"surface area" - Suomenkielinen käännös

EN

"surface area" suomeksi

EN

surface area {substantiivi}

volume_up
surface area (myös: acreage, area)
Pinta-ala, tuhatta neliökilometriä
Nanoparticles have a high surface area and significant surface energy, which give them the following characteristics:
Nanohiukkasilla on laaja pinta-ala ja huomattava pinta-energia, minkä ansiosta niillä on seuraavat ominaisuudet:
We have 11 and a half million root apex and a total length of 600 or more kilometers and a very high surface area.
Meillä on 11.5 miljoonaa juuren kärkeä ja kokonaispituutta 600 km tai jopa enemmän ja hyvin laaja pinta-ala.
surface area

Esimerkkejä "surface area"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEU forests and other wooded land cover more than 42% of the EU's surface area.
Metsät ja muut puustoiset alueet kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta.
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Arvoisa puhemies, 40 prosenttia Kamerunin pinta-alasta on metsän peitossa.
EnglishHowever, this transition has closed today for all surface area premiums.
Mutta kaikkien pinta-alatukien osalta siirtymäaika on mennyt tänään umpeen.
EnglishBy surface area, France is the biggest EU country and Malta the smallest.
Pinta-alaltaan suurin EU-maa on Ranska ja pienin Malta.
EnglishOnly 10% of the surface area destroyed in Greece is reforested.
Kreikassa vain 10 prosenttia tuhoutuneista metsistä uudistetaan.
EnglishSome of these regions are larger, in terms of surface area and population, than the small Member States.
Jotkin näistä alueista ovat pinta-alaltaan ja väkiluvultaan suurempia kuin pienet jäsenvaltiot.
EnglishThat exceptionally low price is only possible thanks to mass production on as small a surface area as possible.
Tämä erityisen halpa hinta on mahdollinen ainoastaan vähän tilaa käyttävän massatuotannon vuoksi.
EnglishI am in favour of warnings on packets, but not in favour of a skull which takes up 60% of the surface area.
Minä kannatan varoituksia pakkauksissa, mutta en pääkalloa, joka täyttää 60 prosenttia pakkauksen pinta-alasta.
EnglishMountains account for 33% of Romania's surface area.
Romanian pinta-alasta 33 prosenttia on vuoristoa.
EnglishMountains cover one quarter of the EU's surface area.
EnglishProduction plummeted by 35 % over the same period because yield drops were added to surface area reductions.
Tuotanto on pudonnut 35 prosenttia samassa ajassa, sillä satoa koskeva vaikutus tulee peltoalaa koskevan lisäksi.
EnglishWe have 11 and a half million root apex and a total length of 600 or more kilometers and a very high surface area.
Meillä on 11.5 miljoonaa juuren kärkeä ja kokonaispituutta 600 km tai jopa enemmän ja hyvin laaja pinta-ala.
EnglishThe site has a total surface area of some 120,000 sqm.
EnglishMoreover, it does not seem necessary to use surface area to even out aid for oilseed in relation to aid for other cereals.
Mielestämme ei myöskään ole tarpeen yhdenmukaistaa öljykasvien ja muiden viljojen saamaa pinta-alatukea.
EnglishAccount was taken of the improvement and national prosperity attained over the previous period as well as of surface area.
Edellisellä ajanjaksolla saavutettu edistys ja kansallinen tulotaso sekä asuinpinta-ala otettiin huomioon.
EnglishNanoparticles have a high surface area and significant surface energy, which give them the following characteristics:
Nanohiukkasilla on laaja pinta-ala ja huomattava pinta-energia, minkä ansiosta niillä on seuraavat ominaisuudet:
EnglishIn Sweden, we have, for example, 1932 miles of coast and 95 700 lakes with a surface area in excess of one hectare.
Esimerkiksi Ruotsin rannikko on 1 932 mailia pitkä ja maassa on 95 700 pinta-alaltaan yli hehtaarin suuruista järveä.
EnglishA country that, in some 20 years, will not only boast the largest surface area within this Union, but also the highest population.
Kyseessä on maa, joka on 20 vuoden kuluttua paitsi pinta-alaltaan myös asukasluvultaan unionin suurin maa.
EnglishThis is how we were able, last week, to estimate the surface area of Portugal destroyed by fires to be 400 000 hectares.
Tällä tavoin pystyimme viime viikolla arvioimaan, että Portugalin metsäpaloissa tuhoutui yli 400 000 hehtaaria metsää.
EnglishSurface area in thousands of square kilometres

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "surface area":

surface area

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "surface area" suomeksi

surface substantiivi
Finnish
area substantiivi
rural area substantiivi
Finnish
drainage area substantiivi
euro area substantiivi
Finnish
goal area substantiivi
Finnish
camping area substantiivi
catchment area substantiivi
free trade area substantiivi
penalty area substantiivi
recreation area substantiivi
surface water substantiivi
Finnish
surface wave substantiivi
urban area substantiivi
market area substantiivi
metropolitan area substantiivi
surface of revolution substantiivi