"Swedes" - Suomenkielinen käännös

EN

"Swedes" suomeksi

FI
EN

Swedes {monikko}

volume_up
Most Swedes, especially parents, are in favour of the latter approach.
Useimmat ruotsalaiset, etenkin lasten vanhemmat, kannattavat jälkimmäistä näkemystä.
These Swedes seem a bit wimpish, a bit hypochondriac and oversensitive.
Nämä ruotsalaiset näyttävät olevan vähän pelkureita, vähän luulosairaita ja yliherkkiä.
They were supporters of the euro and were more European than other Swedes.
He olivat euron kannattajia ja eurooppalaisempia kuin muut ruotsalaiset.

Esimerkkejä "Swedes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn my own country, more than 60 per cent of Swedes save with a variety of funds.
Kotimaani Ruotsin kansalaisista yli 60 prosenttia säästää johonkin rahastoon.
EnglishThere are many other reasons why so many Swedes, for example, move to the USA.
On monia muita syitä siihen, että esim. niin monet ruotsalaiset hakeutuvat USA: han.
EnglishNearly two in three Swedes believe that EU membership is good for Sweden.
Lähes kaksi kolmesta ruotsalaisesta uskoo EU-jäsenyyden olevan Ruotsille hyväksi.
EnglishI believe that the Swedes have an excellent opportunity to show some leadership.
Luulen, että Ruotsilla on erinomainen tilaisuus osoittaa johtajuutta.
EnglishI was very disappointed in the Swedes, who normally boast about their openness.
Petyin suuresti ruotsalaisiin, jotka muuten ylpeilevät avoimuudellaan.
EnglishMost Swedes, especially parents, are in favour of the latter approach.
Useimmat ruotsalaiset, etenkin lasten vanhemmat, kannattavat jälkimmäistä näkemystä.
EnglishThey were supporters of the euro and were more European than other Swedes.
He olivat euron kannattajia ja eurooppalaisempia kuin muut ruotsalaiset.
EnglishAnd in 1960, all Swedes were saving to try to buy a Volvo like this.
Vuonna 1960 kaikki ruotsalaiset säästivät rahaa voidakseen ostaa tällaisen Volvon.
EnglishWe are very pleased to find that Swedes today are among the best Europeans.
Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että ruotsalaiset nyt ovat valioeurooppalaisten joukossa.
EnglishThese Swedes seem a bit wimpish, a bit hypochondriac and oversensitive.
Nämä ruotsalaiset näyttävät olevan vähän pelkureita, vähän luulosairaita ja yliherkkiä.
EnglishThanks to our fishing industry we can enjoy fish, which is so important to us Swedes.
Kalatalouden ansiosta voimme nauttia kalasta, mikä on meille ruotsalaisille erittäin tärkeää.
EnglishThe Swedes have not shown quite so much interest, and the Austrians have shown the least interest.
Ruotsalaisten kiinnostus ei ole ollut aivan niin suuri ja itävaltalaisten vähäisin.
EnglishThe Swedes are not planning to establish a whole host of new procedures and processes on this occasion.
Ruotsi ei aio ottaa siellä käyttöön kovin monia uusia menettelyjä ja prosesseja.
EnglishIn my opinion, the Swedes have helped shape that new security concept in Europe.
Uskon, että Ruotsi on edistänyt osaltaan tämän eurooppalaisen uuden turvallisuuskäsitteen toteuttamista.
EnglishMrs Malmström, I believe that the Swedes are doing the correct thing in the negotiations.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Malmström, minusta ruotsalaiset toimivat oikein neuvotteluissa.
EnglishAs good Europeans, and as good Swedes, let us try to see this issue from both sides.
Hyvinä eurooppalaisina ja hyvinä ruotsalaisina meidän on yritettävä katsoa asiaa molemmilta puolilta.
EnglishThe legal process in support of the Swedes must therefore be pursued further.
Siksi ruotsalaisia tukevaa oikeusprosessia on jatkettava.
EnglishWe Swedes have a lot to learn within the European partnership.
Meillä ruotsalaisilla on paljon opittavaa eurooppalaisesta yhteistyöstä.
EnglishIn the elections to the European Parliament in June, more that 45 per cent of Swedes turned out to vote.
Yli 45 prosenttia ruotsalaisista äänesti Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa.
EnglishThe Swedes were however willing to engage in a cultural dialogue with school pupils from my country.
Ruotsalaiset kuitenkin halusivat aloittaa kulttuurivuoropuhelun maani koululaisten kanssa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "swede":

swede
Muita sanoja