EN

to suppose [supposed|supposed] {verbi}

volume_up
This does not contradict the principle of subsidiarity and it is dumb to suppose it does.
Tämä ei ole toissijaisuusperiaatteen vastaista ja olisi tyhmää olettaa näin.
I do not accept that you could suppose for one moment that I support alcoholism.
En hyväksy sitä, että voitte edes hetkenkään verran olettaa, että puolustaisin alkoholismia.
There is no reason to suppose that it will not be.
Ei ole mitään syytä olettaa, että EKPJ ei tekisi niin.
As the budget for 1999 had already very nearly reached its ceiling, it was really quite difficult to suppose that such great degrees of flexibility might be found in other areas of expenditure.
Koska vuoden 1999 budjetti oli jo hyvin lähellä kattoa, oli oikeastaan aika vaikeaa otaksua, että muissa menoissa olisi löytynyt näin suurta joustovaraa.
There is no reason to suppose that the financial risk to the Community is in excess of the financial adjustments already made by the Commission.
Ei ole mitään syytä arvella, että yhteisön varoihin kohdistuva talousriski olisi suurempi kuin komission jo toteuttamat rahoituskorjaukset.

Esimerkkejä "to suppose"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf overbooking was the only fault then I suppose the airline could improve.
Jos ylivaraaminen olisi ainoa ongelmakohta, luullakseni lentoyhtiö voisi kehittyä.
EnglishI suppose that means we intend to plant these ridiculous wind farms on them.
Tämä tarkoittanee, että niille aiotaan pystyttää naurettavia tuulipuistoja.
EnglishI suppose what I am asking you is about the levels of organised crime within Europe.
Kysymykseni teille koskee kai lähinnä järjestäytyneen rikollisuuden tilaa Euroopassa.
EnglishNow, Mr Kamall, I suppose you are going to tell us about fishermen in London?
(EN) Nyt Syed Kamall varmaankin haluaa kertoa meille Lontoon kalastajista, vai kuinka?
EnglishLet us suppose that a crisis occurs in the summer, when Parliament is not sitting.
Oletetaan, että kriisi syntyy kesällä, kun parlamentilla ei ole istuntoa.
EnglishI suppose up to four weeks ago we were all asking that, to some extent.
Oletan, että neljä viikkoa sitten aihe kiinnosti meitä kaikkia jossain määrin.
EnglishThat, I suppose, is a step forward - at least from where some Member States were.
Tämän on luullakseni askel eteenpäin - ainakin joidenkin jäsenvaltioiden lähtötilanteesta.
EnglishBut first, let’s just suppose that we are using 100 percent of a given dose of phosphorus.
Mutta oletetaan ensiksi, että käytämme 100 prosenttia tietystä fosforimäärästä.
EnglishI do not accept that you could suppose for one moment that I support alcoholism.
En hyväksy sitä, että voitte edes hetkenkään verran olettaa, että puolustaisin alkoholismia.
EnglishAn impartial system of certification will be, we suppose, appreciated also by consumers.
Oletamme myös kuluttajien arvostavan tasapuolista sertifiointijärjestelmää.
EnglishFor it is difficult to suppose that terrorists will agree to being scanned.
On vaikea uskoa, että terroristit suostuisivat skannerilla kuvattaviksi.
EnglishThis does not contradict the principle of subsidiarity and it is dumb to suppose it does.
Tämä ei ole toissijaisuusperiaatteen vastaista ja olisi tyhmää olettaa näin.
EnglishI did not think this would happen now, and do not suppose it will happen.
En usko, että niin kävisi nyt, enkä oleta, että niin käy tulevaisuudessa.
EnglishI suppose it does not hurt so much to chew off your own leg if you are caught in one of those.
Ehkä oman jalan poikki kalvaminen on tällaiseen ansaan jouduttua tuskattomampaa.
EnglishIt gives me a perspective that I suppose is difficult to get from this remove.
Se antaa minulle näkökulman, jonka saavuttaminen on käsittääkseni vaikeaa tältä etäisyydeltä.
EnglishI suppose that this is the most important step to take in order to avoid all health risks.
Tämä on uskoakseni tärkein askel, joka on otettu kaikkien terveysriskien estämiseksi.
EnglishBut suppose these measures were actually put in place, what would the real cost be?
Mutta jos kyseiset toimenpiteet todella toteutettaisiin, mikä olisi niiden todellinen hinta?
EnglishI suppose that means that up until now he has been firing blanks!
Käsittääkseni tämä tarkoittaa, että hän on tähän asti ampunut paukkupanoksilla!
EnglishBut let’s suppose I don’t want the traffic page to show up in my home page tabs anymore.
But let’s suppose I don’t want the traffic page to show up in my home page tabs anymore.
EnglishNow, I'm a marine biologist, but I'm actually a bit of an old fashioned naturalist, I suppose.
Olen siis meribiologi, mutta oikeastaan olen hiukan vanhanaikainen luonnontutkija.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supposedly":

supposedly
supposed