"surprises" - Suomenkielinen käännös

EN

"surprises" suomeksi

EN

surprises {monikko}

volume_up
surprises
I should say, on this point, that the surprises for this Parliament are just getting bigger.
Sanoisin tässä yhteydessä, että parlamentin kokemat yllätykset vain kasvavat.
In the future such surprises will not be possible.
Tällaiset yllätykset eivät ole tulevaisuudessa mahdollisia.
Ylimääräiset yllätykset ovat aina mahdollisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "surprise":

surprise

Esimerkkejä "surprises"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCitizens should, therefore, be well informed so that nasty surprises are avoided.
Ikävien yllätysten välttämiseksi kansalaisille on tiedotettava asiasta riittävästi.
EnglishIf you read the draft amendments to this report, you will find no surprises.
Jos luette mietintöön tehtyjä tarkistusluonnoksia, tämä ei ole lainkaan yllättävää.
EnglishThere were not a great many surprises in it and, to some extent, I welcome that.
Siihen ei sisältynyt kovinkaan paljon yllätyksiä, ja olen tietyssä määrin iloinen siitä.
EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Totta puhuen, yllätyn toisinaan aika tavalla tällaisista huomautuksista.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, nothing in this House surprises me any more.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mikään täällä parlamentissa ei enää yllätä minua.
EnglishI would therefore advise that we tread carefully right now, to avoid surprises.
Kehotan siksi tarkkuuteen jo nyt, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.
EnglishThat surprises me, because it seems to me that you are indulging in masochism.
Tämä on mielestäni yllättävää, sillä näyttää siltä, että olette omistautumassa masokismille.
EnglishIt surprises me that the British government is only now considering using vaccination.
Minua ihmetyttää, että viranomaiset Britanniassa vasta nyt harkitsevat rokotteiden käyttöä.
EnglishI prefer to avoid surprises by checking for drivers in advance when I shop for new hardware.
Uusia laitteistoja ostaessani tarkistan etukäteen ohjaimien saatavuuden.
EnglishI have listened with interest to the Members, and without too many surprises.
Kuuntelin kiinnostuneena kollegoja, mutta en juuri yllättynyt.
EnglishLadies and gentlemen, you have just given me one of the most wonderful surprises of my life.
Hyvät kollegat, olette juuri järjestäneet minulle yhden elämäni ihanimmista yllätyksistä.
EnglishWindows 7 is full of "I didn't know you could do that" surprises.
Windows 7 on täynnä "En tiennytkään, että noinkin voi tehdä" -yllätyksiä.
EnglishIt therefore surprises me that the Presidency currently has no answer to my question.
Olen sen vuoksi hämmästynyt, että puheenjohtajavaltio on lähes kykenemätön vastaamaan kysymykseeni.
EnglishI imagine that other speakers would have experienced such unpleasant surprises, too.
Kuvittelisin muidenkin kokeneen epämiellyttäviä yllätyksiä.
EnglishThis is what surprises us: that the Council and all the governments are applying it to themselves.
Tämä on yllättänyt meidät: että neuvosto ja kaikki hallitukset soveltavat sitä itseensä.
EnglishLet us take decisions which will ensure that there are no surprises in store in a few years' time.
Tehkäämme päätöksiä, jotka takaavat, ettei yllätyksiä ole odotettavissa muutamaan vuoteen.
EnglishIt surprises me somewhat that they do not have that information.
Mielestäni on jokseenkin yllättävää, ettei heillä ole näitä tietoja.
EnglishNaturally, the way in which the Commission interprets the regulation on transparency also surprises us.
Tietenkin myös komission käytännön tulkinnat avoimuusasetuksesta hämmästyttävät meitä.
EnglishThe outcome of the vote in Parliament tomorrow is likely to bring a few shocks and surprises.
Parlamentin huomisen äänestyksen tulos todennäköisesti aiheuttaa muutamia järkytyksiä ja yllätyksiä.
EnglishIt is not acceptable to spring surprises on one another.
Ei ole paikallaan, että tällä tavalla hyökkäämme toisiamme vastaan.