EN

supervised {adjektiivi}

volume_up
supervised
I think we are already the most supervised international financial institution.
Olemme mielestäni jo nyt tarkimmin valvottu kansainvälinen rahoituslaitos.
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Näitä rahastoja ei valvottu, ja ne koostuivat usein sijoituskohteista, joiden arvo oli kyseenalainen.
Decommissioning must be made as safe as possible, and sound, transparent and supervised management of decommissioning funds is crucial for this.
Käytöstäpoisto on tehtävä mahdollisimman turvallisesti, ja käytöstäpoistovarojen terve, avoin ja valvottu hoito on sen kannalta ratkaisevan tärkeää.

Esimerkkejä "supervised"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt would therefore be dangerous if this policy were not entirely supervised by us.
Olisikin vaarallista, jos tämän politiikan valvontaa ei harjoitettaisi täältä käsin.
EnglishI think we are already the most supervised international financial institution.
Olemme mielestäni jo nyt tarkimmin valvottu kansainvälinen rahoituslaitos.
EnglishIn the European tradition, power should be supervised by democratic institutions.
Euroopan perinteiden mukaan demokraattiset elimet valvovat vallankäyttöä.
EnglishIf it is not stabilised, we cannot have a whole lot of different, badly supervised stores.
Jos elohopeaa ei stabiloida, meillä ei saa olla useita huonosti valvottuja varastoja.
EnglishIn fact, special orphan homes should be supervised much more closely by the local authorities.
Paikallisviranomaisten on itse asiassa valvottava tiiviimmin tiettyjä orpokoteja.
EnglishTo achieve this, personal data needs to be strictly protected and properly supervised.
Tämän toteuttamiseksi henkilötietoja on suojattava tarkasti ja valvottava asianmukaisesti.
EnglishThe market then needs to be supervised by us as elected representatives.
Näissä puitteissa tulee meidän luottamushenkilöiden valvoa markkinoita.
EnglishPlants supervised by the public authorities are surely the best safeguard.
Virallisesti valvotut yritykset voivat tietysti taata sen parhaiten.
EnglishIn practice, the register should be more strictly controlled and better supervised.
Käytännössä sitä rekisteriä ei enää pystytä hallitsemaan ja sen valvonnassa esiintyy puutteita.
EnglishThat is why the trading system needs to be drawn up and supervised in greater detail.
Tästä syystä päästökauppajärjestelmä on laadittava ja sitä on valvottava yksityiskohtaisemmin.
EnglishBut the organisation is supervised by no one and responsible to no one.
Mutta järjestöä ei valvo kukaan eikä se ole kenellekään vastuullinen.
EnglishIn Europe today we are sufficiently familiar with the way the US stock exchange is supervised.
Olemme Euroopassa nykyään riittävän tietoisia tavasta, jolla Yhdysvaltain pörssiä valvotaan.
EnglishThose motor vehicles and those parts will also be supervised or policed by Member States.
Myös näitä ajoneuvoja ja näitä varaosia valvovat jäsenvaltiot.
EnglishThese were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Näitä rahastoja ei valvottu, ja ne koostuivat usein sijoituskohteista, joiden arvo oli kyseenalainen.
EnglishThis is, as I see it, sovereignty supervised by the EU.
Minun mielestäni lopullinen tavoitteemme on EU:n valvoma suvereniteetti.
EnglishIn any event, the arms embargo must be supervised more effectively and perpetrators must be brought to justice.
Aseidenvientikieltoa on ainakin valvottava paremmin ja sen rikkojia on rangaistava.
EnglishWhat was envisaged was political union, namely, an ability to take decisions while being supervised by Parliament.
Suunnitelmissa oli poliittinen unioni, kyky tehdä päätöksiä parlamentin valvonnassa.
EnglishThe administration of assets is supervised by the bankruptcy ombudsman.
Konkurssiasiamies valvoo varallisuuden hallintoa.
EnglishUntil now, financial markets were monitored and supervised mainly by state and national institutions.
Tähän asti rahoitusmarkkinoita seurasivat ja valvoivat pääasiassa valtio ja kansalliset toimielimet.
EnglishKosovo is now in a phase of 'supervised independence', according to the EU's special representative, Peter Faith.
Kosovo on nyt EU:n erityisedustajan Peter Faithin mukaan "valvotun itsenäisyyden" vaiheessa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supervision":

supervision