"suchlike" - Suomenkielinen käännös

EN

"suchlike" suomeksi

EN

suchlike {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "suchlike"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCan farmers survive this measure in certain regions and suchlike?
Voivatko viljelijät selvitä tästä toimenpiteestä tietyillä alueilla ja seuduilla?
EnglishEverything that is on the label, such as energy, protein, and suchlike, is valuable information.
Kaikki etiketin teksti, kuten energian, proteiinin yms. määrä, on arvokasta tietoa.
EnglishThey also need a road network, refrigerated transport, sufficient medical staff, and suchlike.
Kehitysmaihin tarvitaan myös muun muassa tieverkosto, kylmäkuljetusta ja riittävästi lääkintähenkilöstöä.
EnglishThe plants will be written off, and the companies will invest the proceeds in telecommunications and suchlike.
Niistä on tehty poistoja ja yritykset sijoittavat ne tietoliikenteeseen ja muuhun sellaiseen.
EnglishCorruption, crime, discrimination against minorities, and suchlike must all be tackled, also in future.
Korruptioon, rikollisuuteen, vähemmistöjen syrjintään ja sen sellaiseen on puututtava myös tulevaisuudessa.
EnglishWe hope to achieve our aims by, for example, possibly taxing aircraft fuel and suchlike.
Toivomme saavuttavamme tavoitteemme esimerkiksi mahdollisella lentopolttoaineen verotuksella ja muilla senlaatuisilla toimilla.
EnglishWe must work on a good range of financial services, well-qualified work force, and suchlike.
Meillä on oltava muun muassa kattava valikoima rahoituspalveluja ja ammattitaitoista työvoimaa. Muun muassa näitä asioita on työstettävä.
EnglishThe first is primary law, immunity and suchlike: fortunately, the resolutions finally cut this loose.
Ensimmäisenä ovat primaarioikeuden ja koskemattomuuden kaltaiset kysymykset, jotka onneksi poistettiin päätöslauselmien ansiosta.
EnglishWe do not need any new officials to do that, because we already have technical monitoring bodies and suchlike.
Asiaa varten ei myöskään tarvita uusia virkamiehiä, sillä sitä varten meillä on teknisiä valvontajärjestöjä ja vastaavia.
EnglishPerhaps you are aware that I too sometimes visit projects and give talks at conferences about telecities and suchlike.
Te ehkä tiedätte, että tutustun joskus myös projekteihin ja puhun konferensseissa telekaupungeista ja muista asioista.
EnglishNew platforms, particularly in the digital context, on broadband, on the Internet, and suchlike cost a great deal to develop.
Erityisesti digitaalisen toimintaympäristön uusien laajakaista- ja Internet-jakelutapojen kehittäminen on kallista.
EnglishI should mainly like to focus on the development of rail transport rather than safety, interoperability and suchlike.
Käsittelen puheenvuorossani pääasiassa rautatieliikenteen kehitystä enkä niinkään esimerkiksi turvallisuutta ja yhteentoimivuutta.
EnglishThe problems at the borders are all too often caused by sluggishness on the part of the staff, time-consuming, bureaucratic habits and suchlike.
Rajaongelmat aiheuttaa aivan liian usein henkilökunnan hitaus, tarpeettomat byrokraattiset tavat ja muu sellainen.
EnglishThe terms foreigners, refugees, illegal immigrants, asylum seekers and suchlike are used in an inconsistent way.
Käsitteitä "ulkomaalaiset", "pakolaiset", "laittomat maahanmuuttajat", " turvapaikanhakijat" ja muita vastaavia käytetään epäjohdonmukaisella tavalla.
EnglishThat also requires budgetary decisions before the end of the year, with the new approach to areas eligible for aid and suchlike.
Vuoden loppuun mennessä on myös päätettävä talousarviota koskevia asioita, muotoiltava uudelleen tukialueita ja tehtävä vastaavia asioita.
EnglishThis is exactly why it is important to characterise and classify companies, workstations and suchlike effectively, and to divide these into areas, etc.
Juuri siksi on tarpeen, että yrityksiä, työpaikkoja ja muuta luonnehditaan, luokitellaan, jaotellaan ja niin edelleen.
EnglishWe cannot continue to run along behind the decisions of multinational companies and suchlike; we have to pursue better policies, active policies.
Me emme saa enää tulla esim. monikansallisten konferenssien päätösten jälkijunassa, vaan meidän täytyy harjoittaa parempaa, aktiivisempaa politiikkaa.
EnglishWe complain about the situation and read in the press and the media about how bad the problems of obesity and suchlike are among schoolchildren.
Me valitamme vallitsevasta tilanteesta ja luemme lehdistä ja muista tiedotusvälineistä, kuinka pahoja lihavuus- ja muut ongelmat ovat koululaisten keskuudessa.
EnglishThe other, let us say more important, aspects such as minimum rest period and maximum working time and suchlike would have to be regulated sector by sector.
Muut, sanokaamme myös tärkeämmät näkökohdat, kuten vähimmäislepoajat ja enimmäistyöajat ja muut sen kaltaiset, olisi sitten järjestettävä alakohtaisesti.
EnglishSignificant efforts have been made to see to it that renewable energy will soon be utilised, that provision is made for solar panels and suchlike.
Rakennuksessa on panostettu huomattavasti uusiutuvan energian hyödyntämiseen lähitulevaisuudessa sekä aurinkopaneelien ja muiden samankaltaisten ratkaisujen toteuttamiseen.