EN

swearing {substantiivi}

volume_up
swearing

Esimerkkejä "swearing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor one thing, we would like to see a swearing-in procedure for those carrying out the inspections.
Ensinnäkin vaadimme, että niiden, jotka tässä tehtävässä aikovat toimia, on vannottava vala.
EnglishI have just watched the splendid swearing-in ceremony of President Medvedev on the computer in my office.
Katselin juuri toimiston tietokoneelta presidentti Medvedevin virkaanastujaisseremoniaa.
EnglishThe Sunday papers are full of articles swearing allegiance to culture, but nothing ever comes of it.
Kuulemme ja luemme joka sunnuntain lehdestä, miten kulttuuriin sitoudutaan, mutta teot eivät seuraa puheita.
EnglishIf we are to reduce waste, we must - saying this is like swearing in church - reduce our consumption.
Jos haluamme vähentää jätteitä meidän on - mikä on vähän kuin kiroilla kirkossa - vähennettävä kulutustamme.
EnglishIf in the end I am proved wrong then angels swearing that I was right all the time will do me no good.'
Jos lopussa osoittautuu, että olin väärässä, niin ei auta, vaikka enkelit vannoisivat minun olleen koko ajan oikeassa."
EnglishThe first concerns the matter of swearing-in.
EnglishInstead of swearing by the market alone, we should favour cooperation, such as exists within the organisation for air safety, Eurocontrol.
Meidän olisi markkinavoimiin uskomisen sijaan edistettävä sen kaltaista yhteistyötä, jota tehdään esimerkiksi lentoturvallisuusjärjestössä Eurocontrolissa.
EnglishThey think that by repeatedly swearing allegiance to that which voters, when permitted, have repudiated, they will somehow resuscitate it.
He luulevat, että vannomalla alamaisuutta kerta kerran jälkeen sille, minkä äänestäjät tilaisuuden saatuaan hylkäsivät, he voivat jotenkin herättää sopimuksen henkiin.
EnglishGiven that so many are swearing by some God's name or taking it in vain, I should like to seize this opportunity of sending out a timely reminder.
Koska niin monet vannovat jonkun jumalan nimeen tai lausuvat turhaan hänen nimeään, haluaisin tarttua tähän tilaisuuteen ja lähettää oikeaan aikaan muistutuksen.
EnglishLadies and gentlemen, unfortunately, I have to leave you now for the reasons I gave earlier, i.e. to attend the swearing in of the Commissioners.
Hyvät kollegat, minun on valitettavasti poistuttava seurastanne syistä, jotka kerroin teille hetki sitten, eli siksi, että osallistun komission jäsenten virkavalan vannomistilaisuuteen.
EnglishThe reason why this aspect is only mentioned in passing is that the rapporteur deprived it of all importance in advance by swearing allegiance to the neo-liberal dogma.
Syy siihen, että tämä mainitaan mietinnössä vain ohimennen, on, ettei esittelijä pitänyt sitä alun perinkään tärkeänä vaan pysyi uskollisena uusliberalistiselle opille.
EnglishIf the trend continues in the same way, then it is possible that the EU will call on the public to stop swearing, smoking, drinking, sunbathing, eating unhealthy food and sleeping for a long time.
Jos suuntaus jatkuu samanlaisena, EU saattaa vaatia kansalaisia lopettamaan kiroilun, tupakanpolton, alkoholinkäytön, auringonoton, epäterveellisen ruoan syönnin ja pitkään nukkumisen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "swearing":

swearing