"support area" - Suomenkielinen käännös

EN

"support area" suomeksi

EN

support area {substantiivi}

volume_up
1. Armeija
support area

Esimerkkejä "support area"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are grateful for the Parliament's continued support in this delicate area.
Olemme kiitollisia parlamentille sen jatkuvasta tuesta tällä arkaluonteisella alalla.
EnglishIt has also examined a support programme in the area of the criminal justice system.
Sen lisäksi hyväksyttiin tukiohjelma rikosoikeuden organisaation alalla.
EnglishGlobal economic activity remains robust, providing support for euro area exports.
Maailmantalouden kasvu on yhä vankkaa, mikä tukee euroalueen vientiä.
EnglishThis too is something we need to support by making this area a priority.
Meidän on tuettava myös heitä asettamalla tämä alue yhdeksi painopisteeksi.
EnglishExternal demand should therefore provide ongoing support to euro area exports and investment.
Ulkomainen kysyntä tukenee siis jatkuvasti euroalueen vientiä ja investointeja.
EnglishOn the external side, ongoing growth in global demand should support euro area exports.
Euroalueen ulkopuolella kansainvälisen kysynnän jatkuva kasvu tukenee euroalueen vientiä.
EnglishIn this area, I support the rapporteur's recommendations in this report.
Tältä osin kannatan esittelijän tässä mietinnössä antamia suosituksia.
EnglishThe Commission would like to thank Parliament for its unstinting support in this area.
Komissio haluaa kiittää parlamenttia auliista tuesta tässä asiassa.
EnglishThis will provide ongoing support to euro area exports and investment.
Tällainen kehitys tukee jatkuvasti euroalueen vientiä ja investointeja.
EnglishYou have our full support in this area as President-in-Office.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tässä asiassa annamme teille kaiken tukemme.
EnglishThis will continue to provide support to euro area exports and investment.
Tämä tukee edelleen euroalueen vientiä ja investointeja.
EnglishThe European Social Fund provides essential support in this area.
Euroopan sosiaalirahasto antaa välttämätöntä tukea tällä alalla.
EnglishI join with the women’s organisations in Turkey in asking for your support in this area.
Olen naisten oikeuksia puolustavien turkkilaisten järjestöjen kannalla ja pyydän tukeanne tässä asiassa.
EnglishContinued strong external demand should provide ongoing support to euro area exports and investment.
Ulkomaisen kysynnän pysyminen vahvana tukenee jatkuvasti euroalueen vientiä ja investointeja.
EnglishThe area cannot support mass tourism, overfishing and the plundering of raw materials on a massive scale.
Alue ei kestä massaturismia, ylikalastusta tai raaka-aineiden laajamittaista ryöväämistä.
EnglishBut a strong signal of European support in this area will be both natural and expected in Genoa.
On kuitenkin luonnollista ja odotettua, että Eurooppa antaa Genovassa voimakkaan merkin tuestaan asialle.
EnglishLegislative measures can only be a support in this area.
Lainsäädäntö voi olla tällaisissa tapauksissa vain tukevaa.
EnglishSo I am glad this programme offers support in that area.
Siksi olen iloinen siitä, että ohjelma tukee tätä alaa.
EnglishHelped in part by lower oil prices, global growth is robust, thereby providing support for euro area exports.
Maailmantalous kasvaa vankasti osittain öljyn hinnan alenemisen ansiosta ja tukee euroalueen vientiä.
EnglishThe decision to establish a euro area stability support mechanism is an important step, there can be no doubt about that.
Päätös euroalueen vakautta tukevan mekanismin perustamisesta on epäilemättä tärkeä askel.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "support area" suomeksi

support substantiivi
area substantiivi
rural area substantiivi
Finnish
drainage area substantiivi
euro area substantiivi
Finnish
goal area substantiivi
Finnish
camping area substantiivi
catchment area substantiivi
free trade area substantiivi
penalty area substantiivi
recreation area substantiivi
urban area substantiivi
market area substantiivi
metropolitan area substantiivi