EN

sugar {substantiivi}

volume_up
sugar
Can the Commission say that it will seek to have sugar declared a sensitive product?
Voiko komissio todeta pyrkivänsä siihen, että sokeri julistetaan araksi tuotteeksi?
Sugar is a significant component in the consumer’s average shopping basket.
Sokeri on merkittävä osatekijä kuluttajan tavanomaisissa ostoksissa.
For us sugar is sweet, yet in Brazil the landless speak of sugar with the taste of blood.
Meille sokeri on makeaa, mutta Brasilian maattomat puhuvat veren makuisesta sokerista.
sugar (myös: kiss, peck, smooch, snog)
sugar (myös: ducky)
sugar (myös: darling, sweetie)

Esimerkkejä "sugar"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI refer in particular to the concern about the very sensitive sugar beet issue.
Tarkoitan erityisesti sokerijuurikasta koskevaa hyvin arkaluonteista kysymystä.
EnglishThis is particularly apparent in the sugar market, but not only in that market.
Tämä näkyy erityisen selvästi sokerimarkkinoilla, mutta ei pelkästään niillä.
EnglishIt would also make it necessary to import two million tonnes of sugar a year.
Se pakottaisi meidät myös tuomaan maahan kaksi miljoonaa tonnia sokeria vuodessa.
EnglishTariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa'an ruokosokerin tariffikiintiöt (äänestys)
EnglishGiven the high sugar price at EU level, Philip Morris has been compensated for this.
Koska sokerin hinta EU:ssa on korkea, Philip Morris on saanut tästä hyvitystä.
EnglishThe system for producing sugar from sugar beet is a self-financing system.
Sokerin tuotanto sokerijuurikkaasta on järjestelmä, joka rahoittaa itse itsensä.
EnglishThis means that we have to take more than 6 million tonnes of sugar out of production.
Se johtaa siihen, että EU:n on vähennettävä tuotantoa yli kuusi miljoonaa tonnia.
EnglishCan the Commission say that it will seek to have sugar declared a sensitive product?
Voiko komissio todeta pyrkivänsä siihen, että sokeri julistetaan araksi tuotteeksi?
EnglishContrary to received wisdom, global sugar consumption already outstrips demand.
Toisin kuin yleisesti oletetaan, maailmanlaajuinen sokerinkulutus ylittää jo kysynnän.
EnglishIn other words, this is merely a sugar-coated version of the neoliberal agenda.
Tämä on toisin sanoen pelkästään kaunisteltu versio uusliberaalista toimintaohjelmasta.
EnglishThe inevitable consequence is the closure of the sugar industry in some Member States.
Tämä johtaa väistämättä sokeritehtaiden sulkemiseen joissakin jäsenvaltioissa.
EnglishThey will receive this direct aid even if they stop producing sugar beet.
Ne saavat suoran tuen silloinkin, jos ne lopettavat sokerijuurikkaan tuotannon.
EnglishWe in Ireland have recently witnessed the demise of the Irish sugar industry.
Olemme Irlannissa todistaneet hiljattain Irlannin sokeriteollisuuden tuhoa.
EnglishMr President, Commissioner, the common market organisation for sugar worked.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sokerin yhteinen markkinajärjestely toimi.
EnglishThe Czech Republic has already decreased its sugar production by more than 20%.
Tšekin tasavalta on jo vähentänyt sokerintuotantoaan yli 20 prosentilla.
EnglishBasically we are favourably disposed to a reform of the Community sugar sector.
Periaatteessa suhtaudumme myönteisesti yhteisön sokerialan uudistukseen.
EnglishThe beekeeping community has been calling for cheaper sugar with which to feed the bees.
Mehiläishoitajien yhteisö on pyytänyt halvempaa sokeria mehiläisten ruokintaan.
EnglishBritish sugar producers act responsibly and are not the cause of the problem.
Brittiläiset sokerintuottajat toimivat vastuullisesti, eivätkä ole syypäitä ongelmaan.
EnglishSugar policy is governed by big business and the self-centredness of the big farmers.
Sokeripolitiikkaa hallitsevat suuryritykset ja suurten viljelijöiden itsekeskeisyys.
EnglishPreviously, subsidised EU sugar exports were regarded as immoral; now they are illegal.
Ennen tuettua EU:n sokerivientiä pidettiin moraalittomana, nyt se on laitonta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sugar":

sugar
sugared
blood sugar