EN

supporters {monikko}

volume_up
supporters (myös: backers)
Mr President, I invited the supporters, the fans, and the enthusiasts of my explanations of vote for dinner.
Arvoisa puhemies, kutsuin äänestysselitysteni tukijat, fanit ja kannattajat päivälliselle.
Zanu-PF has the government resources, and the MDC supporters are too afraid to donate money.
Zanu PF -puolueella on käytössään hallituksen resurssit, eivätkä MDC:n tukijat uskalla lahjoittaa rahaa.
We supporters of the Ombudsman urge him to improve his know-how and recover his effectiveness in this route.
Me oikeusasiamiehen tukijat kehotamme häntä parantamaan tietotaitoaan ja palauttamaan työtehonsa tällä alalla.

Esimerkkejä "supporters"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe single currency, as most of its supporters acknowledge, is a political project.
Yhtenäisvaluutta, kuten suurin osa sen tukijoista myöntää, on poliittinen hanke.
EnglishI also hope that we can have talks with other possible supporters of the project.
Toivon myös että, voimme neuvotella hankkeen muiden mahdollisten tukijoiden kanssa.
EnglishWe all are, as Hungary has also been from the start, supporters of the single market.
Me kaikki kannatamme sisämarkkinoita, kuten myös Unkari on alusta alkaen tehnyt.
EnglishMember States must be supporters, not blockers, of these wise flanking measures.
Jäsenvaltioiden on tuettava eikä hankaloitettava näitä viisaita tukitoimia.
EnglishIn Ireland, the winners were the supporters of a strong and united European Union.
Irlannissa voittajat olivat vahvan ja yhtenäisen Euroopan unionin tukijoita.
EnglishFinally, a regulation was drawn up that satisfied both supporters and sceptics.
Lopulta laadittiin asetus, joka tyydytti sekä kannattajia että epäilijöitä.
EnglishNo one would benefit from this, least of all the supporters of human rights within China.
Kukaan ei hyötyisi siitä, kaikkein vähiten ihmisoikeuksien kannattajat Kiinassa.
EnglishRarely have there been so many supporters of a Colom report in the Council.
Colomin mietinnöllä on harvoin on ollut näin paljon kannattajia neuvostossa.
EnglishAs supporters of the multilateral approach, we must fulfil this commitment.
Monenvälisten suhteiden kannattajina meidän on vahvistettava sitoumustamme.
EnglishThis tempts supporters of the death penalty to continue calling for it.
Tämä saa kuolemanrangaistuksen kannattajat jatkamaan vaatimuksia sen puolesta.
EnglishSo we, and our supporters, are not against the Chinese, China or the Chinese Government.
Me ja kannattajamme emme siis ole kiinalaisia, Kiinaa tai Kiinan hallitusta vastaan.
EnglishIntimidation and violent attacks by government supporters go unpunished.
Hallituksen kannattajat voivat rankaisematta uhkailla ja tehdä väkivaltaisia iskuja.
EnglishIf my fears and those of its supporters are ill-founded there is no problem.
Jos pelkoni ja tarkistukseni kannattajien pelot eivät ole perusteltuja, ongelmaa ei ole.
EnglishI am sorry that Saddam's supporters in this House have been confounded.
Olen pahoillani, että Saddamia tukevat parlamentin jäsenet ovat joutuneet hämilleen.
EnglishThey were supporters of the euro and were more European than other Swedes.
He olivat euron kannattajia ja eurooppalaisempia kuin muut ruotsalaiset.
EnglishSupporters of the political opposition have been threatened and have disappeared.
Poliittisen opposition tukijoita on uhkailtu ja heitä on kadonnut.
EnglishYet here he is, hiding in the EU, away from his faithful supporters.
Mutta täällä hän on, piilottelemassa EU:ssa, poissa uskollisten tukijoidensa luota.
EnglishWhat is more, this individual's supporters are represented here in the European Parliament.
Tämän henkilön aatetoverithan ovat edustettuina myös Euroopan parlamentissa.
EnglishWhat image do the supporters of this directive actually have of our farmers?
Millainen kuva direktiivin kannattajilla oikein on viljelijöistämme?
EnglishWe expect supporters of the constitution to show the same respect for democracy.
Toivomme, että perustuslain kannattajat osoittavat samanlaista kunnioitusta demokratiaa kohtaan.