"surreptitiously" - Suomenkielinen käännös

EN

"surreptitiously" suomeksi

EN

surreptitiously {adverbi}

volume_up
surreptitiously (myös: secretly, stealthily)
It would, however, be undesirable, for criminal law to be harmonised surreptitiously on the back of this decision.
Ei ole kuitenkaan toivottavaa, että rikoslainsäädäntöä yhdenmukaistetaan vaivihkaa tämän päätöksen nojalla.
However, an amendment has crept in surreptitiously, upon which the plenary has yet again voted to maintain the agricultural subsidies for sugar.
Mukaan on kuitenkin vaivihkaa päässyt tarkistus, jonka perusteella parlamentti on jälleen kerran äänestänyt sokeria koskevien maataloustukien säilyttämisen puolesta.
We do not want the creation of this service to dismantle surreptitiously certain Community mechanisms by giving preference to intergovernmental mechanisms.
Emme halua, että hallinnon perustaminen johtaa vaivihkaa tiettyjen yhteisön mekanismien lakkauttamiseen hallitustenvälisten mekanismien siirtyessä etusijalle.
surreptitiously (myös: secretly)

Esimerkkejä "surreptitiously"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt can also, however, happen surreptitiously through concealed mistrust.
Se voi tapahtua kuitenkin myös piilevästi perusepäluottamuksen kautta.
EnglishIt is at this point that the nuclear lobby creeps surreptitiously through the back door.
Tässä kohdin alkaa ydinvoiman lobbaajien salakavala toiminta.
EnglishThese are the only safeguards against the hateful climate surreptitiously taking root in our own countries.
Tämä on ainoa tapa torjua vihamielistä ilmapiiriä, joka on pesiytymässä EU:n jäsenvaltioihin.
EnglishIt would, however, be undesirable, for criminal law to be harmonised surreptitiously on the back of this decision.
Ei ole kuitenkaan toivottavaa, että rikoslainsäädäntöä yhdenmukaistetaan vaivihkaa tämän päätöksen nojalla.
EnglishYou surreptitiously initiated a review of the European treaties, which you told us yesterday were inviolable.
Aloititte salamyhkäisesti EU:n perussopimusten tarkistamisen, vaikka eilen sanoitte niiden olevan loukkaamattomia.
EnglishTransparency would also mean another vote on the secretarial allowance, which is now again to be surreptitiously increased.
Avoimuus merkitsisi myös uutta äänestystä sihteeristökorvauksista, joita ollaan jälleen korottamassa salamyhkäisesti.
EnglishThe report nowhere protests at the distortion of the CAP surreptitiously carried out in favour of enlargement.
Mietinnössä ei nousta mitenkään vastustamaan yhteisen maatalouspolitiikan vääristämistä, joka tapahtuu salakähmäisesti laajentumisen hyväksi.
EnglishWe have to bear the consequences of our fundamental decision to choose multilingualism and not let it surreptitiously crumble away.
Meidän on kannettava monikielisyyden puolesta tekemämme päätöksen seuraukset, emmekä voi antaa järjestelmän rappeutua hiljakseen.
EnglishIt is absolutely scandalous to try to reintroduce them surreptitiously through amendments to the European Parliament's Rules of Procedure.
On täysin pöyristyttävää, että tunnukset yritetään salakavalasti palauttaa Euroopan parlamentin työjärjestykseen tehtävin muutoksin.
EnglishHowever, an amendment has crept in surreptitiously, upon which the plenary has yet again voted to maintain the agricultural subsidies for sugar.
Mukaan on kuitenkin vaivihkaa päässyt tarkistus, jonka perusteella parlamentti on jälleen kerran äänestänyt sokeria koskevien maataloustukien säilyttämisen puolesta.
EnglishWe do not want the creation of this service to dismantle surreptitiously certain Community mechanisms by giving preference to intergovernmental mechanisms.
Emme halua, että hallinnon perustaminen johtaa vaivihkaa tiettyjen yhteisön mekanismien lakkauttamiseen hallitustenvälisten mekanismien siirtyessä etusijalle.
EnglishAs for my British counterparts, I can no longer show them any respect because they surreptitiously tried to cancel all debates this evening within my own group.
Brittikollegoitani en kuitenkaan voi enää lainkaan arvostaa, koska he yrittivät selkäni takana omassa ryhmässäni poistaa kaikki tämäniltaiset keskustelut.
EnglishSo this is not a case of somebody seeking surreptitiously to hide from accusations or from public justice, but of somebody who has openly avowed his actions.
Tässä tapauksessa ei siten ole kyse henkilöstä, joka yrittäisi salamyhkäisesti piiloutua syytöksiltä tai oikeudelta, vaan henkilöstä, joka on avoimesti tunnustanut tekonsa.
EnglishIt is undignified for preparatory documents on Summit meetings to be slipped surreptitiously into Parliament, and often not before they have first been made available to the press.
Onhan alentavaa, että huippukokousten valmistelevat asiakirjat saapuvat parlamenttiin vain vaivalloisesti ja vaivihkaa ja usein vasta silloin, kun ne on jo annettu lehdistölle.
English. - Mr President, the European Union has, in my country and elsewhere too, a richly deserved reputation for taking its decisions furtively, secretly and surreptitiously.
Arvoisa puhemies, Euroopan unionilla on kotimaassani ja myös muualla täysin ansaittu maine organisaationa, joka tekee päätöksensä salakähmäisesti ja vaivihkaisesti.
EnglishIn order for it to work, the procedure for implementing the human rights clause cannot depend on unanimity in the Council, or pass through Parliament surreptitiously for information only.
Jotta se olisi toimiva, ihmisoikeuslausekkeen soveltamismenettely ei voi riippua neuvoston yksimielisyydestä eikä kulkea varkain parlamentin kautta pelkkää tiedottamista varten.
EnglishOn the other hand, it is well known that the language of 'reproductive and sexual health' is used to surreptitiously include abortion, understood as a right and as a social service.
Toisaalta on hyvin tunnettua, että ilmausta "lisääntymis- ja seksuaaliterveys" käytetään salamyhkäisesti niin, että se sisältää abortin, joka ymmärretään oikeutena ja sosiaalipalveluna.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "surreptitiously":

surreptitiously
English
surreptitious