"to surround" - Suomenkielinen käännös

EN

"to surround" suomeksi

EN

to surround [surrounded|surrounded] {verbi}

volume_up
This radio station is still being surrounded by the Tunisian police, with the result that freedom of information and expression are being undermined.
Tunisian poliisi saartaa edelleen tätä radioasemaa. Näillä toimilla poljetaan tiedonvapautta ja ilmaisuvapautta.
Surround the icons that you want to select with the rectangle that appears.
Ympäröi kuvakkeet, jotka haluat valita, näkyviin tulevalla suorakulmiolla.
Surround yourself with the living majesty of forests in this free theme for Windows.
Ympäröi itsesi elävien metsien vaikuttavuudella tässä ilmaisessa Windows-teemassa.
A colossal building site will surround the area for at least 15 years.
Valtava rakennustyömaa ympäröi aluetta vielä vähintään 15 vuotta.

Esimerkkejä "to surround"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSurround yourself with the living majesty of forests in this free theme for Windows.
Ympäröi itsesi elävien metsien vaikuttavuudella tässä ilmaisessa Windows-teemassa.
EnglishSurround the icons that you want to select with the rectangle that appears.
Ympäröi kuvakkeet, jotka haluat valita, näkyviin tulevalla suorakulmiolla.
EnglishNaturally, our wealth has a magnetic effect on the poorer regions which surround us.
On luonnollista, että rikkautemme toimii magneettina ympäröiville köyhemmille alueille.
EnglishWe can no longer allow such confusion and suspicion to surround immunisation campaigns.
Rokotuskampanjoihin ei saa enää liittyä tällaista sekaannusta ja epäilyä.
EnglishThe suspicions that surround this reform are the result of this behaviour.
Uudistusta kohtaan tunnettu epäluottamus johtuu tällaisesta toiminnasta.
English   Mr President, tens of thousands of chemicals surround us in our everyday lives.
   Arvoisa puhemies, kymmenettuhannet kemikaalit ympäröivät meitä jokapäiväisessä elämässämme.
EnglishIf your computer is connected to a surround sound system, you can use Speaker Setup.
Jos tietokone on kytketty surround-äänijärjestelmään, voit käyttää kaiuttimien määrittämistä.
EnglishOften, even the right to the land they live on is challenged by the states that surround them.
Usein ympäröivät valtiot uhkaavat jopa oikeutta maahan, jolla he elävät.
EnglishIt should be a matter for all the states that surround the Baltic.
Sen pitäisi olla kaikkien Itämeren ympärillä olevien valtioiden asia.
EnglishFurther key questions surround the reasons for the spread of the epidemic.
Myös epidemian leviämisen syihin liittyy tärkeitä kysymyksiä.
EnglishA colossal building site will surround the area for at least 15 years.
Valtava rakennustyömaa ympäröi aluetta vielä vähintään 15 vuotta.
EnglishCan we reduce all the countries which surround us to the east and south to a common denominator?
Voimmeko pelkistää kaikki itäiset ja eteläiset naapurivaltiomme yhteisen nimittäjän alle?
EnglishThe aim is to classify and label the thousands of substances and mixtures which surround us.
Tavoitteena on ympäristössämme olevien tuhansien aineiden ja seosten luokittelu ja merkitseminen.
EnglishA whole host of problems surround aquaculture and salmon farming in general.
Tätä asiaa on tarkasteltava useiden ongelmien pohjalta, jotka liittyvät veden käyttöön ja lohien viljelyyn.
EnglishFurthermore, ethical considerations surround the use of such cells.
Kantasolujen käyttöön liittyy lisäksi eettisiä näkökohtia.
EnglishThe EU is aware of the complex issues which surround it.
EU on tietoinen tähän liittyvistä monitahoisista ongelmista.
EnglishIf we surround Iran with democracy and diplomacy, then we will be able to avert catastrophic consequences.
Jos ympäröimme Iranin demokratialla ja diplomatialla, meidän on mahdollista välttää katastrofaaliset seuraukset.
EnglishThe Galileo signal will surround the US signal and will no longer be overlaid.
Myös viidennen palvelun (eli PRS-palvelun) signaalien sekä Yhdysvaltain armeijan M-signaalien päällekkäisyyteen liittyvä ongelma on ratkaistu.
EnglishAbove all, they are not given the chance to surround themselves with a soundly structured and permanent movement.
Ennen kaikkea heille ei anneta tilaisuutta kerätä ympärilleen pysyvää liikettä, jolla olisi asianmukainen rakenne.
EnglishHowever, we realise that the high expectations that surround the ECI may lead to disappointment and frustration.
Ymmärrämme kuitenkin, että kansalaisaloitteeseen liitetyt suuret odotukset voivat johtaa pettymykseen ja turhautumiseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "surrounded":

surrounded
English