"Swaziland" - Suomenkielinen käännös

EN

"Swaziland" suomeksi

EN

Swaziland {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Swaziland
Swaziland, for example, depends on these for up to 40% of all government revenues.
Swazimaa esimerkiksi on niistä jopa niin riippuvainen, että ne muodostavat 40 % kaikista hallituksen tuloista.
There are still, among the ACP countries, six dictatorships, namely Zimbabwe, Equatorial Guinea, Sudan, Swaziland, Cuba and Eritrea.
AKT-maiden joukossa on yhä kuusi diktatuuria, Zimbabwe, Päiväntasaajan Guinea, Sudan, Swazimaa, Kuuba ja Eritrea.

Esimerkkejä "Swaziland"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishChild mortality in Swaziland was 78/1000 in 1997, compared to 86/1000 now.
Swazimaan lapsikuolleisuus vuonna 1997 oli 78/1000, ja nyt suhde on 86/1000.
EnglishIn Swaziland for example, this accounts for up to 40% of all government revenue.
Esimerkiksi Swazimaassa tullimaksujen osuus on jopa 40 prosenttia valtion kokonaistuloista.
EnglishHis passport has been confiscated and not returned to him; he did not come to Swaziland.
Hänen passinsa on takavarikoitu eikä sitä ole palautettu hänelle; hän ei tullut Swazimaahan.
EnglishIn Swaziland there are about 3000 nurses and Swaziland is training about 100 per year.
Swazimaassa on noin 3 000 sairaanhoitajaa, ja maassa koulutetaan vuosittain noin 100 sairaanhoitajaa.
EnglishSwaziland, for example, depends on these for up to 40% of all government revenues.
Swazimaa esimerkiksi on niistä jopa niin riippuvainen, että ne muodostavat 40 % kaikista hallituksen tuloista.
EnglishIn Botswana, Namibia, Swaziland and Zimbabwe, a fifth of the adult population is infected or ill with AIDS.
Botswanassa, Namibiassa, Swazimaassa ja Zimbabwessa viidesosa aikuisista on saanut tartunnan tai sairastunut AIDSiin.
EnglishAt the weekend I am going to Africa – Swaziland – and Mauritius to look again at the issues related to sugar there.
Lähden viikonloppuna Afrikkaan – Swazimaahan – ja Mauritiukselle tarkastelemaan jälleen sokeriin liittyviä kysymyksiä siellä.
EnglishThere are still, among the ACP countries, six dictatorships, namely Zimbabwe, Equatorial Guinea, Sudan, Swaziland, Cuba and Eritrea.
AKT-maiden joukossa on yhä kuusi diktatuuria, Zimbabwe, Päiväntasaajan Guinea, Sudan, Swazimaa, Kuuba ja Eritrea.
EnglishThere will be a reduction, naturally, of customs revenues which Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland have become dependent on.
Ne tullimaksuista saadut tulot tietenkin vähenevät, joista Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa ovat tulleet riippuvaisiksi.
EnglishI am also thinking of Namibia and Swaziland, and even Lesotho and Botswana, which are a long way from receiving the same amount of aid from Europe.
Tarkoitan Namibiaa, Swazimaata, Lesothoa tai Botswanaa, joille Euroopan myöntämän tuen määrä vaihtelee suuresti.
EnglishWith regard to AIDS prevalence, 34% of the population is affected in Swaziland, 23% in Lesotho and 14% in Malawi.
Aidsin yleisyyttä koskevat luvut kertovat, että 34 prosenttia Swazimaan, 23 prosenttia Lesothon ja 14 prosenttia Malawin väestöstä sairastaa aidsia.
EnglishIn Swaziland, school attendance among girls has decreased by 36% because they have to care for their parents who are sick with AIDS.
Swazimaassa tyttöjen koulunkäynti on puolestaan vähentynyt 36 prosenttia, koska heidän on huolehdittava aidsiin sairastuneista vanhemmistaan.
EnglishAfter all that is why the WTO was necessary, because, as it kept being impressed on us, the USA and let us say Swaziland had to be subject to the same rules.
Meillehän terotettiin yhä uudelleen, että WTO oli siksi välttämätön, koska esimerkiksi USA: ta ja Swazimaata pitäisi koskea samat säännöt.
EnglishThe WTO is dealing a harsh blow to countries as poor as Swaziland and Malawi by forcing the European Union to reform its sugar sector on the basis of a complaint by Brazil.
WTO lyö vyön alle Swazimaan ja Malawin kaltaisia köyhiä maita ja pakottaa EU:n uudistamaan sokerialaansa Brasilian tekemän valituksen perusteella.
EnglishFinally, the point of loss of income from customs revenue, for Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland: no satisfactory proposal is currently on the table from the European Union.
Lopuksi Botswanan, Lesothon, Namibian ja Swazimaan tullimaksuista saamien tulojen vähenemistä koskeva kohta ei ole tällä hetkellä sopiva ehdotus Euroopan unionilta.
EnglishThe whole world also applauded the sacrifices made by the front line states in leading up to that achievement: Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia and the other states.
Koko maailma ylisti myös niitä uhrauksia, joita tuohon päämäärään pääseminen vaati etulinjaan kuuluneilta valtioilta: Botswanalta, Lesotholta, Swazimaalta, Namibialta ynnä muilta.
EnglishNow that an agreement has been reached between the USA and China, I wonder what chance small nations like Lesotho or Swaziland have in a globalised free trade market.
Nyt kun Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet sopimukseen, mietin, minkälaiset mahdollisuudet Lesothon ja Swazimaan kaltaisilla pienillä valtioilla on maailmanlaajuisilla vapaakauppamarkkinoilla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Swaziland":

Swaziland