EN

summer {substantiivi}

volume_up
summer (myös: summertime)
In the proposal for a directive, summer begins on 1 April and ends on 30 September.
Direktiiviehdotuksessa kesä alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy 30. syyskuuta.
The summer in Lebanon was a testing time but the Union came through the crisis laudably.
Libanonin kesä oli vaativa koetus, mutta unioni suoriutui kriisistä erittäin kiitettävästi.
The situation last summer in our large towns and cities showed just how urgent this need has become.
Viime kesä suurkaupungeissa osoitti, miten kiireellisestä asiasta on kysymys.
summer

Esimerkkejä "summer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAre you able to give us the commitment that you gave Parliament in the summer?
Voitteko antaa meille saman lupauksen kuin jonka annoitte parlamentille kesällä?
EnglishWe do not understand what Frontex did this summer to prevent people from dying.
Emme ymmärrä, mitä Frontex on tehnyt tänä kesänä estääkseen ihmisiä kuolemasta.
EnglishThis initiative could also be very relevant for the 2004 Summer Olympic Games.
Tämä aloite olisi asianmukainen myös vuoden 2004 kesäolympialaisten yhteydessä.
EnglishDenmark prohibits Germans from purchasing summer houses in the way that Danes can.
Tanska estää saksalaisia ostamasta kesäasuntoja samalla tavoin kuin tanskalaiset.
EnglishThe next item is the Commission statement on the effects of the summer heatwave.
Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma kesän helleaallon seurauksista.
EnglishThe joint review will take place after the summer break, presumably in September.
Yhteinen tarkastelu suoritetaan kesätauon jälkeen, todennäköisesti syyskuussa.
EnglishI am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Olen varma, että me kaikki otimme kesälomillemme mukaan jotakin antoisaa luettavaa.
EnglishThis is one of the actions in the action plan that I presented before the summer.
Tämä on yksi ennen kesää esittelemääni toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toimista.
EnglishThe second challenge is to help rebuild Lebanon after the devastation of the summer.
Toisena haasteena on auttaa jälleenrakentamaan Libanonia kesän tuhojen jäljiltä.
EnglishThe Commission has 100 official director-general posts - 100 since the summer.
Komissiolla on 100 virallista pääjohtajan virkaa - 100 viime kesästä lähtien.
EnglishLast summer, most of Romania's territory was hit by severe flooding and landslides.
Viime kesänä suurin osa Romaniasta kärsi vakavista tulvista ja maanvyörymistä.
EnglishThis situation has had a genuinely tortuous history, which began last summer.
Tällä tilanteella on todella mutkikas historia, joka juontaa juurensa viime kesään.
EnglishWe want to summarize our own opinion on this in a statement before the summer.
Haluamme esittää oman mielipiteemme siitä antamalla tiedonannon ennen kesää.
EnglishForest fires in the summer of 2009 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Kesän 2009 metsäpalot (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
EnglishRegrettably, the weather has been merciless in other European countries this summer.
Sää on valitettavasti ollut tänä kesänä säälimätön muissakin Euroopan maissa.
EnglishWhen the VGE 380 was rolled out onto the tarmac last summer, we all cheered.
Kun VGE 380 ajettiin kiitoradalle viime kesänä, kaikki osoittivat suosiotaan.
EnglishSo we restored the present summer time regime, turning the clock twice a year.
Palasimme siis nykyiseen kesäaikajärjestelmään ja siirrämme kelloa kahdesti vuodessa.
EnglishThe nomination procedure is underway and could be concluded before the summer break.
Nimitysprosessi on käynnissä ja voitaisiin saada päätökseen vielä ennen kesätaukoa.
EnglishThis is a very serious disease that we need to get control of this summer.
Kyse on hyvin vakavasta sairaudesta, joka meidän on saatava aisoihin tänä kesänä.
EnglishThe events of the summer have given me further reason for Swedish entry to the euro.
Kesän tapahtumat ovatkin antaneet mielestäni Ruotsille lisäsyyn ottaa euro käyttöön.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "summer":

summer
English
Indian summer
summer camp
English