EN

suspicion {substantiivi}

volume_up
Even the suspicion that Iran is pursuing a nuclear weapon can destabilise the Middle East.
Jo epäilys, että Iran tavoittelee ydinasetta, voi lisätä epävakautta Lähi-idässä.
An explanatory declaration arouses suspicion that something has been concealed in the body of the text.
Jos asiaa täytyy selventää, syntyy herkästi epäilys, että aiemmin on salattu jotain.
The suspicion persisted, but still I had to vote for the motion.
Epäilys jäi kalvamaan mieltäni, mutta minun oli silti äänestettävä direktiiviehdotuksen puolesta.
suspicion (myös: doubt)
Pelkkä epäily voi johtaa pidätykseen.
This suspicion dates back to the 1993 bomb attack on the World Trade Centre in New York.
Tämä epäily juontaa juurensa New Yorkin World Trade Centreen vuonna 1993 kohdistuneesta pommi-iskusta.
Perusteltu epäily ei voi olla riittävä.
suspicion
Suspicion and euro-scepticism will not help us to recover from the international economic crisis.
Epäluulo ja euroskeptisyys eivät auta meitä selviytymään kansainvälisestä talouskriisistä.
When you have that level of suspicion you have to address the point.
Asiaan on keskityttävä, kun epäluulo on tämäntasoista.
What this is is the culture of suspicion that Mr Fava was talking about, suspicion with regard to the state.
Mitä on se epäluulon ilmapiiri, josta Claudio Fava puhui, valtiota koskeva epäluulo?
suspicion (myös: flicker, hint, hue, trace)
suspicion (myös: ghost)

Esimerkkejä "suspicion"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt may be possible to establish a link, which would become the basis of a suspicion.
Voimme ehkä määrittää jonkinlaisen suhteen voidaksemme tarvittaessa epäillä asiaa.
EnglishI have a suspicion that the President-in-Office is personally in favour of transparency.
Minun käsitykseni mukaan puheenjohtaja kannattaa henkilökohtaisesti avoimuutta.
EnglishDiscovering the truth will allow the climate of suspicion to be eliminated.
Totuuden selvittämisen avulla voimme päästä eroon epäilyksen ilmapiiristä.
EnglishEven the suspicion that Iran is pursuing a nuclear weapon can destabilise the Middle East.
Jo epäilys, että Iran tavoittelee ydinasetta, voi lisätä epävakautta Lähi-idässä.
EnglishTo treat strangers with suspicion is to threaten the whole of European society.
Jos ulkomaalaisiin suhtaudutaan epäillen, uhataan silloin koko eurooppalaista yhteiskuntaa.
EnglishSomeone voiced the suspicion that this was precisely what we would not be concerned about.
Joku esitti epäilyksensä siitä, että juuri tästä meidän ei pitäisi huolehtia.
EnglishThe suspicion still exists that these squads have contact with government troops.
On olemassa epäilyksiä siitä, että näillä partioilla olisi yhteyksiä hallituksen joukkoihin.
EnglishWe can no longer allow such confusion and suspicion to surround immunisation campaigns.
Rokotuskampanjoihin ei saa enää liittyä tällaista sekaannusta ja epäilyä.
EnglishHow can the suspicion of the will to commit a terrorist act be deemed valid?
Kuinka pätevänä syynä voidaan pitää epäilyä halusta tehdä terroriteko?
EnglishThe murky process of compiling the results even raises the suspicion of fraud.
Myös hämärä tulosten kokoamisprosessi herättää epäilyjä petoksesta.
EnglishSuspicion of our fellow men has dominated relations between the countries of Europe.
Kanssaihmisiin kohdistamamme epäilykset ovat hallinneet suhteitamme Euroopan maiden kanssa.
EnglishI have a high attendance record and am therefore above suspicion.
Minulla on todella vähän poissaoloja, eivätkä epäilykset sen vuoksi koske minua.
EnglishInstead, the confusion governing action in this field serves only to arouse suspicion.
Päinvastoin tämän alan toimille leimallinen sekaannus herättää meissä vain epäluottamusta.
EnglishIn the course of the investigations suspicion arose of the existence of serious irregularities.
Tutkimusten kuluessa heräsi epäilyksiä vakavien säännöttömyyksien olemassaolosta.
EnglishEvery suspicion that human rights have been violated, by any of the sides, should be checked.
Kaikki epäilykset jonkun osapuolen ihmisoikeusloukkauksista on tarkistettava.
EnglishThe authorisations issued to the providers of port services genuinely give rise to suspicion.
Satamapalvelujen tarjoajille myönnetyt luvat herättävät todellakin epäilyjä.
EnglishIn this context we have also studied the suspicion about the use of caged beds in Romania.
Olemme tässä yhteydessä tutkineet myös epäilyjä häkkisänkyjen käyttämisestä Romaniassa.
EnglishIt should also provide an opportunity to clear substances of suspicion.
Sen avulla pitää luoda mahdollisuus selvittää aineita koskevat epäilyt.
EnglishIt follows that the UK Independence Party regards this report with suspicion.
Tämän vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue tarkastelee mietintöä epäluuloisesti.
EnglishAnyone who refuses to fall in with the system would be under suspicion from the outset.
Jos joku kieltäytyy tästä järjestelmästä, niin häntä epäillään heti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suspicion":

suspicion