"sum" - Suomenkielinen käännös

EN

"sum" suomeksi

volume_up
sum {subst.}
FI
FI
FI

"dim sum" englanniksi

EN
EN

sum {substantiivi}

volume_up
sum (myös: figure, total)
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Tämä summa riitti reaktorisuojan toteuttamissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Takavarikoitava summa olisi laskettava velkojan vaatimuksen perusteella.
A sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
Euroopan parlamentin ansiosta 400 000 ecun suuruinen summa on edelleen varastossa.
FI

dim sum {substantiivi}

volume_up
1. Gastronomia
dim sum

Esimerkkejä "sum"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
Ihmettelenkin, kuinka suuri osa tästä summasta voidaan saada moottoritiemaksuin.
EnglishIn this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
Tässä yhteydessä merkittävä 2 miljardin euron määrä ei kuitenkaan vielä riitä.
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Tämä summa riitti reaktorisuojan toteuttamissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.
EnglishIt would be arrogance to attempt to sum up the Copenhagen Summit in two minutes.
Olisi omahyväistä yrittää tiivistää Kööpenhaminan huippukokous kahteen minuuttiin.
EnglishA sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
Euroopan parlamentin ansiosta 400 000 ecun suuruinen summa on edelleen varastossa.
EnglishThat is a sum which could not have been obtained from traditional banking sources.
Kyseessä on summa, jota ei olisi voitu taata perinteisen pankkirahoituksen avulla.
EnglishTo sum up, this directive is important in that it does fill a gap, albeit partially.
Lyhyesti tämä direktiivi täyttää - vaikkakin osittain - erään merkittävän aukon.
EnglishAs we know, a common foreign policy is not just the sum of 27 national policies.
Kuten tiedämme, yhteinen ulkopolitiikka ei ole vain 27 kansallisen politiikan summa.
EnglishThe result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
Tulos on erittäin helppo kiteyttää: autoteollisuus jatkaa entiseen tapaansa.
EnglishWe know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
Tiedämme, että maassa käytetään vuosittain lähes miljardi euroa, mikä on suuri summa.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Yhteenvetona totean, etten tunne myötämielisyyttä tätä direktiiviä kohtaan.
EnglishFor the programme in question, the sum at current prices amounts to EUR 400 million.
Kyseessä olevan ohjelman osalta määräraha on 400 miljoonaa euroa käypinä hintoina.
EnglishFor the programme in question, the sum at current prices amounts to EUR 215 million.
Kyseessä olevan ohjelman osalta määräraha on 215 miljoonaa euroa käypinä hintoina.
EnglishWe expect to dedicate a considerable sum to improving the healthcare system.
Terveydenhuoltojärjestelmän parantamiseen on määrä osoittaa huomattava määrä rahaa.
EnglishLump sum payments and speeding up expenditure on large projects are also advocated.
Lisäksi kannatetaan kertaluontoisia maksuja ja suurhankkeiden menojen nopeuttamista.
EnglishTo sum up: we think that this is an important step in the right direction.
Saanen esittää vielä yhteenvedon: meistä tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan.
EnglishA sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.
Tähän mennessä on ilman riittäviä tietoja jo maksettu 2,5 miljoonaa euroa.
EnglishThe integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
Maailmantalouden yhdentyminen osoittaa, ettei ole kyse nollasummapelistä.
EnglishThe sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Takavarikoitava summa olisi laskettava velkojan vaatimuksen perusteella.
EnglishThis will involve a very small sum, but it is really extremely important.
Tähän tarvitaan vain vähän varoja, mutta se on todellakin äärimmäisen tärkeää.
Muita sanoja