EN

suspects {monikko}

volume_up
suspects
The US is prepared to remove American suspects by force.
Yhdysvallat on valmis vapauttamaan rikoksista epäillyt amerikkalaiset väkivalloin.
The United States must prosecute suspects, where sound evidence exists and in accordance with the rule of law.
Yhdysvaltojen on oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti asetettava epäillyt syytteeseen, jos heitä vastaan on vankkaa näyttöä.
If only in this respect, the Summit can no longer be purely an act of public relations, as Mr Wolf suspects.
Tätä huippukokousta ei ole järjestetty edellä mainittujen osapuolten suhdetoiminnan hoitamista varten, kuten Wolf on epäillyt.

Esimerkkejä "suspects"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe proposal' s point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että turvapaikanhakija on oikeastaan epäilty.
EnglishJustice delayed is justice denied, not only for suspects but also for victims.
Oikeuden viivästyminen tarkoittaa oikeuden epäämistä paitsi epäillyiltä myös uhreilta.
EnglishNo one should be in any doubt that not all suspects go on to be convicted.
Kenenkään ei pitäisi epäillä sitä seikkaa, että kaikkia epäiltyjä ei tuomita.
EnglishSuspects and defendants have rights both as people and as parties to proceedings.
Epäilyillä ja vastaajilla on oikeudet sekä ihmisinä että oikeudenkäyntien asianosaisina.
EnglishThe same principle governs the question of minimum guarantees for suspects and defendants.
Sama periaate koskee epäillyille ja syytetyille annettavia vähimmäistakeita.
EnglishOne of the parties in the dispute always suspects the other of being biased.
Jompikumpi osapuoli kiistassa epäilee toista aina puolueellisuudesta.
EnglishIn future, it will not only be suspects that will be under observation, but also their friends.
Tulevaisuudessa ei tarkkailla ainoastaan epäiltyjä vaan myös heidän ystäviään.
EnglishI should like to give as an example the creation of the lists of terror suspects.
Haluaisin mainita esimerkkinä terrorismista epäiltyjen listat.
EnglishWe aim to give equal rights to suspects regardless of the type of suspicion they are under.
Haluamme antaa epäillyille yhtäläiset oikeudet riippumatta siitä, mistä heitä epäillään.
EnglishHowever, the strategic agreement does not allow the exchange of personal information on suspects.
Strategisen sopimuksen nojalla ei kuitenkaan voida vaihtaa epäiltyjen henkilötietoja.
EnglishThe authorities are required to inform suspects of their rights.
Viranomaisilla on velvollisuus kertoa epäillyille heidän oikeuksistaan.
EnglishMost of the suspects are either Hindus themselves or Hindu sympathisers.
Valtaosa epäillyistä on joko hinduja tai hindujen kannattajia.
EnglishThe US is prepared to remove American suspects by force.
Yhdysvallat on valmis vapauttamaan rikoksista epäillyt amerikkalaiset väkivalloin.
EnglishTerror suspects are not accorded legal status under those conventions, which is wrong.
Terrorismista epäillyille ei myönnetä näiden yleissopimusten mukaista oikeudellista asemaa, mikä on väärin.
EnglishThere are currently 75 suspects being held in Kenyan jails.
Kenialaisissa vankiloissa on tällä hetkellä pidätettynä 75 epäiltyä.
EnglishIt will be essential, however, to keep the suspects under observation and to take further precautions.'
Epäiltyjä on kuitenkin tarkkailtava ja lisävarotoimiin on ryhdyttävä.
EnglishThere should, for example, be a limit on the length of time suspects may be remanded in custody before trial.
Esimerkkinä voidaan mainita epäillyn pidätysajan enimmäispituus ennen oikeudenkäyntiä.
EnglishI am also encouraged by the recent arrest of five suspects.
Pidän rohkaisevina myös viiden epäillyn viimeaikaisia pidätyksiä.
EnglishRight now, the two identified suspects Kosheib and Haroun are still beyond the reach of justice.
Tällä hetkellä kaksi tunnistettua epäiltyä Kosheib ja Haroun ovat edelleen oikeuden ulottumattomissa.
EnglishThe torture and abuse of suspects are also common practice.
Epäiltyjen kiduttaminen ja pahoinpitely on sekin jokapäiväistä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suspect":

suspect