"to suspend" - Suomenkielinen käännös

EN

"to suspend" suomeksi

EN

to suspend [suspended|suspended] {verbi}

volume_up
To temporarily suspend BitLocker, tap or click Suspend protection.
Jos haluat keskeyttää BitLockerin käytön tilapäisesti, valitse Keskeytä suojaus.
In October, we decided to suspend the entry ban for President Lukashenko.
Päätimme lokakuussa keskeyttää presidentti Lukašenkaa koskevan maahantulokiellon.
If this is not achieved, we must have the courage to suspend the aid.
Jos tässä on puutteita, täytyy olla rohkeutta myös keskeyttää avustaminen.
Ensinnäkin voimme lakkauttaa avustukset.
Article 9 gives each individual Member State the possibility of suspending the positive lists.
Ehdotuksen 9 artiklassa jokaiselle yksittäiselle jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus lakkauttaa luettelot väliaikaisesti.
In the case of Greece, where this system has not been implemented properly, I believe that the Commission has acted responsibly by saying that it will suspend payments.
Mielestäni komissio on toiminut vastuuntuntoisesti uhatessaan lakkauttaa tukien maksun Kreikassa, jossa järjestelmää ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön.
No employment strategy can be crowned with success unless workers really are given the power to intervene to suspend planned redundancies, and to halt the mergers in progress.
Mikään työllisyysstrategia ei menesty, ellei työntekijöille anneta todellista valtaa peruuttaa suunniteltuja irtisanomisia ja pysäyttää teollisuuden keskittymistä.

Esimerkkejä "to suspend"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhat other messages does the Commission need in order to suspend development aid?
Millaisia signaaleja komission täytyy vielä saada kehitysavun lykkäämiseksi?
EnglishThat is why the European Court asked Italy to suspend the expulsion measure.
Tästä syystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pyysi Italiaa lykkäämään karkotusta.
EnglishAs the Council is not present we will suspend the sitting for a few minutes.
Koska neuvosto ei ole paikalla, keskeytämme istunnon muutamaksi minuutiksi.
EnglishI shall suspend the sitting for a few moments so that they can be repaired.
Keskeytän istunnon muutamaksi minuutiksi, kunnes ongelma on saatu korjattua.
EnglishAfter the Gothenburg tragedy, it would have been wise to suspend the G8 meeting.
Göteborgin onnettomien tapahtumien jälkeen G8-kokous olisi ollut järkevää jättää pitämättä.
EnglishWe shall now suspend the sitting until 9.00 p.m. when we shall continue the debate.
Esityslistan mukaisesti keskeytämme istunnon klo 21:een asti, jolloin keskustelu jatkuu.
EnglishWe are therefore in a position of having to suspend the sitting until voting starts.
Näin olemme siinä tilanteessa, että istunto on keskeytettävä äänestyksen alkuun saakka.
EnglishAccording to the UN report, Georgia has agreed to suspend UAV flights over Abkhazia.
YK:n mukaan Georgia on suostunut keskeyttämään Abhasian yläpuolelle tehtävät UAV-lennot.
EnglishThe Iranian judiciary had decided to suspend the use of stoning as a means of execution.
Iranin oikeuslaitos oli päättänyt lopettaa kivittämisen käyttämisen teloituskeinona.
EnglishFor the moment I shall suspend the sitting for a few minutes pending the formal sitting.
Nyt kuitenkin keskeytän istunnon muutamaksi minuutiksi juhlaistunnon ajaksi.
EnglishWe shall now suspend the joint debate, which will be resumed after the votes.
Keskeytämme nyt yhteiskeskustelun, jota jatketaan äänestysten jälkeen.
EnglishI must now suspend the sitting for the formal sitting at 11.30 a.m.
Minun on nyt keskeytettävä tämä istunto klo 11.30 alkavan juhlaistunnon takia.
EnglishI would propose that you suspend the sitting and ask our colleagues to behave decently.
Ehdotan, että keskeytätte istunnon ja kehotatte kollegoitamme käyttäytymään asiallisesti.
EnglishWe are therefore going to suspend voting at this stage and I thank you for your cooperation.
Siksi keskeytämme äänestyksen tässä vaiheessa ja kiitän teitä yhteistyöstä.
EnglishAs it is now time for Question Time, we will suspend the debate.
Koska nyt on tullut kyselytunnin aika, keskustelu keskeytetään tässä kohdassa.
EnglishI shall suspend the sitting until 6.30 p.m. and request you to reassemble punctually.
Keskeytän siis istunnon klo 18.30 asti ja pyydän teitä olemaan silloin täsmällisesti paikalla!
EnglishIt is time for us not simply not to upgrade that agreement, but to suspend that agreement.
Nyt meidän ei pidä yksinkertaisesti päivittää kyseistä sopimusta, vaan pidättäytyä siitä.
EnglishWe agreed to suspend the panel, and I repeat, suspend and not disband it.
Olemme suostuneet sovittelun keskeyttämiseen - toistan, keskeyttämiseen eikä peruuttamiseen.
EnglishAs the time allowed has elapsed, I shall now suspend the debate.
Koska tälle aiheelle tarkoitettu aika on nyt lopussa, keskeytän keskustelun.
EnglishI ask for your understanding that we must now suspend the sitting.
Pyydän, että kaikki ymmärtävät, että joudumme nyt keskeyttämään istunnon.