"suffrage" - Suomenkielinen käännös

EN

"suffrage" suomeksi

EN

suffrage {substantiivi}

volume_up
Universal suffrage for the election of all of the citizens' representatives will not come into effect for another 10 years.
Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kaikkien kansanedustajien valinnassa toteutuu vasta kymmenen vuoden kuluttua.
Universal suffrage in elections to the Yemeni Parliament is especially praiseworthy in the context of the all-male electorates in neighbouring states in the region.
Yleinen äänioikeus Jemenin parlamenttivaaleissa on erityisen kiitettävää, kun otetaan huomioon, että alueen naapurivaltioissa vain miehillä on äänioikeus.
Mr President, colleagues, not since the spread of universal suffrage in the last century has our society faced such a big potential transfer of power.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, yhteiskuntaamme ei ole kohdannut näin suuri potentiaalinen vallansiirto sen jälkeen kun yleinen äänioikeus on levinnyt.

Esimerkkejä "suffrage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe need a system of universal suffrage which is clearly intelligible to everyone.
Me tarvitsemme yhteisen vaalioikeuden, joka on selvä ja jokaisen ymmärrettävissä.
EnglishThis objective of secrecy has even survived the introduction of universal suffrage.
Salailun periaate säilytti asemansa jopa kansanäänestyksen käyttöönoton jälkeen.
EnglishThis decision also seems to have very little respect for universal suffrage.
Näyttää myös siltä, ettei päätös juurikaan kunnioita yleistä äänioikeutta.
EnglishIn 1979 we had universal suffrage, and in 1999 we faced up to our responsibility.
Saimme yhtäläisen äänioikeuden vuonna 1979. Vuonna 1999 saimme vastuun.
EnglishIt is unthinkable that universal suffrage in a democracy will not be achieved in the end.
On mahdoton ajatus, ettei demokratiassa lopulta saavutettaisi yleistä äänioikeutta.
EnglishIn the Union this Parliament is the only institution elected by universal suffrage.
Parlamentti on unionin toimielimistä ainoa, jonka jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla.
EnglishHow do we view such goings-on, other than as manipulation of the rights of universal suffrage?
Minä muuna tällaista menettelyä voi pitää kuin yleisten vaalien manipulointina?
EnglishThe resolution calls for the acceleration of the introduction of universal suffrage.
Päätöslauselmassa kehotetaan nopeuttamaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden käyttöönottoa.
EnglishBaroness Ashton has never put herself in a position where she has to face universal suffrage.
Catherine Ashton ei ole koskaan vaivautunut asettumaan ehdolle yleisissä vaaleissa.
EnglishThe first elections to the European Parliament by direct universal suffrage are held.
Euroopan parlamentin edustajat valitaan ensimmäistä kertaa yleisillä välittömillä vaaleilla.
EnglishThe President, elected for a five-year term by universal suffrage, has limited powers.
Presidentti, jolla on rajalliset valtaoikeudet, valitaan yleisillä vaaleilla viisivuotiskaudeksi.
EnglishIn the United Kingdom, for example, the suffrage movement was set up in 1860.
Esimerkiksi Isossa-Britanniassa äänioikeusliike alkoi 1860.
EnglishHowever, in a democracy, legitimacy is born of universal suffrage.
Kansanvallassa kaikki oikeutus perustuu kuitenkin yleisiin vaaleihin.
EnglishThe use of universal suffrage would be more appropriate.
Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden salliminen olisi parempi ratkaisu.
EnglishIt is thanks to direct universal suffrage that we can rightfully speak on behalf of all Europeans.
Yleisten välittömien vaalien ansiosta voimme oikeutetusti puhua kaikkien eurooppalaisten puolesta.
EnglishIt is raising the question of whether we want European suffrage.
Herää kysymys: haluammeko me eurooppalaista vaalilakia?
EnglishThere is, however, one fatal flaw in this Parliament's approach to the whole question of universal suffrage.
Parlamentin lähestymistavassa koko yleisen äänioikeuden kysymykseen on kuitenkin vakava puute.
EnglishAs for Hong Kong, we strongly support demands for the provision of universal suffrage within the territory.
Hongkongin tapauksessa taas tuemme vahvasti vaatimuksia yleisen äänioikeuden saamisesta alueelle.
EnglishIt is important that we maintain pressure on China to work towards universal suffrage in Hong Kong.
On tärkeää, että painostamme jatkossakin Kiinaa, jotta se edistäisi yleisen äänioikeuden saamista Hongkongiin.
EnglishThe instruments concerning the election of the European Parliament by direct universal suffrage are signed.
Euroopan parlamentin valitsemista yleisillä välittömillä vaaleilla koskevat asiakirjat allekirjoitetaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suffrage":

suffrage