EN

supporter {substantiivi}

volume_up
The European Parliament has always been a strong supporter of the Barcelona Process.
Euroopan parlamentti on aina ollut Barcelonan prosessin vankkumaton kannattaja.
I am a passionate supporter of voluntary agreements.
Olen vapaaehtoisten sopimusten vankkumaton kannattaja.
I am a firm supporter of social Europe and of the protection of employees from hazards at work.
Olen vannoutunut sosiaalisen Euroopan ja työsuojelun kannattaja.

Esimerkkejä "supporter"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI say this despite being a firm supporter of strengthening the internal market.
Sanon tämän huolimatta siitä, että kannatan vankasti sisämarkkinoiden vahvistamista.
EnglishThe European Parliament has always been a strong supporter of the Barcelona Process.
Euroopan parlamentti on aina ollut Barcelonan prosessin vankkumaton kannattaja.
EnglishThe two genders must be valued equally: I am an outright supporter of this.
Molempia sukupuolia on pidettävä yhtä suuressa arvossa; kannatan tätä vilpittömästi.
EnglishNo, Mr President, I am not, on the other hand, a supporter of the 'Youth' programme.
Ei, arvoisa puhemies Nuoriso-ohjelmasta en sitä vastoin ole samaa mieltä.
EnglishI would also like to reiterate that I remain a fervent supporter of the railways.
Haluaisin myös vakuuttaa, että olen yhä rautateiden harras kannattaja.
EnglishNor am I a supporter of creating a multinational application procedure at this time.
En kannata myöskään monikansallisen hakemuksen tekemistä tällä hetkellä.
English(HU) Mr President, I myself am a committed believer in and supporter of Romania's accession.
(HU) Arvoisa puhemies, itse luotan vakaasti Romanian jäsenyyteen ja kannatan sitä.
EnglishAs a strong supporter of the transatlantic relationship, I would have voted in favour.
Transatlanttisten suhteiden puolustajana olisin äänestänyt sen puolesta.
EnglishAs I have said I am a supporter of proper observance of human rights.
Kuten sanottu, olen ihmisoikeuksien kunnollisen toteuttamisen puolestapuhuja.
EnglishI myself am a supporter of "opt-in" and would like to mention a few arguments.
Kannatan itse opt-in-järjestelmää ja haluan esittää pari perustetta.
EnglishAs you know, I have always been an enthusiastic supporter of interparliamentary exchanges.
Kuten tiedätte, olen aina kannattanut innokkaasti parlamenttien välistä keskustelua.
EnglishParliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlamentti on aina tukenut vahvasti yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä.
EnglishLike Mr Martin, I am a supporter of this free trade agreement with the Republic of Korea.
Jäsen Martinin tavoin kannatan Korean tasavallan kanssa tehtävää vapaakauppasopimusta.
English. - The ECR Group is a staunch supporter of human rights and fundamental freedoms.
kirjallinen. - (EN) ECR-ryhmä kannattaa vankkumatta ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.
EnglishIn my view, it is far more important to change the mentality of the supporter.
Minusta on paljon tärkeämpää muuttaa kannattajien ajattelutapaa.
EnglishLike many, if not all here, I am a strong supporter of this proposal.
Kannatan ehdottomasti tätä ehdotusta samoin kuin useat - elleivät kaikki - läsnäolijat.
EnglishThe United Kingdom is a strong supporter of the Single European Sky concept.
Yhdistynyt kuningaskunta kannattaa vahvasti ajatusta yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta.
EnglishI would like the European Parliament to be our closest ally and supporter in this process.
Toivon Euroopan parlamentista läheisintä liittolaistamme ja tukijaamme tässä menettelyssä.
EnglishThe delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) is a strong supporter of free trade.
Alankomaiden vapauspuolue (PVV) kannattaa vapaakauppaa voimakkaasti.
EnglishI have been a long-standing supporter of European research efforts.
. (FR) Olen jo pitkään tukenut tutkimuksen alalla tehtäviä ponnistuksia Euroopan tasolla.