"suffocating" - Suomenkielinen käännös

EN

"suffocating" suomeksi

EN

suffocating {adjektiivi}

volume_up
Suffocating foreign debt, paid several times over, yet always rising, plays a key role in establishing these kind of relations.
Läkähdyttävä ulkomaanvelka, joka on maksettu useaan kertaan, mutta joka kasvaa aina vain, on merkittävä tekijä tällaisten suhteiden luomisessa.
suffocating
It was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Ilmapiiri oli tukahduttava, minkä vuoksi en voinut olla ylpeä kotimaastani.

Esimerkkejä "suffocating"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Ilmapiiri oli tukahduttava, minkä vuoksi en voinut olla ylpeä kotimaastani.
EnglishThe problem of suffocating debts must be addressed, the aim being to cancel such debts.
Tukahduttavien velkojen ongelmaan on puututtava ja tavoitteena on oltava niiden huojentaminen.
EnglishThe people are suffocating: it takes about two hours to travel five kilometres.
Siellä ei ole raitiovaunuja, metroja eikä edes ylikulkusiltaa. Ihmiset tukehtuvat: viiden kilometrin matka kestää noin kaksi tuntia.
EnglishEurope is suffocating under its contradictions.
EnglishThis reform was overdue in Algeria anyway, because the suffocating planned economy had reached its limits.
Uudistus oli Algeriassa väistämättä edessä muutenkin, koska ylisuureksi paisunut suunnitelmatalous on tullut tiensä päähän.
EnglishIndia must reduce the suffocating impact of its troops in Kashmir and Pakistan must continue to tackle terrorism.
Intian on vähennettävä joukkojensa tukahduttavaa vaikutusta Kašmirissa ja Pakistanin on jatkettava terrorismin torjuntaa.
EnglishAt the same time, I also warned against the spirit of political correctness which is gradually suffocating the free expression of opinion.
Samalla varoitin myös poliittisen korrektiuden hengestä, joka tukahduttaa asteittain mielipidevapauden.
EnglishWe must avoid creating bureaucratic obstacles which serve to muzzle dynamism and entrepreneurship to the point of suffocating them.
Meidän on vältettävä dynaamisuutta ja yrittäjyyttä aina tukehduttamiseen asti hillitseviä byrokraattisia esteitä.
EnglishIf you want to maintain the voluntary character of this commitment, you have to reject binding regulations and suffocating bureaucracy.
Sitovat säännökset ja lamauttava byrokratia on hylättävä, jos tämä sitoumus halutaan säilyttää vapaaehtoisena.
EnglishIt was our children who were thrown into closed lorries, suffocating, and imprisoned, while their parents spent days looking for them.
Lapsiamme heitettiin suljettuihin rekkoihin tukehtumaan, ja heitä pidettiin vankilassa, kun vanhemmat etsivät heitä päivien ajan.
EnglishSince the Mont Blanc tunnel was closed, the Maurienne valley has had to absorb the weight of all the traffic and is suffocating as a result.
Sen jälkeen, kun Mont Blancin tunneli suljettiin, Mauriennen laakso on ollut ahtaalla, kun kaikki liikenne kulkee sen kautta.
EnglishSuffocating foreign debt, paid several times over, yet always rising, plays a key role in establishing these kind of relations.
Läkähdyttävä ulkomaanvelka, joka on maksettu useaan kertaan, mutta joka kasvaa aina vain, on merkittävä tekijä tällaisten suhteiden luomisessa.
EnglishI have a better plan: tax our businesses less and stop suffocating them with too much regulation and interference.
Minulla on parempi suunnitelma: lieventäkää yritysten verotusta ja lopettakaa niiden tukahduttaminen liiallisella sääntelyllä ja puuttumisella niiden toimintaan.
EnglishThe Maastricht indicators are so suffocating, it is as if we were giving a glass of water to a person whose neck we have put in a noose.
Erittäin tiukkoja Maastrichtin indikaattoreita voidaan verrata vesilasin tarjoamiseen henkilölle, jonka kaulaan on pujotettu hirttosilmukka.
EnglishMalnutrition, corruption, AIDS, malaria, conflict, illiteracy and suffocating bad debts are crippling the poorer nations of this world.
Aliravitsemus, korruptio, aids, malaria, konfliktit, luku- ja kirjoitustaidottomuus sekä painostavat ongelmalliset velat lamaannuttavat maailman köyhempiä valtioita.
EnglishIt is crucial that we get regulation that ensures the responsibility and the legitimacy of the financial sector without suffocating innovation.
On äärimmäisen tärkeää, että saamme aikaan asetuksen, joka takaa sen, että rahoitusala kantaa vastuunsa ja toimii legitiimillä tavalla, tukahduttamatta kuitenkaan innovointia.
EnglishThe question for discussion is whether it is still possible to criticise the spirit of political correctness that is gradually suffocating the free expression of opinion.
Keskustelun aiheena on se, onko edelleen mahdollista arvostella poliittisen korrektiuden henkeä, joka on tukahduttamassa vähitellen vapaan mielipiteenilmaisun.
EnglishIn other words, we must guard against suffocating the healthy part of our agricultural sector with bureaucracy, which is frequently much more damaging than any disease.
Meidän on siis estettävä se, että maataloutemme terve osa tukahdutetaan sellaisen byrokratian takia, joka aiheuttaa usein paljon vakavampia vahinkoja kuin mikään tauti.
EnglishThe growing tourist influx into Central Europe is expected to alleviate the pressure upon the EU regions currently suffocating from the over-abundant flow of tourists.
Keski-Eurooppaan suuntautuvan kasvavan matkailijavirran odotetaan lieventävän niihin EU:n alueisiin kohdistuvaa painetta, jotka ovat kärsineet liiallisesta matkailijoiden tulvasta.
EnglishThey are the section of our economy that we need to promote, as stated at the Lisbon Summit, but we need to act quickly, because our slowness is suffocating them.
Ne edustavat sitä taloudellisen läheisyyden tasoa, jonka arvoa meidän on kohotettava, kuten Lissabonissa todettiin, mutta meidän on toimittava nopeasti, sillä hitautemme tukahduttaa ne.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suffocating":

suffocating
suffocation