"susceptible" - Suomenkielinen käännös

EN

"susceptible" suomeksi

FI
EN

susceptible {adjektiivi}

volume_up
susceptible
volume_up
altis {adj.} (jollekin)
This makes the clone susceptible to diseases and parasites.
Tämän takia klooni on altis sairauksille ja syöpäläisille.

Esimerkkejä "susceptible"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPre-accession assistance funding has proved to be especially susceptible.
Liittymistä valmisteleva tuki on osoittautunut erityisen alttiiksi väärinkäytöksille.
EnglishThe poorest countries are very susceptible to war, crises and widespread poverty.
Köyhimmät maat ovat hyvin herkkiä sodille, kriiseille ja köyhyydelle.
EnglishThese forms of agriculture are not less susceptible to livestock disease, on the contrary.
Nämä maatalouden muodot eivät ole sen vastustuskykyisempiä eläintaudeille, päinvastoin.
EnglishSusceptible animals have been identified and are under active surveillance.
Taudille alttiit eläimet on tunnistettu ja niitä seurataan tarkasti.
EnglishThat money is not being frittered away, nor is it susceptible to fraud.
Tämän rahan ei tarvitse pelätä päätyvän petolliseen toimintaan, eikä se katoa mihinkään.
EnglishThis means that heavily taxed items such as cigarettes are particularly susceptible to fraud.
Siten korkeasti verotetut tavarat, kuten savukkeet, ovat erityisen alttiita väärinkäytöksille.
EnglishFrance is susceptible to this dossier as it has three particularly well-exposed coastlines.
Ranska reagoi herkästi tähän kysymykseen, koska sillä on kolme erityisen avointa rannikkoaluetta.
EnglishThere is always a handful of people who are susceptible to this.
Aina on olemassa joitakin ihmisiä, jotka ovat alttiita tällaiselle.
EnglishTraining is the work of men and is susceptible to change.
Koulutus on aina ihmisten järjestämää ja siksi se on altista muutoksille.
EnglishIt is a framework trade and cooperation agreement, preferential and susceptible of further development.
Kysymyksessä on kehitysluonteinen puitesopimus kaupasta ja yhteistyöstä sekä etuuskohtelusta.
EnglishIt is unusually susceptible to the damaging effects of petroleum products.
EnglishThis makes the clone susceptible to diseases and parasites.
Tämän takia klooni on altis sairauksille ja syöpäläisille.
EnglishThe ecosystem will become less resistant and more susceptible to changes, including step changes.
Ekosysteemi menettää resistenssiään ja siitä tulee alttiimpi muutoksille, myös vaiheittaisille muutoksille.
EnglishThese two groups are the most vulnerable and the most susceptible to violence or sexual abuse.
Nämä kaksi ryhmää ovat kaikkein haavoittuvimpia ja alttiimpia väkivallalle tai seksuaaliselle hyväksikäytölle.
EnglishThis makes our potatoes and winter cereal crops susceptible to weeds and disease such as blight.
Sen vuoksi perunamme ja talviviljalajikkeet ovat alttiita rikkaruohoille ja homesienen kaltaisille taudeille.
EnglishThat means that any of us would also be susceptible to be taken to court for these reasons as well.
Näiden säännösten perusteella kuka tahansa meistä voisi siis joutua oikeuden eteen näistä samoista syistä.
EnglishCourts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation.
Minun maani ja muun Euroopan tuomioistuimet ovat yhä usein alttiina poliittiselle manipuloinnille.
EnglishIn any case, is all this actually susceptible to change?
Ja ennen kaikkea, voidaanko näitä todella muuttaa?
EnglishIn relation to France, the Netherlands and Ireland, there is a ban on the export of live susceptible animals.
Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kohdalla sovelletaan elävien taudille alttiiden eläinten vientikieltoa.
EnglishThis ensures their independence and means that they are not susceptible to undue financial pressure.
Näin taataan heidän riippumattomuutensa, ja tämä tarkoittaa, ettei heihin kohdistu kohtuutonta taloudellista painetta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "susceptibility":

susceptibility