make a clean sweep here.
Se on osoittautunut niin puutteelliseksi, että tarvitsemme todellakin jonkinlaisen uuden järjestelyn.
EnglishChoose a message, tap or click Sweep, and then click Delete all from.
Valitse viesti, napauta tai napsauta Puhdista-vaihtoehtoa ja valitse sitten Poista kaikki lähettäjältä.
EnglishWhen the backlash comes - as it surely will come - it will sweep away this failing European project.
Kun vastaisku tulee - ja se tulee varmasti - se vie mukanaan tämän epäonnistuneen Eurooppa-hankkeen.
EnglishThe broad sweep of history is on the side of the European Union.
Historian laaja kaari on suotuisa Euroopan unionille.
EnglishUse a simple thumb sweep to move back and forth between pages.
Pyyhkäisemällä peukalolla voit siirtyä sivujen välillä.
EnglishChoose an email in your inbox, then tap or click Sweep in the top action bar.
Valitse Saapuneet-kansiossasi oleva sähköpostiviesti ja napauta tai napsauta sitten ylätoimintopalkin Puhdista-vaihtoehtoa.
EnglishI suggest we do not sweep these points of criticism under the carpet when we adopt the resolution tomorrow.
Pyydän, ettemme lakaise näitä kritiikin aiheita maton alle hyväksyessämme päätöslauselman huomenna.
EnglishHere’s how you can use Sweep to file it away:
Seuraavalla tavalla voit arkistoida ne muualle Puhdista-toiminnolla:
EnglishBalancing production is urgently required, as otherwise it will take place through a broad sweep of competition.
Tuotannon tasapainottamisella on kiire, koska muuten se tapahtuu laajan konkurssiaallon kautta.
EnglishWhy not step up our efforts and do some kind of enforcement sweep in the car rental industry also?
Miksi emme voisi laajentaa toimintaamme ja tehdä vastaavia täytäntöönpanotarkastuksia myös autonvuokrausalalla?
EnglishWe virtually made a clean sweep on all the core elements.
Saimme periaatteessa koko potin kaikissa ydinosissa.
EnglishPoliticians and governments should no longer be allowed to sweep over the heads of the public and ignore their sentiments.
Politiikka ja hallitukset eivät saa enää sivuuttaa kansalaisten mielipiteitä ja tunteita.
EnglishWe can read about it in the Galvin report and elsewhere, but attempts are being made to sweep this under the carpet.
Asia käy ilmi Robert Galvinin kertomuksesta ja muualta. Samalla asia pyritään lakaisemaan maton alle.