EN

supine {substantiivi}

volume_up
supine

Esimerkkejä "supine"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA sometimes supine judiciary, and suspicions of self-censorship, give grounds for concern.
Joissakin tapauksissa toimintakyvytön tuomioistuin ja epäilykset itsesensuurista antavat aihetta huoleen.
EnglishThey are helped by a supine media that is only too willing to participate in what is effectively a cover-up.
Näiden henkilöiden kätyrinä toimiva media haluaa ehdottomasti osallistua toimintaan, joka on käytännössä pelkkää hämäystä.
EnglishIt is best at the moment to proceed by dialogue but, as the House will understand, I do not equate dialogue with being supine.
Nyt on parasta jatkaa vuoropuhelulla, mutta kuten parlamentti ymmärtänee, en rinnasta vuoropuhelua passiivisuuteen.
EnglishThat is not to suggest that we are supine or that we would not agree occasionally to disagree on issues – of course we will.
Se ei merkitse sitä, että olisimme alistuneita tai ettemme suostuisi silloin tällöin olemaan asioista eri mieltä – tietenkin teemme niin.
EnglishEurope, having produced the Renaissance, the Enlightenment, the Industrial Revolution and the wonders of the modern scientific age, now lies supine before a 6th century ideology.
Eurooppa, joka on synnyttänyt renessanssin, valistuksen, teollisen vallankumouksen ja nykyajan tieteen ihmeet, alistutaan 500-luvun ideologialle.
EnglishWhile these are matters of rather subjective judgment, when I argue this case, I am not doing so out of - to borrow a phrase from the honourable Member - supine complicity.
Vaikka nämä asiat kuuluvatkin jossain määrin subjektiivisen arvioinnin piiriin, niin mielipiteideni taustalla ei ole - lainatakseni erään parlamentin jäsenen sanoja - alistuva hyväksyminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supine":

supine