"Swede" - Suomenkielinen käännös

EN

"Swede" suomeksi

volume_up
Swede {subst.}
volume_up
swede {subst.}
FI

EN Swede
volume_up
{substantiivi}

Swede
You have one of them, for example, in the shape of the Swede, that is true.
On kyllä totta, että teillä on jo yksi tällainen henkilö, joka on ruotsalainen.
This is about a Swede who wants to go and live and work in Italy, for example.
Esimerkkinä voisi olla ruotsalainen, joka haluaa muuttaa Italiaan ja työskennellä siellä.
You, as a Swede, understand what this is about.
Olette ruotsalainen, ja tiedätte, mistä asiassa on kyse.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "swede":

swede

Esimerkkejä "Swede"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr President, as a Swede I welcome both the Commission's communication and Mr Rack's report.
Herra puhemies! Ruotsalaisena toivotan tervetulleeksi sekä komission tiedonannon että Rackin mietinnön.
EnglishAs a Swede, I can only deplore the fact that Russia now has greater influence over NATO than does Sweden.
Ruotsalaisena voin vain valittaa sitä, että Venäjällä on suurempi vaikutusvalta Natossa kuin Ruotsilla.
EnglishI have to say that, as a Swede, I am rather envious.
Täytyy sanoa, että olen ruotsalaisena hieman kateellinen.
EnglishMr Blak has probably paid you the ultimate compliment by talking about a Dane missing a Swede.
Jäsen Blak taisi lausua teille parhaan mahdollisen kohteliaisuuden puhuessaan tanskalaisesta, jolle tulee ikävä ruotsalaista.
EnglishAs a Swede, I feel that is an extremely good development.
Ruotsalaisena se tuntuu erittäin hyvältä.
EnglishI would also say to Mr Karlsson that I should never in my life have believed that a Dane would end up missing a Swede.
Haluaisin lisäksi sanoa jäsen Karlssonille, että en olisi ikinä uskonut, että tanskalainen kaipaisi ruotsalaista.
EnglishThere is a procession of syllables -- wheat, one; prairies, two; lost Swede towns, three -- one, two, three.
Kyseessä on tavusarja -- 'wheat', yksi tavu, 'prairies', kaksi tavua, 'lost Swede towns', kolme tavua -- yksi, kaksi, kolme.
EnglishAs a Swede, I would like to take the opportunity to highlight the municipality of Södertälje, south of Stockholm.
Ruotsalaisena haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiinnittääkseni huomiota Södertäljen kuntaan Tukholman eteläpuolella.
EnglishAs a Swede and as a Member of the European Parliament in Strasbourg and Brussels, I knew that here was a courageous man.
Ruotsalaisena ja Strasbourgissa ja Brysselissä toimivana Euroopan parlamentin jäsenenä tunsin, että hän oli rohkea mies.
EnglishFor a Swede this is unacceptable!
Ruotsalaisen on mahdoton tätä hyväksyä!
EnglishMadam President, as a Swede I am also relieved, taking up Mr Bonde's analogy, to be left on the quayside as the Titanic sails away.
Arvoisa puhemies, ruotsalaisena olen helpottunut, koska saan jäädä laiturille, kun Titanic, josta Bonde puhui, lähtee matkalleen.
EnglishAs a Swede, I see the long distances between Sweden and the large continental markets as a great disadvantage to competition.
Ruotsalaisena olen sitä mieltä, että meillä Ruotsissa vallitsevat pitkät etäisyydet mannermaan suurille markkinoille ovat hyvin suuri kilpailuhaitta.
EnglishIt is a different European Union - a stronger and a better Union - for a number of reasons, some of which I as a Swede am very proud to mention.
Euroopan unioni on nyt erilainen - vahvempi ja parempi unioni - monista syistä, joista eräät mainitsen ruotsalaisena hyvin ylpeänä.
EnglishCommissioner, you can read up on what I said to your fellow Swede Anna Lindh - in a long speech at the Nice Summit - in this area.
Arvoisa komission jäsen, voitte lukea, mitä sanoin ruotsalaisesta maanmiehestänne Anna Lindhistä pitkässä puheessa Nizzan huippukokouksessa tästä asiasta.
EnglishAs a Swede I am of course particularly passionate about the problems which the Scandinavian areas have, and which are today covered by Objective 6.
Ruotsalaisena kiihkoilen erityisesti niistä ongelmista, joita skandinaavisilla alueilla esiintyy ja jotka nyt katetaan tavoitteen 6 tuella.
EnglishIn the case of the Swede, Calle Jonsson, his family was forced to sell their house and borrow EUR 50 000 in order to meet the costs of interpretation.
Ruotsin kansalaisen Calle Jonssonin tapauksessa perhe joutui myymään talonsa ja ottamaan 50 000 euroa lainaa tulkkauskulujen kattamiseksi.
EnglishAs a Swede it is clear that I would rather see support go to projects which represent the view held by the UN conventions.
On selvää, että minä ruotsalaisena haluaisin, että tukea annettaisiin mieluiten niille projekteille ja vastaaville toimille, jotka edustavat YK: n sopimusten näkemyksiä.
English(FR) Madam President, when a Swede, a Spaniard, a Luxembourgeois and a German have to negotiate in English, linguistic ambiguities will arise.
(FR) Arvoisa puhemies, kun ruotsalaisen, espanjalaisen, luxemburgilaisen ja saksalaisen on neuvoteltava englanniksi, se johtaa toisinaan kielellisiin epätarkkuuksiin.
EnglishI am a Swede, so I may be a little subjective on this issue, but I think we all have a reason to be proud of what we have achieved during this period.
Ruotsalaisena saatan olla hieman subjektiivinen tässä asiassa, mutta minusta meillä kaikilla on aihetta ylpeyteen siitä, mitä olemme saavuttaneet tämän ajanjakson aikana.
EnglishLastly, I would like to remember the victim of an horrific reverse race murder two years ago: a young Swede killed by racists in Salem, a suburb of Stockholm.
Lopuksi haluan muistaa kahden vuoden takaisen kamalan käänteisen rotumurhan uhria: nuorta ruotsalaista, jonka rasistit tappoivat Tukholman esikaupunkialueella Salemissa.