EN

superiority {substantiivi}

volume_up
superiority (myös: supremacy)
superiority

Esimerkkejä "superiority"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn such an association of nations, Brussels would have no intrinsic superiority.
Tällaisessa kansakuntien liitossa Brysselillä ei olisi mitään luontaista ylemmyyttä.
EnglishOur rapporteur insists on the technological aspects of economic superiority.
Esittelijä pysyttelee tiukasti talouden ylivoimaisuuden teknisissä tekijöissä.
EnglishLet me spell it out quite clearly: there is no room for a sense of moral superiority.
Haluan myös sanoa selkeästi, että siihen ei sovi näkemys moraalisesta ylemmyydestä.
EnglishThe Islamic headscarf is a sign of oppression of women, a sign of male superiority.
Islamilainen huivi on osoitus naisten sortamisesta ja miesten ylemmyydestä.
EnglishRalph Waldo Emerson called him "A man who does not offend by superiority."
Ralph Waldo Emerson kutsui häntä "mieheksi, joka ei loukkaa ylemmyydellään."
EnglishWe should, he said, be conscious of the superiority of our civilisation.
Hän totesi, että meidän olisi oltava tietoisia sivilisaatiomme paremmuudesta.
EnglishUnited in the assumption of racial superiority, in condemnation, ostracism and hatred.
Se oli yhtynyt vakuuttamaan yhden rodun ylemmyyttä, tuomitsemaan, erottelemaan ja vihaamaan.
EnglishThey really believe in their own superiority, and they are disrespectful of those who are not.
He todella uskovat omaan paremmuuteensa, eivätkä he kunnioita ulkopuolisia.
EnglishEurope represents the law and the superiority of European law, yet we are yielding to the law of Geneva.
Eurooppa on oikeus, Euroopan oikeuden ylin aste: taivumme Geneven oikeuden edessä.
EnglishIt is not about claiming superiority for formula enriched with DHA over breast milk.
Kysymyksessä ei ole se, että äidinmaidonkorviketta, johon on lisätty DHA:ta, pidetään parempana kuin äidinmaitoa.
EnglishLaxness, denial and pretended superiority should not form the European guidelines.
Eurooppalaisten päälinjojemme on kuuluttava: ei liikaa sallivuutta, ei asioiden kieltämistä eikä ylemmyydentunnetta!
EnglishWe have now proved the superiority of the economic system of free initiative.
Nyt olemme tosiseikkojen pohjalta osoittaneet vapaaseen yritteliäisyyteen perustuvan talousjärjestelmän paremmuuden.
EnglishStating this fact has nothing to do with a sense of moral superiority or anti-American sentiment.
Tällä asialla ei ole mitään tekemistä moraalisen ylemmyydentunteen tai amerikkalaisvastaisuuden kanssa.
EnglishThe sense of moral superiority exuded by the resolution and this debate, too, is therefore inappropriate.
Tämän päätöslauselman kuten myös tämän keskustelun henkimä moraalinen ylemmyys on siksi asiatonta.
EnglishIt should not exploit such superiority to dominate the political situation throughout the world.
Yhdysvallat ei saa käyttää ylivaltaansa poliittisen tilanteen yksipuoliseen hallitsemiseen kaikkialla maailmassa.
EnglishAt European level, the Court of Justice has long proclaimed the superiority of Community law over national law.
Yhteisön tuomioistuin on jo kauan julistanut yhteisön oikeuden ensisijaisuutta kansalliseen oikeuteen nähden.
EnglishThey frequently deprive governments of moral superiority and can descend into instances of state-sponsored terrorism.
Ne vievät usein hallituksilta moraalisen auktoriteetin ja voivat vajota valtion tukeman terrorismin tasolle.
EnglishThe Americans are trying to oppose the superiority of Airbus by any means possible, even resorting to the courts.
Amerikkalaiset pyrkivät torjumaan Airbusin paremmuuden kaikin mahdollisin keinoin, jopa vetoamalla tuomioistuimiin.
EnglishThe European Union does not aim to achieve superiority.
EnglishAnd all this despite the fact that the Test Ban Treaty would have frozen forever US nuclear superiority.
Ja kaikki tämä siitä huolimatta, että ydinkoekieltosopimus olisi jäädyttänyt ikuisiksi ajoiksi Yhdysvaltojen aseman johtavana ydinasevaltana.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "superiority":

superiority
superior