"superhuman" - Suomenkielinen käännös

EN

"superhuman" suomeksi

EN

superhuman {adjektiivi}

volume_up
This superhuman help is still essential, particularly as we are on the threshold of achieving an historical breakthrough in the West.
Yli-inhimillinen apu on yhä tarpeen etenkin nyt, kun olemme ottamassa historiallisen askelen Länsi-Euroopassa.

Esimerkkejä "superhuman"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr López Garrido's presence in this House to talk about all matters is almost superhuman.
On lähes yli-inhimillistä vaatia, että López Garrido voisi olla mukana keskustelemassa kaikista asioista.
EnglishIn addition, w e will ask for a superhuman effort to contribute to supplementary pension schemes.
Pyydämme lisäksi yli-inhimillistä ponnistusta vaatiessamme maksusuorituksia lisäeläkejärjestelmiin.
EnglishThat is what the US administration must do, even if it seemingly involves a superhuman effort.
Yhdysvaltain hallinnon on tehtävä näin, vaikka tämä epäilemättä edellyttää siltä yli-inhimillistä tekoa.
EnglishMrs Miguélez, after these 400 amendments, made a superhuman effort to present some new compromises.
Näiden 400 tarkistuksen jälkeen jäsen Miguélez teki yli-inhimillisen ponnistuksen esittääkseen uusia kompromisseja.
EnglishI am myself from an affected area in Lower Austria and have personal experience of their superhuman efforts.
Olen itse kotoisin Niederösterreichin alueelta ja minulla on omakohtaisia kokemuksia heidän yli-inhimillisistä ponnisteluistaan.
EnglishThis superhuman help is still essential, particularly as we are on the threshold of achieving an historical breakthrough in the West.
Yli-inhimillinen apu on yhä tarpeen etenkin nyt, kun olemme ottamassa historiallisen askelen Länsi-Euroopassa.
EnglishSuccessive governments in Romania and Bulgaria have made superhuman efforts to comply with the advice and recommendations of the European Union.
Romanian ja Bulgarian perättäiset hallitukset ovat yli-inhimillisellä tavalla pyrkineet noudattamaan EU:n neuvoja ja suosituksia.
EnglishThe same applies to the motivation of the European people, especially in times of crisis, to praise those who make a superhuman effort.
Sama koskee Euroopan kansalaisten motivointia, erityisesti kriisin aikoina, niiden ylistämistä, jotka tekevät yli-inhimillisiä ponnisteluja.
EnglishI share Baroness Nicholson's fear that the often superhuman efforts by the governments will not be met by flexibility from our side.
Olen paronitar Nicholsonin kanssa samaa mieltä, että valitettavasti emme useinkaan vastaa joustavasti ehdokasvaltioiden hallitusten usein yli-inhimillisiinkin ponnistuksiin.
English0:15 I want you now to imagine a wearable robot that gives you superhuman abilities, or another one that takes wheelchair users up standing and walking again.
0:15 Haluan, että kuvittelette kannettavan, yli-inhimillisiä kykyjä antavan robotin tai sellaisen, joka saa rullatuolipotilaat jälleen seisomaan ja kävelemään.
EnglishBut I would remind the House that, as long as we have such things as the agricultural policy and the structural funds, our task of scrutiny will be an entirely superhuman one.
Haluan kuitenkin muistuttaa Euroopan parlamentille, että niin kauan kuin EU:lla on maatalouspolitiikkaa ja rakennerahastoja, valvontatehtävämme on täysin epäinhimillinen.