"supervisors" - Suomenkielinen käännös

EN

"supervisors" suomeksi

EN

supervisors {monikko}

volume_up
supervisors
Now, at long last, financial market supervisors - a number of individual supervisors in individual countries - have done so.
Nyt rahoitusmarkkinoiden valvojat - monet yksittäiset valvojat eri maissa - ovat vihdoinkin tehneet niin.
As such, there is no point in fooling ourselves into thinking that these actors can be controlled by small national supervisors.
Näin ollen ei ole mitään järkeä huijata itseämme ajattelemaan, että pienet kansalliset valvojat voivat hallita näitä toimijoita.
Mr Blokland asked me how I could be certain that there would the same independence of supervisors in the candidate countries as we have ourselves.
Jäsen Blokland kysyi minulta, kuinka voin olla varma, että ehdokasvaltioiden valvojat ovat yhtä riippumattomia kuin omat valvojamme.

Esimerkkejä "supervisors"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn the report we speak positively about a move towards consolidating supervisors.
Mietinnössä suhtaudutaan myönteisesti siirtymiseen konsolidoituihin valvojiin.
EnglishArrangements for cooperation between national supervisors will have to be put in place.
On luotava järjestelyt kansallisten tarkastajien välistä yhteistyötä varten.
EnglishAnd who supervises the quality of cross-border cooperation between supervisors?
Entä kuka valvoo valvojien välisen rajatylittävän yhteistyön laatua?
EnglishRegulators and supervisors should understand that there are systemic risks.
Sääntely- ja valvontaviranomaisten olisi ymmärrettävä, että järjestelmään liittyy riskejä.
EnglishSupervisors from their side may benefit from central bank information.
Valvontaviranomaiset voivat puolestaan hyötyä keskuspankkien tiedoista.
EnglishI am a big fan of this careful approach and of this considerable role for the supervisors.
Kannatan innolla tätä huolellista lähestymistapaa ja näiden valvojien merkittävää asemaa.
EnglishWe need a common supervisory culture: more supervisors doing more things the same way.
Tarvitsemme yhteistä valvontakulttuuria: yhä enemmän valvojia, jotka toimivat samalla tavalla.
EnglishECB Opinion on Community legislation on the Committee of European Banking Supervisors
EKP:n lausunto Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa koskevasta yhteisön lainsäädännöstä
EnglishThe systematic introduction of standardised Colleges of Supervisors is a major advance.
Standardoitujen valvontakollegioiden järjestelmällinen käyttäminen on merkittävä edistysaskel.
EnglishWe want to look into the situation as regards the supervision of the supervisors.
Haluamme tarkastella tilannetta valvojien valvonnan suhteen.
EnglishAnd the second matter is the way of settling disputes or disagreements in the colleges of supervisors.
Toinen asia on tapa ratkaista riitoja tai erimielisyyksiä valvojien kollegioissa.
EnglishIn practice, wide divergences have arisen among the various Member States and among supervisors.
Käytännössä eri jäsenvaltioiden ja valvojien välillä on suuria eroja.
EnglishThere should be a much closer link between the ECB and its knowledge and the supervisors.
EKP:n ja sen saamien tietojen sekä valvojien välillä olisi oltava nykyistä paljon tiiviimpi yhteys.
EnglishIn the Member States, the number of independent supervisors is increasing.
Itsenäisten valvojien määrä jäsenvaltioissa on kasvussa.
EnglishIn parallel to that discussion, the supervisors must cooperate more actively than at present.
Tämän keskustelun yhteydessä on todettava, että valvojien on tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä.
EnglishNational supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.
Kansallisten valvontaviranomaisten tehtävänä on valvoa oman maansa luottolaitosten toiminnan vakautta.
EnglishCommon training for national supervisors will enable the emergence of a common supervisory culture.
Kansallisten valvojien yhteinen koulutus mahdollistaa yhteisen valvontakulttuurin syntymisen.
EnglishThese are issues that prudential authorities and supervisors will need to focus on in the time ahead.
On kysymyksiä, joihin toiminnan vakauden valvojien on vastaisuudessa kiinnitettävä huomiota.
EnglishI should like to focus on the issue of supervisors in this regard.
Haluaisin keskittyä kysymykseen valvojista tässä yhteydessä.
EnglishNational supervisors have the responsibility for prudential supervision at the national level.
Kansallisten valvontaviranomaisten tehtävänä on valvoa oman maansa luottolaitosten toiminnan vakautta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supervisor":

supervisor