EN

supplied {adjektiivi}

volume_up
Indeed, modified versions, with which we have not been supplied, are now in circulation.
Nyt on jo julkaistu muutettuja versioita, joita meille ei ole toimitettu.
We have, in fact, been supplied with recent figures in this respect from the European Commission.
Meille on toimitettu tästä asiasta myös Euroopan komission tuoreita lukuja.
This information has been supplied, rather late, but I still do not think it is satisfactory.
Nämä tiedot on toimitettu, melko myöhään, mutta ne eivät mielestäni ole tyydyttäviä.

Esimerkkejä "supplied"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor more information, see the documentation supplied by that antispyware program.
Lisätietoja on kyseisen vakoiluohjelmien torjuntaohjelman toimittamissa ohjeissa.
EnglishTents and food were supplied to the demonstrators in Kiev, yet who paid for them?
Kiovassa mieltä osoittaneille toimitettiin telttoja ja ruokaa – kuka niistä maksoi?
EnglishAs an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
Briteille työskentelevänä agenttina Hans oli toimittanut laittomat piirustukset.
EnglishWe have reliable statistics from the instruments we have been supplied with.
Käytössämme olevien välineiden avulla on mahdollista laatia luotettavia tilastoja.
EnglishWe also want these standards to be met by products supplied by the US to Europe.
Haluamme, että myös Yhdysvalloista Eurooppaan tuotavat tuotteet täyttävät nämä normit.
EnglishWithout technical coordination between the two sides, gas cannot be supplied.
Kaasua ei voida toimittaa ilman kummankin osapuolen välistä teknistä koordinointia.
EnglishHowever, we must look at the services being supplied, because quality costs money.
Meidän on kuitenkin tarkasteltava tarjottavia palveluja, koska laatu maksaa.
EnglishThe other group - non-linear services - are supplied at the consumer's request.
Toinen ryhmä eli ei-lineaariset palvelut toimitetaan kuluttajan pyynnöstä.
EnglishIt has organised two conferences and supplied information on good practice.
Se on järjestänyt kaksi konferenssia. Se on järjestänyt tietoa hyvästä käytännöstä.
EnglishThat means a surcharge on top of the sales price for the product or service supplied.
Tämä tarkoittaa tuotteen tai palvelun hinnan lisäksi perittävää lisämaksua.
EnglishLegally speaking, it has thrown up more questions than it has supplied explanations.
Se on nostattanut myös juristiselta kannalta enemmän kysymyksiä kuin antanut selityksiä.
EnglishThat being the case, calling for MONUC to be re-supplied is not all that helpful.
Tämän vuoksi pelkästään sen vahvistamisesta ei ole juurikaan hyötyä.
EnglishThe information supplied to patients should fulfil the following main characteristics:
Potilaille annettavien tietojen olisi täytettävä seuraavat edellytykset:
EnglishIf the importing country does want this notification, then this should naturally be supplied.
Jos tuojavaltio haluaa tällaisen ilmoituksen, sellainen pitää tietenkin antaa.
EnglishIndeed, modified versions, with which we have not been supplied, are now in circulation.
Nyt on jo julkaistu muutettuja versioita, joita meille ei ole toimitettu.
EnglishI have checked with the researchers who supplied these figures whether this is correct.
Tarkistin nämä luvut toimittaneilta tutkijoilta, pitääkö tämä paikkansa.
EnglishThis means that China may be called to account for the quality of products supplied.
Se tarkoittaa sitä, että Kiinaa voidaan vaatia vastaamaan toimitettujen tavaroiden laadusta.
EnglishOf the fish supplied, 99% is registered and traded via fish auctions.
Kaikesta kalasta 99 prosenttia rekisteröidään ja myydään kalahuutokaupassa.
EnglishThis information has been supplied, rather late, but I still do not think it is satisfactory.
Nämä tiedot on toimitettu, melko myöhään, mutta ne eivät mielestäni ole tyydyttäviä.
EnglishWe must not confuse financial education with information supplied to consumers.
Meidän ei pidä sekoittaa talousvalistusta kuluttajatiedotukseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supply":

supply