EN

suspicious {adjektiivi}

volume_up
A police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
Poliisivaltio on epäilyttävä ja turvaton yhteiskunta, jossa kukaan ei halua elää.
Dynamic signature is a way to check whether a suspicious program is bad or not.
Dynaaminen allekirjoitus on tapa tarkistaa, onko epäilyttävä ohjelma haitallinen vai ei.
Tämä "vaikuttaa" on hyvin epäilyttävä.
suspicious (myös: jaundiced, leery, wary)
Pohjois-Korea on hyvin epäluuloinen maa.
As rapporteur, I am personally quite suspicious of America' s nationalism when it comes to transport, including aviation.
Suhtaudun esittelijänä henkilökohtaisesti vieläkin hieman epäluuloisesti amerikkalaisten nationalismiin, kun on kysymys liikenteestä, siis myös lentoliikenteestä.
And we are suspicious about proposals to impose further codes of conduct on business.
Lisäksi suhtaudumme epäilevästi ehdotuksiin uusien menettelysääntöjen määräämisestä liike-elämälle.

Esimerkkejä "suspicious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
Poliisivaltio on epäilyttävä ja turvaton yhteiskunta, jossa kukaan ei halua elää.
EnglishDynamic signature is a way to check whether a suspicious program is bad or not.
Dynaaminen allekirjoitus on tapa tarkistaa, onko epäilyttävä ohjelma haitallinen vai ei.
EnglishI have the impression that certain things are happening that are a little suspicious.
Minulla on sellainen tunne, että siellä täällä tapahtuu hieman epäilyttäviä asioita.
EnglishAll suspicious transactions must be reported to the relevant authorities.
Kaikki epäilyttävät liiketoimet on ilmoitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
EnglishWindows Defender monitors your programs and alerts you if suspicious activity is detected.
Windows Defender valvoo ohjelmia ja hälyttää havaitessaan epäilyttäviä toimia.
EnglishThe Lannoye Report, however, remains suspicious of the action of private enterprises.
Lannoyen mietinnössä kuitenkin suhtaudutaan varauksellisesti yksityisyritysten toimintaan.
EnglishWho, then, will blame the smaller states and the Eurosceptics if they again become more suspicious?
Kuka voi syyttää pieniä maita ja euroskeptikkoja, jos he taas alkavat epäillä?
EnglishAnd we are suspicious about proposals to impose further codes of conduct on business.
Lisäksi suhtaudumme epäilevästi ehdotuksiin uusien menettelysääntöjen määräämisestä liike-elämälle.
EnglishIn short, it is easy to shoot anyone who may seem slightly suspicious because they support democracy.
Toisin sanoen kaikkia niitä vastaan, jotka ovat demokraatteja ja siksi epäilyttäviä.
EnglishPeople become suspicious and alienated about European cooperation.
Kansa alkaa epäillä, ja se vieraantuu eurooppalaisesta yhteistyöstä.
EnglishThey have not given us their commitment, that is what makes us so suspicious.
Meiltä puuttuu se, ja se saa meidät niin epäluuloisiksi.
EnglishIt is precisely Tehran's uncooperative stance that lends Iran's nuclear programme its suspicious air.
Juuri Teheranin yhteistyöhaluttomuus antaa Iranin ydinohjelmasta epäilyttävän vaikutelman.
EnglishI and my committee are suspicious of the decision-making formulas generated in Amsterdam.
Minä ja edustamani valiokunta suhtaudumme epäluuloisesti Amsterdamissa luotuihin päätöksentekomalleihin.
EnglishAs long as increased car speeds are used as a sales argument, I shall remain suspicious of the industry.
Liikenneturvallisuus ei voi olla pelkästään toimeenpanevan vallan ja autonrakentajien asia!
EnglishWe narrowly escaped disaster with research institutes that were suspicious of the European Union.
Vältimme niukasti katastrofin Euroopan unioniin epäluuloisesti suhtautuneiden tutkimuslaitosten kanssa.
EnglishYou too would surely feel suspicious about airline advertisements promising fares of EUR 1.
Suhtautuisitte varmasti itsekin epäilevästi lentoyhtiön mainoksiin, joissa luvataan lentomatka yhdellä eurolla.
EnglishRoutinely review your financial statements and credit history and report any suspicious activity.
Tarkista pankkitilisi ja luottokorttisi tapahtumat säännöllisesti ja ilmoita epäilyttävistä tapahtumista.
EnglishThe Commission seems suspicious of its own proposal.
Komissio näyttää suhtautuvan epäilevästi mietinnön ehdotukseen.
EnglishFishermen are always suspicious and trust is important.
Kalastajat ovat aina epäileväisiä, ja luottamus on tärkeää.
EnglishReport suspicious software to Microsoft SpyNet
Epäilyttävästä ohjelmasta raportoiminen Microsoft SpyNet-yhteisöön

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suspicious":

suspicious