"sunshine" - Suomenkielinen käännös

EN

"sunshine" suomeksi

FI

"Sunshine Coast" englanniksi

EN

sunshine {substantiivi}

volume_up
sunshine (myös: sun, sunlight)
Clear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
Seesteinen taivas, kaikkialta saapuvat satakielet, tyyni meri, uskomaton auringonpaiste.
Sunshine is a natural phenomenon that is notoriously difficult to legislate on, and some Member States of the European Union do not have very much of it at all.
Auringonpaiste on luonnonilmiö, josta on tunnetusti vaikea säätää, eivätkä kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot saa edes nauttia siitä paljoa.
sunshine (myös: sun)
More methane is emitted as the temperature rises and there is more sunshine.
Metaania syntyy sitä enemmän, mitä korkeammaksi lämpötila nousee ja mitä enemmän aurinko paistaa.
As you are not an islander, I feel I must point out that islands are not just places for holidays, with sunshine and the sea.
Vaikka ette olekaan saariston asukas, saaret eivät ole vain lomia, aurinkoa ja merta varten.
sunshine
FI

Sunshine Coast {erisnimi}

volume_up
Sunshine Coast

Esimerkkejä "sunshine"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishClear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
Seesteinen taivas, kaikkialta saapuvat satakielet, tyyni meri, uskomaton auringonpaiste.
EnglishWe have sunshine; we have the potential of biofuels; and in some places we have wind.
Toisaalla on aurinkoa, toisaalla on biopolttoainemahdollisuuksia ja jossakin on tuulta.
EnglishMore methane is emitted as the temperature rises and there is more sunshine.
Metaania syntyy sitä enemmän, mitä korkeammaksi lämpötila nousee ja mitä enemmän aurinko paistaa.
EnglishIt is great to live in semi-darkness and not always in the sunshine, in artificial light.
On hienoa olla hämärässä eikä aina päivänpaisteessa, keinovalossa.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Pyydämme teiltä ainoastaan, että seuraavalla vierailullanne tuotte hieman auringonpaistetta Brysseliin.
EnglishWe look for a change of scenery, sunshine in winter, and for that you have to go a long way.
Haluamme vaihtaa maisemaa, päästä talvella auringonpaisteeseen, ja sitä varten on matkustettava kauas.
EnglishAs you are not an islander, I feel I must point out that islands are not just places for holidays, with sunshine and the sea.
Vaikka ette olekaan saariston asukas, saaret eivät ole vain lomia, aurinkoa ja merta varten.
EnglishWhat we want to achieve is for the Member States themselves to decide what to do with this ‘sunshine directive’.
Haluamme, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, mitä ne tekevät tällä niin sanotulla auringonpaistedirektiivillä.
EnglishI have consistently pushed the Sunshine Policy to prevent war and settle peace on the Korean Peninsula.
Olen johdonmukaisesti edistänyt "auringonpaistepolitiikkaani" sodan torjumiseksi ja rauhan saavuttamiseksi Korean niemimaalla.
EnglishThe crux of our Sunshine Policy calls for peaceful coexistence and peaceful exchange and cooperation between the two Koreas.
Auringonpaistepolitiikkamme ydin on se, että kahden Korean välille vaaditaan rauhanomaista yhteiseloa ja rauhanomaista kaupankäyntiä ja yhteistyötä.
EnglishIf you put them on the spot on the subject of regulation and directives, the line they take is: ‘the sunshine directive?
Jos heidät pannaan lujille sääntelyä ja direktiivejä koskevissa kysymyksissä, heillä on tapana vastata jotain tämänsuuntaista: ”Auringonpaistedirektiivikö?
EnglishBut if I am a dark-haired, brown-eyed, dark-skinned southern European, I could spend six or seven hours in the sunshine to no effect at all.
Tummatukkainen ja tummaihoinen ruskeasilmäinen eteläeurooppalainen voi viettää auringossa kuusi tai seitsemän tuntia ilman minkäänlaisia vaikutuksia.
EnglishTo Mrs Weisgerber I have to say that anyone who refers, in the title of their press release, to a ‘sunshine directive’, is consciously aiming to misinform.
Huomautan Weisgerberille, että ”auringonpaistedirektiivistä” puhuminen lehdistötiedotteen otsikossa on tarkoituksellista harhaanjohtamista.
EnglishLuckily, where poor people live, often there is a lot of sunshine, which makes quite clearly the case for renewable energy in the developing world.
Onneksi siellä, missä köyhät ihmiset asuvat, on usein paljon auringonpaistetta, mikä aivan selkeästi puoltaa uusiutuvan energian käyttöä kehitysmaissa.
EnglishThousands of people gathered in the hot July sunshine: dignified, sad, a ceremony of memorial, of remembrance and, of course, of grief.
Tuhannet ihmiset kokoontuivat kuuman heinäkuisen auringonpaisteen alla. Kyseessä oli arvokas, surullinen kunnianosoitus, muistoseremonia ja tietenkin surun osoitus.
EnglishClearly, you have not experienced Italy's sunshine; you have never been to Italy and you have never tuned into an Italian television channel.
Ette selvästikään ole koskaan kokeneet Italian aurinkoa; ette ole koskaan ollut Italiassa ettekä ole koskaan virittänyt televisiotanne italialaiselle kanavalle.
EnglishSunshine is a natural phenomenon that is notoriously difficult to legislate on, and some Member States of the European Union do not have very much of it at all.
Auringonpaiste on luonnonilmiö, josta on tunnetusti vaikea säätää, eivätkä kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot saa edes nauttia siitä paljoa.
EnglishHowever powerful we may consider ourselves to be in this Parliament, we cannot legislate for sunshine or rain across 25 Member States.
Pidimmepä Euroopan parlamenttia kuinka vaikutusvaltaisena tahansa, emme voi antaa auringonvaloa tai sadetta koskevia säädöksiä, jotka koskisivat kaikkia 25:tä jäsenvaltiota.
EnglishThe aim of this step was to support the Sunshine Policy pioneered by the South Korean President Kim Dae-Jung, who also had the backing of the international community.
Tavoitteena oli tukea Etelä-Korean presidentin Kim Dae-Jungin alulle panemaa auringonpaistepolitiikkaa. Kansainvälinen yhteisökin tuki Dae-Jungia.
EnglishI would simply say – and I do so as a fellow, proud Scot – that the contribution he made to this debate today would not easily be confused with a ray of sunshine.
Tyydyn toteamaan – ja teen niin hänen ylpeänä skottilaisena maanmiehenään – että hän esiintyi tämänpäiväisessä keskustelussa varsinaisena päivänsäteenä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sunshine":

sunshine