EN

surprised {adjektiivi}

volume_up
surprised
I was even somewhat surprised by the scale of the industry's undertaking.
Olin jopa jonkin verran yllättynyt autoteollisuudessa tehdystä edistysaskeleesta.
However, I was surprised to see that precisely the opposite is happening.
Olin kuitenkin yllättynyt huomatessani, että on tapahtumassa juuri päinvastoin.
Peter Mandelson will not be surprised at the views of the honourable Member.
Peter Mandelson ei ole yllättynyt arvoisan parlamentin jäsenen kannasta.

Esimerkkejä "surprised"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Olemme ihmeissämme, kun kaikki Maghreb-maiden asukkaat haluavat muuttaa Eurooppaan.
EnglishI would be very surprised if the issue was not addressed in the form of a question.
Olisin erittäin yllättynyt, jos tätä aihetta ei käsiteltäisi kysymyksen muodossa.
EnglishOf course we are not surprised that the capitalist EU deifies entrepreneurship.
Tietenkään emme ole yllättyneitä siitä, että kapitalistinen EU palvoo yrittäjyyttä.
EnglishIn this context I am a little surprised at what is sometimes said about Turkey.
Tässä yhteydessä olen hieman yllättynyt siitä, mitä Turkista joskus sanotaan.
EnglishI am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.
Olen hieman yllättynyt siitä, että parlamentti on maininnut tämän niin harvoin.
EnglishI must confess that I am very surprised at the attitude of the Italian Government.
Minun on myönnettävä, että olen erittäin yllättynyt Italian hallituksen asenteesta.
EnglishWe have been surprised, and not unpleasantly, by the progressive common position.
Edistyksellinen yhteinen kanta oli meille yllätys mutta ei lainkaan ikävä sellainen.
EnglishI am surprised at the criticism of the Commission's actions on fundamental rights.
Olen yllättynyt komission perusoikeuksia koskeviin toimiin kohdistetusta kritiikistä.
EnglishI was quite surprised to learn that such an initiative had not yet been introduced.
Olin jokseenkin yllättynyt kuullessani, ettei tällaista aloitetta ollut vielä tehty.
EnglishNo one should be surprised that my vote will go firmly against this report.
Kukaan ei liene yllättynyt siitä, että äänestän vankkumatta mietintöä vastaan.
EnglishI am surprised by the remarks made by the Italian President of the Council.
Olen hämmästynyt neuvoston italialaisen puheenjohtajan esittämistä huomautuksista.
EnglishThat is also why I am not surprised by what the Commissioner has said this evening.
En ole sen vuoksi yllättynyt siitä, mitä komission jäsen totesi tänä iltana.
EnglishI am very surprised at the reaction in the press to last night' s developments.
Olen hyvin hämmästynyt siitä, miten tiedotusvälineet reagoivat eilisillan tapahtumiin.
EnglishI am sometimes surprised at how far behind Europe is in the area of road safety.
On toisinaan hämmästyttävää, miten paljon Eurooppa on jäljessä liikenneturvallisuudessa.
EnglishWe have all been surprised by the extent of the changes required under the WTO ruling.
Olemme kaikki yllättyneitä WTO:n päätöksessä edellytettyjen muutosten laajuudesta.
EnglishI am therefore a little surprised by the argument which we are listening to here.
Sen vuoksi olen hieman hämmästynyt perusteluista, joita täällä on kuultu.
EnglishI was even somewhat surprised by the scale of the industry's undertaking.
Olin jopa jonkin verran yllättynyt autoteollisuudessa tehdystä edistysaskeleesta.
EnglishHowever, I was surprised to see that precisely the opposite is happening.
Olin kuitenkin yllättynyt huomatessani, että on tapahtumassa juuri päinvastoin.
EnglishI am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
Olen hyvin yllättynyt optimistisesta näkemyksestänne, että työmme olisi loppuunsaatettu.
EnglishI am very surprised that, as a Liberal Commissioner, she should opt for this route.
Olen erittäin yllättynyt, että hän valitsee liberaalina komission jäsenenä tämän tien.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "surprise":

surprise