"to suffocate" - Suomenkielinen käännös

EN

"to suffocate" suomeksi

EN

to suffocate {verbi}

volume_up
All it will do is add yet another layer of European bureaucracy and red tape to be dealt with by a business community already suffocated by the weight of red tape.
Se ainoastaan lisäisi eurooppalaista byrokratiaa ja muodollisuuksia, joista joutuisi kärsimään jo nyt muodollisuuksiin tukehtumaisillaan oleva liikeyhteisö.

Esimerkkejä "to suffocate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYes, we want greater security, but we cannot accept that it should suffocate freedom.
Haluamme parantaa turvallisuutta, mutta emme hyväksy sitä, että vapaudet tukahdutetaan.
EnglishWithout their fins, the sharks suffocate to death.
EnglishAs a result of the uncontrolled growth in algae, high levels can also ultimately 'suffocate' ecosystems.
Levien rajoittamattoman lisääntymisen seurauksena korkeat nitraattipitoisuudet voivat myös lopulta " tukahduttaa" ekosysteemin.
EnglishWe wish to tell them that no dictator can suffocate the right to rights in relation to aspirations for freedom and democracy.
Haluamme kertoa heille, ettei yksikään diktaattori voi tukahduttaa oikeutta pyrkiä kohti vapautta ja demokratiaa.
EnglishThat is why we are concerned to hear that it has snowballed in such a way as to almost suffocate this newborn agency.
Tämän vuoksi olemme huolissamme kuullessamme, että esirekisteröinti on paisunut niin, että se on lähes tukahduttanut uuden viraston.
EnglishCan we afford, Commissioner, to continue to suffocate ourselves with a dogmatic policy of stability, which is seen as an end in itself?
Hyvä komission jäsen, onko meillä varaa jatkaa talouksiemme tukahduttamista joustamattomalla vakauspolitiikalla, jota pidetään itsessään tavoitteena?
EnglishThe tragic events of 11 September 2001 cannot be used to justify excesses or abuses that enable security to suffocate freedom and justice.
Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän traagisilla tapahtumilla ei voida perustella ylireaktioita tai väärinkäytöksiä, kun vapautta ja oikeutta pyritään tukahduttamaan turvallisuuden varjolla.
EnglishWhile many other countries still have fiscal space, they should not start consolidation before next year - this is to ensure that we do not suffocate the current ongoing economic recovery.
Jäsenvaltioiden, joissa julkisen talouden liikkumavaraa on vielä jäljellä, ei pitäisi käynnistää vakauttamista ennen ensi vuotta, jotta meneillään olevaa talouden elpymistä ei tukahduteta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suffocating":

suffocating
suffocation