EN

supervision {substantiivi}

volume_up
This supervision is the responsibility of the competent authorities of the Member States.
Kyseinen valvonta kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
Where does the supervision and accountability of public administration come in?
Kuinka julkishallinnon valvonta ja tilintekovelvollisuus liittyy tähän?
Budget supervision requires a clearer division of responsibilities.
Talousarvion valvonta edellyttää entistä selkeämpää vastuunjakoa.

Esimerkkejä "supervision"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA European and global system for supervision represents further important steps.
Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä on myös merkittävä askel.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Meidän pitää nyt tarkastella eurooppalaista valvontaa myös pidemmällä aikavälillä.
EnglishECB Opinion on the supervision of foreign exchange cash operations in Slovenia
EKP:n lausunto ulkomaisen valuutan käteisrahatoimintojen valvonnasta Sloveniassa
EnglishIt is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
On totta, että meidän pitäisi sen vuoksi pohtia tarkkaan sääntelyä ja valvontaa.
EnglishWe must improve the cost efficiency of the supervision of cross-border activities.
Meidän on parannettava rajat ylittävien toimien valvonnan kustannustehokkuutta.
EnglishBesides supervision, the fragmentation of retail markets must also be addressed.
Valvonnan lisäksi on tarkasteltava myös vähittäismarkkinoiden pirstoutumista.
EnglishECB Opinion on Lithuanian legislation on the supervision of payment institutions
EKP:n lausunto maksulaitosten valvontaa koskevasta lainsäädännöstä Liettuassa
EnglishWe made it clear that we favour independence under international supervision.
Totesimme selvästi, että kannatamme itsenäisyyttä kansainvälisessä valvonnassa.
EnglishWhen financial flows are international, supervision can no longer be national.
Kun rahoitusvirrat ovat kansainvälisiä, ei valvonta enää voi olla kansallista.
EnglishI shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.
Tarkastelen vielä lyhyesti joitakin valvontaan ja hallintoon liittyviä seikkoja.
EnglishThese elections must take place under the supervision of international observers.
Nimenomaan nämä vaalit on järjestettävä kansainvälisten tarkkailijoiden valvonnassa.
EnglishOne has only to remember the long-term lack of effective supervision of agriculture.
On vain muistettava maatalouden tehokkaan valvonnan puute pitkällä aikavälillä.
EnglishWe should not be so naïve as to leave the business of supervision to the Americans.
Meidän ei pitäisi olla niin sinisilmäisiä, että jätämme valvonnan amerikkalaisille.
EnglishFinally, let me say a few words about integrated financial supervision in Europe.
Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan yhdennetystä rahoitusalan valvonnasta Euroopassa.
EnglishWe need common financial market supervision and a financial transactions tax.
Me tarvitsemme yhteistä rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja rahoitustoimiveroa.
EnglishI also want to ask him if the banking supervision system needs to be adapted.
Haluan myös kysyä häneltä, tarvitseeko pankkien valvontajärjestelmää muuttaa.
EnglishSecondly, just today, Parliament has been examining a financial supervision package.
Toiseksi parlamentti on vielä tänään käsitellyt rahoitusalan valvontapakettia.
EnglishWe have also been looking at strengthening the supervision of cross-banking groups.
Olemme myös tarkastelleet ns. cross-banking-ryhmien valvonnan vahvistamista.
EnglishAmendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.
Erityisesti tarkistus 4 vaikuttaa minusta rajoittavan soveltamisalaa liiaksi.
EnglishTransparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Avoimuuden, avoimen kirjanpidon ja valvonnan on tehtävä veroparatiiseista mahdottomia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supervision":

supervision