"sugar high" - Suomenkielinen käännös

EN

"sugar high" suomeksi

EN

sugar high {substantiivi}

volume_up
sugar high (myös: sugar rush)

Esimerkkejä "sugar high"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishGiven the high sugar price at EU level, Philip Morris has been compensated for this.
Koska sokerin hinta EU:ssa on korkea, Philip Morris on saanut tästä hyvitystä.
EnglishFor example, a sweet with a high sugar content could never bear a health or nutrition claim.
Esimerkiksi runsaasti sokeria sisältävään makeiseen ei pitäisi koskaan liittää terveys- ja ravitsemusväitettä.
EnglishThe negative impact of advertisements for foodstuffs with a high fat, sugar or salt content is very serious.
Paljon rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävien elintarvikkeiden mainonnan kielteiset vaikutukset ovat hyvin vakavia.
EnglishAdvertising and misleading information on products with a high fat, sugar or salt content should be banned;
paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien tuotteiden mainonta ja niitä koskeva harhaanjohtava tiedotus on kiellettävä
EnglishHigh-quality sugar was something we used to be proud of but the European Union ruthlessly took this pride away from us.
Korkealaatuinen sokeri oli jotain, josta olimme ylpeitä, mutta Euroopan unioni otti armotta ylpeyden aiheen meiltä pois.
EnglishThe current high sugar prices are having a negative impact on both European consumers and the poorest developing countries.
Sokerin nykyisillä korkeilla hinnoilla on kielteinen vaikutus niin eurooppalaisiin kuluttajiin kuin köyhimpiin kehitysmaihin.
EnglishA lollipop that is high in sugar is not a healthy snack even if it also contains Vitamin A.
Runsassokerinen tikkukaramelli ei ole terveellinen välipala, vaikka se sisältää myös A-vitamiinia. Tästä syystä 4 artikla on ratkaisevan tärkeä.
EnglishTraffic lights that can be red and green at the same time - since high sugar and low fat are not mutually exclusive - are of no help to consumers.
Liikennevalot, jotka voivat näyttää yhtä aikaa punaista ja vihreää - koska suuri määrä sokeria ja vähän rasvaa eivät sulje toisiaan pois - eivät auta kuluttajia.
EnglishSchools should be responsible for the qualitative and nutritional control of school meals, prohibiting the sale of high-fat, high-salt or high-sugar products in bars and vending machines.
Koulujen on otettava vastuuta kouluruoan laadun ja ravintoarvojen tarkkailusta ja kiellettävä paljon rasvaa, suolaa tai sokeria sisältävien tuotteiden myynti ruokaloissa ja automaateissa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sugar high" suomeksi

sugar substantiivi
high adjektiivi
sugar of milk substantiivi
sugar beet substantiivi
Finnish
sugar mill substantiivi
sugar pea substantiivi
sugar of lead substantiivi