EN

suggestions {monikko}

volume_up
suggestions (myös: proposals)
In the Address bar, click Turn on suggestions or Turn off suggestions.
Valitse osoiterivillä Ota ehdotukset käyttöön tai Poista ehdotukset käytöstä.
The suggestions contained in the report will help us to implement this proposal.
Mietinnössä esitetyt ehdotukset auttavat meitä ehdotuksen toteuttamisessa.
Certainly, the idea of an envoy and other suggestions are very welcome indeed.
Ajatus erityisedustajasta ja muut ehdotukset ovatkin siis erittäin tervetulleita.

Esimerkkejä "suggestions"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe need to find a way of ensuring that Parliament's suggestions are followed up.
On siis luotava menettely, jonka avulla parlamentin ehdotuksia viedään eteenpäin.
EnglishCertainly, the idea of an envoy and other suggestions are very welcome indeed.
Ajatus erityisedustajasta ja muut ehdotukset ovatkin siis erittäin tervetulleita.
EnglishThere may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
Ehdotusten taustalla voi olla järkeä, mutta asia ei ole meille lainkaan selvä.
EnglishI welcome a number of suggestions in the De Luca report which go in this direction.
Suhtaudun myönteisesti useisiin De Lucan mietinnön tämänsuuntaisiin ehdotuksiin.
EnglishThere is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
Parantamisen varaa on silti aina, ja otan aina kiitollisena vastaan ehdotuksia.
EnglishMr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Jäsen Dell'Alban mietinnössä on tässä mielessä erittäin hyödyllisiä ehdotuksia.
EnglishAny suggestions in this connection from this Parliament are, of course, welcome.
Kaikki tämän parlamentin ehdotukset tästä asiasta ovat luonnollisesti tervetulleita.
EnglishI have taken due note of the suggestions made in this motion for a resolution.
Olen pannut tarkasti merkille päätöslauselmaesityksessä esitetyt ehdotukset.
EnglishFirstly, some are impossible; you make some suggestions that are impossible.
Jotkin ovat ensinnäkin mahdottomia; te teette joitakin mahdottomia ehdotuksia.
EnglishI thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect.
Kiitän teitä useista tätä koskevista hyödyllisistä huomautuksista ja ehdotuksista.
EnglishSome of those suggestions are either being addressed or are in the pipeline.
Joitakin kyseisistä ehdotuksista käsitellään tai ne ovat odottamassa vuoroaan.
EnglishThe suggestions contained in the report will help us to implement this proposal.
Mietinnössä esitetyt ehdotukset auttavat meitä ehdotuksen toteuttamisessa.
EnglishI welcome these amendments, which represent important and rational suggestions.
Pidän myönteisinä näitä tarkistuksia, jotka edustavat tärkeitä ja järkeviä ehdotuksia.
EnglishSome search providers offer search suggestions to help make your searches faster.
Jotkin hakupalvelut antavat hakuehdotuksia, jotka nopeuttavat tiedonhakua.
EnglishI have two suggestions and one will not be news to the European Commission.
Minulla on kaksi ehdotusta, joista toinen ei ole uutinen Euroopan komissiolle.
EnglishI hope that the Commission will take up Parliament's suggestions, wishes and demands.
Toivon, että komissio hyväksyy parlamentin ehdotukset, toiveet ja vaatimukset.
EnglishOther amendments contain additional suggestions that the Commission regards as useful.
Muut tarkistukset sisältävät lisäehdotuksia, joita komissio pitää hyödyllisinä.
EnglishValuable comments and suggestions have been made and we will take these on board.
Sen kuluessa on annettu arvokkaita ohjeita ja virikkeitä, joita aiomme myös noudattaa.
EnglishAs you will see, the document takes up many of those recommendations and suggestions.
Kuten huomaatte, asiakirjassa mainitaan monet näistä suosituksista ja ehdotuksista.
EnglishI thank the honourable Member for his contribution and for his suggestions.
Kiitän arvoisaa parlamentin jäsentä hänen puheenvuorostaan ja ehdotuksistaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suggestion":

suggestion