"supermarket" - Suomenkielinen käännös

EN

"supermarket" suomeksi

FI

"supermarket" englanniksi

EN

supermarket {substantiivi}

volume_up
supermarket
We all know how the average supermarket likes to present itself to the consumer as a 'slasher' of prices.
Me kaikki tiedämme, että keskimääräinen supermarket haluaa esittäytyä kuluttajille hintojen leikkaajana.
We need to be careful however, that the supermarket does not also continue slashing the prices going to our farmers.
Meidän on kuitenkin varottava, että supermarket ei samalla jatka viljelijöille maksettavien hintojen pudottamista.
Up until now the small number of supermarket chains that dominate the retail sector in Europe have been profiteering at the expense of our farmers and producers.
Toistaiseksi muutamat EU:n vähittäiskaupan alaa hallitsevat supermarket-ketjut ovat keinotelleet viljelijöiden ja tuottajien kustannuksella.
supermarket
FI

supermarket {substantiivi}

volume_up
supermarket (myös: supermarket-ketju)
Me kaikki tiedämme, että keskimääräinen supermarket haluaa esittäytyä kuluttajille hintojen leikkaajana.
We all know how the average supermarket likes to present itself to the consumer as a 'slasher' of prices.
Meidän on kuitenkin varottava, että supermarket ei samalla jatka viljelijöille maksettavien hintojen pudottamista.
We need to be careful however, that the supermarket does not also continue slashing the prices going to our farmers.
Toistaiseksi muutamat EU:n vähittäiskaupan alaa hallitsevat supermarket-ketjut ovat keinotelleet viljelijöiden ja tuottajien kustannuksella.
Up until now the small number of supermarket chains that dominate the retail sector in Europe have been profiteering at the expense of our farmers and producers.

Esimerkkejä "supermarket"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhen consumers go to the supermarket to buy chicken, it has to be clearly labelled.
Kun kuluttajat ostavat marketista kanaa, siinä on oltava selkeät pakkausmerkinnät.
EnglishQuite often, for example, supermarket goods are wrapped several times.
Varsin usein esimerkiksi valintamyymälöiden tuotteet ovat moneen kertaan pakattuja.
EnglishI personally cannot be content with a 'supermarket', or some sort of large Single Market.
Minua ei tyydytä ajatus pelkistä "supermarkkinoista", laajoista yhtenäismarkkinoista.
EnglishIn addition, the supermarket sells milk at a discount, but it is the farmer who loses money.
Lisäksi supermarketit myyvät maitoa alennuksella, mutta maanviljelijä menettää rahaa.
EnglishWe do not want fish only from aquaculture or a standardised packet off a supermarket shelf.
Emme halua ainoastaan vesiviljeltyjä kaloja tai vakiopakkauksia valintamyymälän hyllyltä.
EnglishConsider this situation: you are in a supermarket looking at hundreds of bottles of wine.
Kuvitelkaapa seuraavanlainen tilanne: olette marketissa ja edessänne on satoja viinipulloja.
EnglishIf I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
Jos menen kauppaan ja ostan maitotölkin, maksan arvonlisäveroa.
EnglishSo we see Pranav here going into the supermarket and he's shopping for some paper towels.
Tässä näemme Pranavin supermarketissa ostamassa paperipyyhkeitä.
EnglishThey are, for example, supermarket cashiers and shop assistants.
Heitä ovat esimerkiksi vallintamyymälöiden kassat ja kauppa-apulaiset.
EnglishThis will only come, particularly in the United Kingdom, if we have a supermarket ombudsman.
Tämä toteutuu varsinkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain, jos meillä valintamyymäläasiamies.
EnglishThis can be verified simply by visiting a supermarket and looking at the goods on the shelves.
Tämä on helppo vahvistaa vierailemalla tavaratalossa ja katsomalla hyllyillä olevia tuotteita.
EnglishThey cached all the oil; they got all the money; but health cannot be bought at the supermarket.
He varastoivat kaiken öljyn, saivat kaiken rahan, mutta terveyttä ei voi ostaa supermarketista.
EnglishMr President, the traceability of foods from the field to the supermarket shelf is a must.
Arvoisa puhemies, elintarvikkeiden jäljitettävyys pellolta kauppaan saakka on ehdoton välttämättömyys.
EnglishAnd yet there are proposals to open a supermarket in our town.
On kuitenkin ehdotettu, että kaupunkiin avattaisiin supermarketti.
EnglishTo this I would add that there is an account of the Economat supermarket for EUR 7 million.
Haluaisin lisätä, että yksi näistä tileistä on Economat-tavaratalon tili, jolla on 7 miljoonaa euroa.
EnglishWill you commit to action that will root out supermarket abuse of their monopoly positions?
Sitoudutteko toimiin, joilla tehdään loppu supermarketien harjoittamasta monopoliaseman väärinkäytöstä.
EnglishHow much money do you spend, in your life, in a supermarket?
Kuinka paljon rahaa kulutatte elämänne aikana supermarketeissa?
EnglishLet's take a second, reverse scenario: I buy a hair dryer for 30 marks in a cut-price supermarket.
Toinen, päinvastainen ongelmallinen tapaus: ostan halpahallista hiustenkuivaajan 30 Saksan markalla.
EnglishDuring a shootout at a supermarket in the town, two policemen who were in pursuit of the perpetrator were injured.
Kaupungin supermarketissa kaksi tappajaa seurannutta poliisia haavoittui ammuskelussa.
EnglishI must say that, if you look at the supermarket situation all over Europe, there are huge differences.
Todettakoon, että supermarketien tilanteessa on havaittavissa valtavia eroja eri puolilla Eurooppaa.