"surprise" - Suomenkielinen käännös

EN

"surprise" suomeksi

EN surprise
volume_up
{substantiivi}

surprise (myös: unpredictable)
volume_up
yllätys {subst.}
It is no surprise that the most heated debates were on the question of the budget.
Ei ole mikään yllätys, että kiivaimmat keskustelut käytiin juuri rahoituksesta.
I believe that we all share the surprise of the Chairman of the Committee on Budgets.
Budjettivaliokunnan puheenjohtajan yllätys tuli varmaankin yllätyksenä kaikille.
The reply went on, ‘EUR 500 banknotes are widely used for hoarding purposes’ – surprise, surprise!
Vastaus jatkui: "500 euron seteleitä käytetään laajalti hamstraustarkoituksiin" – yllätys yllätys!
surprise (myös: amazement, astonishment, awe)
My first reaction when I saw this directive was surprise.
Kun näin tämän direktiivin, ensimmäinen reaktioni oli hämmästys.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "surprise":

surprise

Esimerkkejä "surprise"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
En ole yllättynyt, että tämän vääryyden takia toimivaltainen komission jäsen...
EnglishBut in fact it did surprise me, because there are only two explanations for it.
Yllätitte minut kuitenkin, sillä puheellenne on olemassa vain kaksi selitystä.
EnglishMr President, the vote was over so quickly that it has taken me quite by surprise.
Arvoisa puhemies, kaikki sujui niin nopeasti, että äänestys todella yllätti minut.
EnglishThe obstacles on the road to the European Union can hardly come as a surprise to us.
Vaikeudet Euroopan unioniin vievällä tiellä eivät ole tulleet meille yllätyksenä.
EnglishRegrettably, this decision and the attitude giving rise to it comes as no surprise.
Valitettavasti tämä päätös ja sen taustalla oleva asenne eivät tulleet yllätyksenä.
EnglishIt can request information and make surprise inspections of business premises.
Se voi myös pyytää tietoja ja tehdä yllätystarkastuksia yrityksen tiloihin.
EnglishI admit that the result of the repeat Irish referendum was no surprise to me.
Myönnän, etten ole yllättynyt Irlannin uusitun kansanäänestyksen tuloksesta.
EnglishThe journalist was greatly impressed, and spoke with great surprise about the document.
Toimittaja oli hyvin vaikuttunut asiakirjasta ja puhui siitä hyvin yllättyneenä.
EnglishA coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Vallankaappaus Afrikassa ja tarkemmin sanottuna Mauritaniassa ei voi tulla yllätyksenä.
EnglishThe locations of these enlightened districts, I think, will fail to surprise you.
Näiden valistuneiden alueiden sijainti ei, luullakseni, hämmästytä teitä.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, there is no surprise here.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ei ole kysymys mistään ihmeestä.
EnglishThis is the tragic side of the events in the South which have come as such a surprise.
Tämä on melkoisena yllätyksenä tulleiden etelän tapahtumien traaginen puoli.
EnglishI must express my surprise at the decision of the Conference of Presidents.
Minun täytyy sanoa olevani hämmästynyt puheenjohtajakokouksen päätöksestä.
EnglishAfter all, Belarus’ present plight does not come as a surprise to anyone.
Valko-Venäjän nykyinen ahdinko ei tullut kuitenkaan kenellekään yllätyksenä.
EnglishI experienced surprise after surprise and also disappointment after disappointment.
Olen saanut toistuvasti kokea myönteisiä yllätyksiä, mutta toistuvasti myös pettymyksiä.
EnglishThis may come as a surprise to many people, because it is not even mentioned in the title.
Se on ehkä monien mielestä yllättävää, sillä sitähän ei mainita edes otsikossa.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Ei ole ihme, että kyseiset vahinkoja kärsineet äänestäjät ovat melkoisen kiukkuisia.
EnglishLuckily, we are still entitled to express our surprise or indignation.
Onneksi meillä on edelleen oikeus ilmaista yllättyneisyyttämme tai suuttumustamme.
EnglishWe must prepare ourselves for a pandemic, and we must not be taken by surprise.
Meidän on varauduttava pandemiaa varten, eikä yllätyksiä saisi tulla.
EnglishMr President, I will not need three minutes to tell you of my surprise.
Arvoisa puhemies, en tarvitse kolmea minuuttia kertoakseni teille hämmästyksestäni.