"supervisor" - Suomenkielinen käännös

EN

"supervisor" suomeksi

EN

supervisor {substantiivi}

volume_up
Secondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.
Toiseksi olen huolissani ehdotuksesta, jonka mukaan riippumaton valvoja suorittaa etukäteen markkinatestin.
I recall that with SWIFT, for instance, it was Parliament's idea to have a supervisor in Washington.
Muistaakseni esimerkiksi SWIFTin tapauksessa oli parlamentin idea, että Washingtonissa on oltava valvoja.
To allow others to view restricted content, click the General tab, and then select the Supervisor can type a password to allow users to view restricted content check box.
Salli rajoitetun sisällön näyttäminen valitsemalla Yleiset-välilehti ja valitse Valvoja voi määrittää luokiteltujen sivujen näyttämiselle salasanan -valintaruutu.

Esimerkkejä "supervisor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn the Supervisor Password Required dialog box, type your password, and then click OK.
Kirjoita salasanasi Valvojan salasana vaaditaan -valintaikkunaan ja valitse OK.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Data Protection Supervisor.
Siksi äänestin Euroopan tietosuojavaltuutettua koskevan mietinnön puolesta.
EnglishWe do not believe the idea of a lead supervisor would satisfy all the Member States.
Emme usko ajatuksen johtavasta valvojasta tyydyttävän kaikkia jäsenvaltioita.
EnglishDischarge 2005: Section VIII B, European Data Protection Supervisor (vote)
Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIB, Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
EnglishI oppose a pan-European supervisor because it would have too much power.
Vastustan koko Euroopan kattavaa valvontaelintä, koska sillä olisi liikaa valtaa.
English2009 discharge: EU general budget - European Data Protection Supervisor (
Vastuuvapaus 2009: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan tietosuojavaltuutettu (
EnglishThat is one of my strongest arguments for a European level supervisor.
Tämä on vahvimpia perusteitani Euroopan tasolla toimivan valvojan nimeämiseksi.
EnglishThese expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.
Olen tässä asiassa samaa mieltä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa.
EnglishIn this respect, I recently had a meeting with the European Data Protection Supervisor.
Tapasin tämän asian yhteydessä hiljattain Euroopan tietosuojavaltuutetun.
English2008 discharge: EU general budget, European Data Protection Supervisor
Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
EnglishEstablishing the Office of the Data Protection Supervisor is an appropriate and necessary step.
Tietosuojavaltuutetun viraston perustaminen on oikea ja tarpeellinen toimenpide.
EnglishSection VIII(B) – European Data Protection Supervisor (2006/2021 (BUD)).
Pääluokka VIII(B) – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2006/2021 (BUD)).
EnglishThe position of European Data Protection Supervisor (EDPS) was created in 2001.
Euroopan tietosuojavaltuutetun virka perustettiin vuonna 2001.
English2006 discharge: EU general budget, section IX - European Data Protection Supervisor (
Vastuuvapaus 2006: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu (
EnglishNor was the European Data Protection Supervisor consulted at any time.
Euroopan tietosuojavaltuutettua ei myöskään kuultu missään vaiheessa.
EnglishHence the importance of Article 8: the role of the Commission as supervisor of the system.
Näin ollen 8� artikla, jossa käsitellään komission asemaa järjestelmän valvojana, on tärkeä.
EnglishI am thinking, for example, of the European Ombudsman and the European Data Protection Supervisor.
Tarkoitan tällä esimerkiksi Euroopan oikeusasiamiestä ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.
EnglishI think there is a majority here in Parliament in favour of going in the direction of a single supervisor.
Uskon, että enemmistö täällä parlamentissa kannattaa yhden valvojan järjestelmää.
EnglishLogically, this position must also be reflected in the status of the data protection supervisor.
Tämän kannanoton on myös näyttävä tietosuojavaltuutetun statuksessa.
EnglishSecondly, the European Data Protection Supervisor must express his or her opinions on sensitive issues.
Toiseksi Euroopan tietosuojavaltuutetun on annettava hankalissa tapauksissa lausunto.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supervisor":

supervisor