"Sumatra" - Suomenkielinen käännös

EN

"Sumatra" suomeksi

volume_up
Sumatra {erisnimi}
FI
FI

"Sumatra" englanniksi

volume_up
Sumatra {erisnimi}
EN
EN

Sumatra {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Sumatra
FI

Sumatra {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Sumatra

Esimerkkejä "Sumatra"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs for the fires in Sumatra, it was said that the early warning system did not work.
Sumatran paloista on sanottu, että valvontajärjestelmä ei ole toiminut.
EnglishIn Thailand the baht is plunging, and in Kalimantan, Sumatra and Celebes the forests have been burning for weeks.
Thaimaassa Baht luhistuu, Kalimantanissa, Sumatrassa ja Celebesissä metsät ovat palaneet jo viikkoja.
EnglishIn Asia, paper mills in Sumatra, Indonesia and China will produce about two million tonnes of paper and cellulose.
Aasiassa Sumatran, Indonesian ja Kiinan paperitehtaat tuottavat noin kaksi miljoonaa tonnia paperia ja selluloosaa.
EnglishWhile rains have occurred in Sumatra and Java, the rest of the country is dry and may continue to be dry until May 1998.
Sumatralla ja Jaavalla on satanut, mutta muu osa maasta on kuiva ja voi pysyä kuivana vuoden 1998 toukokuuhun asti.
EnglishI have a question for the Commissioner: the European Union or its Commission has supported early warning systems in Sumatra.
Haluan esittää komissaarille yhden kysymyksen: Euroopan unioni ja komissio ovat rahoittaneet Sumatran kaukovalvontajärjestelmiä.
EnglishI also asked the Commissioner a couple of questions; I mentioned that the European Union had supported or set up an early warning system in Sumatra.
Myös minä olen esittänyt komissaarille muutamia kysymyksiä; mainitsin, että Euroopan unioni on rakentanut Sumatraan kaukovalvontajärjestelmän.
EnglishIn addition, a conference of regional fishing organisations met last week in Sumatra, with representatives from all the countries affected.
Paikalliset kalastusjärjestöt kokoontuivat lisäksi Sumatralla viime viikolla. Kokouksessa oli mukana edustajia kaikista hyökyaallon koettelemista maista.
EnglishWe will continue to fund the project on fire prevention and control in South Sumatra which we hope will be a pilot case that could be extended to other regions.
Tulemme jatkamaan Etelä-Sumatran palontorjunta- ja valvontahankkeen rahoitusta ja toivomme, että se tulee olemaan koehanke, jota voitaisiin laajentaa muille alueille.
EnglishAlthough the problems are concentrated in the Moluccan Archipelago and East Timor, there is also unrest in other regions like Irian Jaya, Kalimantan and North Sumatra.
Vaikka ongelmat keskittyvät Molukkien saaristoon ja Itä-Timorille, levottomuuksia esiintyy myös muilla alueilla, kuten Irian Jayalla, Kalimantanissa ja Pohjois-Sumatralla.
EnglishIn Aceh, the same problem occurs between the indigenous Muslim subjects of the old sultanate of Aceh and immigrants from the main islands such as Java and Sumatra.
Acehissa on sama ongelma tämän vanhan Acehin sulttaanikunnan vanhojen alkuperäisten muslimialamaisten ja pääsaarilta, kuten Jaavalta ja Sumatralta, tulleiden maahanmuuttajien välillä.
EnglishAs far as I know, funding from the European Union was used to set up and support an early warning system for the Sumatra Kalimantan region, to prevent such fires, such disasters.
Sikäli kuin tiedän, Sumatran alueelle Kalimantaniin rakennettiin Euroopan unionin varoilla kaukovalvontajärjestelmä, jotta tällaiset palot ja katastrofit voitaisiin estää.
EnglishWhat is more, a conference of the regional fishing organisations held a meeting last week in Sumatra, involving representatives from, for example, Indonesia, Thailand and Sri Lanka.
Lisäksi paikallisten kalastusjärjestöjen konferenssi kokoontui viime viikolla Sumatrassa, ja siihen osallistui edustajia muun muassa Indonesiasta, Thaimaasta ja Sri Lankasta.