"super" - Suomenkielinen käännös

EN

"super" suomeksi

FI

"super-" englanniksi

EN

super {adjektiivi}

volume_up
1. Britannian-englanti, Arkikielinen
FI

super-

volume_up
1. "prefix"
super- (myös: yli-, erikois-)
Ostin Super Sculpey -askarteluvahaa, vähän metallilankaa ja muita materiaaleja.
I bought some Super Sculpeys, some armature wire, some various materials.
9:17 Mutta tämä ei ole työ vain super-journalisteille, tai organisaatiolleni.
9:17 But this is not just a job for super-journalists, or my organization.
Super VGA (800 x 600) tai tätä tarkempi näyttö, jossa 256 väriä
Super VGA (800 x 600) or higher-resolution monitor with 256 colors
super-

Esimerkkejä "super"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo be a credible military super power, of course, it needs a space policy.
Ollakseen uskottava sotilasmahti, se tarvitsee luonnollisesti avaruuspolitiikkaa.
EnglishOr is it instead an almost final stage of building the European super-State?
Vai onko tämä lähes viimeinen vaihe eurooppalaisen suurvallan rakentamisessa?
EnglishOur European super-agency on human rights is the European Court of Human Rights.
Ihmisoikeuksia käsittelevä ylin eurooppalainen elin on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.
EnglishI bought some Super Sculpeys, some armature wire, some various materials.
Ostin Super Sculpey -askarteluvahaa, vähän metallilankaa ja muita materiaaleja.
English9:17 But this is not just a job for super-journalists, or my organization.
9:17 Mutta tämä ei ole työ vain super-journalisteille, tai organisaatiolleni.
EnglishThe super majority of 95% must be abolished for all important decisions.
Kaikkia tärkeitä päätöksiä koskeva 95 prosentin enemmistön vaatimus on poistettava.
EnglishWhat are we being told about the mobilisation of public opinion, the new super-power?
Mitä tiedämme uuden supervallan - suuren yleisön - mielipiteenilmauksista?
EnglishWe do not want this super-state; we do not want this imposed federalism.
Me emme halua tätä supervaltiota; me emme halua tätä ylhäältä määrättyä federalismia.
EnglishI am by no means opposed to Eurojust, but it must not turn into a 'super-institution'.
En missään nimessä vastusta Eurojustia, mutta sitä ei pidä muuttaa "supertoimielimeksi".
EnglishTo create 'super parties' by allocating money from above is democratically unnatural.
Superpuolueiden" luominen rahan avulla ylhäältä käsin on demokratian kannalta luonnotonta.
EnglishA European 'super-Commissioner' for economic affairs is not the answer.
Talousasioista vastaava eurooppalainen "superkomissaari" ei ole ratkaisu.
EnglishBut will this only be available for the super rich, for those that can afford it?
Mutta onko tämä mahdollista vain superrikkaille, joilla on varaa?
EnglishI have one quick point on what the Commissioner said this morning about the super levy.
Esitän nopeasti yhden huomion siitä, mitä komission jäsen sanoi tänä aamuna lisämaksusta.
EnglishFirstly, in my view, the implementation of the super levy at this time would be inappropriate.
Ensinnäkin lisämaksun käyttöönotto tässä vaiheessa olisi mielestäni epäasiallista.
EnglishMake no mistake: we are not going to create a super, centralised database.
Tahdon tehdä aivan selväksi, että emme ole luomassa ylikansallista keskitettyä tietokantaa.
EnglishNor has the vote of our venerable institution created a new body of super-scientists.
Kunnianarvoisan toimielimemme äänestys ei myöskään ole luonut uutta supertiedemiesten ryhmää.
EnglishAlso, those super-symmetric particles are very strong candidates for the dark matter.
Supersymmetriset hiukkaset ovat hyviä ehdokkaita pimeäksi aineeksi.
EnglishThey rejected the European Super-State, which is aimed at destroying the nations of Europe.
Nämä maat hylkäsivät supervaltio-Euroopan, jolla pyritään tuhoamaan kansakuntien Eurooppa.
EnglishCould I then just correct the misunderstanding on the super levy?
Seuraavaksi haluaisin vain korjata lisämaksua koskevan väärinkäsityksen.
EnglishIf being a super power means being above the law, then we are clearly on the wrong track.
Jos supervalta tarkoittaa sitä, että se on lain yläpuolella, olemme todellakin väärällä tiellä.