EN

sufficient

volume_up
1. "det."
We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Veronmaksajien varoja ei mielestämme valvota vielä riittävästi.
At the same time the document does not, however, pay sufficient attention to other uses of farm land.
Samalla asiakirjassa ei kuitenkaan riittävästi huomioida viljelmän muita käyttötapoja.
They also need a road network, refrigerated transport, sufficient medical staff, and suchlike.
Kehitysmaihin tarvitaan myös muun muassa tieverkosto, kylmäkuljetusta ja riittävästi lääkintähenkilöstöä.

Esimerkkejä "sufficient"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am afraid that the compromise achieved is not sufficient in the circumstances.
Pelkään, että tässä saavutettu kompromissi ei ole olosuhteisiin nähden riittävä.
EnglishBut while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
Jos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
EnglishIf we do not do the same for employment we will never achieve sufficient results.
Mikäli emme toimi samoin työllisyyden osalta, saavutamme yhä huonompia tuloksia.
EnglishWhen inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
Kun tarkastuksia tehdään, niistä on annettava ennakkoilmoitus riittävän ajoissa.
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Tämä summa riitti reaktorisuojan toteuttamissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.
EnglishIt is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
Ei ole riittävää tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka annetaan ylhäältä.
EnglishFor example, uncontrolled migration has not been given sufficient consideration.
Esimerkiksi hallitsematonta muuttoliikettä ei ole otettu riittävästi huomioon.
EnglishIt is sufficient to say that the resolution has been adopted by a broad majority.
Riittää, kun mainitaan, että päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä.
EnglishSufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.
Maahanmuuttopolitiikkaan ja Frontexin toimintaan on varattu riittävästi varoja.
EnglishPersonally, I am convinced that existing resources are more or less sufficient.
Minä itse olen vakuuttunut siitä, että nykyiset resurssit riittävät sangen hyvin.
EnglishThat is a method which is entirely sufficient to clarify who the asylum seeker is.
Tämä menetelmä on täysin riittävä selvittämään, keitä turvapaikan hakijat ovat.
EnglishDo not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
Älkää ajatelko, että kansallisten talousstrategioiden löyhä koordinointi riittää.
EnglishHowever, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
Päättäväistä maatalouspolitiikkaa on kuitenkin tuettava riittävällä rahoituksella.
EnglishIt is sufficient in order to define our position and to show our determination.
Se on kuitenkin riittävä kantamme määrittelemiseksi ja päätöksemme ilmaisemiseksi.
EnglishOne of the problems is that we do not have sufficient statistics on this issue.
Yksi ongelma on nimenomaan se, ettei meillä ole riittävästi tilastoja tältä alalta.
EnglishSufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.
Metallisen elohopean yhdistelmistä ja elohopeasta on annettu riittävästi sääntöjä.
EnglishNevertheless, this progress is still not sufficient to begin talks on accession.
Tämä edistys ei kuitenkaan vielä riitä liittymisneuvottelujen aloittamiseen.
EnglishLike her, I would like to stress that sufficient flexibility must be displayed.
Haluan hänen tapaansa tähdentää, että meidän on osoitettava riittävää joustavuutta.
EnglishI therefore feel that the initiatives implemented to date are not sufficient.
Olen siksi sitä mieltä, että tähänastiset aloitteet eivät ole olleet riittäviä.
EnglishThe funds appropriated are not sufficient and the staffing is certainly inadequate.
Myönnetyt varat eivät ole riittäviä, henkilökuntaa on ehdottomasti liian vähän.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sufficiency":

sufficiency
self-sufficient