"to succumb" - Suomenkielinen käännös

EN

"to succumb" suomeksi

EN

to succumb {verbi}

volume_up
We must not succumb to pesticide hysteria unleashed in the European Parliament.
Emme saa antaa periksi Euroopan parlamentissa valloilleen päästetylle torjunta-ainehysterialle.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Olisi helppo antaa periksi houkutukselle olla valvomatta harmaata taloutta.
I am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän ei pidä antaa periksi tälle kiusaukselle.
At the same time, the political elite are facing a difficult test: whether or not to succumb to the lure of populism that always offers easy solutions.
Samalla poliittisen eliitin on selvittävä hankalasta testistä: antautua vai olla antautumatta populismin houkutuksille, jotka tarjoavat aina helpon ratkaisun.
to succumb (myös: to die, to perish)
- (SK) Madam President, I would like to stress that tuberculosis is far from being eradicated, and we see here that nearly two million people a year are succumbing to this serious disease.
- (SK) Arvoisa puhemies, haluaisin korostaa, että tuberkuloosia ei ole todellakaan saatu hävitettyä, ja vuosittain lähes kaksi miljoonaa ihmistä menehtyy tähän vakavaan sairauteen.

Esimerkkejä "to succumb"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is crucial, too, that Russia does not succumb to the temptations of protectionism.
On myös olennaista, että Venäjä ei anna periksi protektionismin houkutuksille.
EnglishBut we will not succumb to this pressure, based on the arguments I have submitted.
Mutta edellä mainitsemieni syiden perusteella emme tule antamaan tälle paineelle periksi.
EnglishIt is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists' activities.
On surullista, että komissio on tämän lobbaustoiminnan ulkopuolella.
EnglishWe must keep going in this direction and not succumb to the difficulties.
Meidän on jatkettava tähän suuntaan emmekä saa antaa vaikeuksille periksi.
EnglishWe must not succumb to pesticide hysteria unleashed in the European Parliament.
Emme saa antaa periksi Euroopan parlamentissa valloilleen päästetylle torjunta-ainehysterialle.
EnglishI will not, however, succumb to the temptation of summing up the current term.
En sen vuoksi aio langeta siihen kiusaukseen, että luonnehtisin tämän parlamentin vaalikautta.
EnglishNonetheless, I too want to express my determination not to succumb to panic.
Haluaisin kuitenkin ilmoittaa, etten aio sortua paniikkireaktioon.
EnglishI am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän ei pidä antaa periksi tälle kiusaukselle.
EnglishWe are Europeans who stand for real values and will not succumb to threats from anyone.
Olemme eurooppalaisia ja puolustamme todellisia arvoja, emmekä alistu kenenkään uhkailuihin.
EnglishIt must not succumb to the temptation of adopting a permanently hostile attitude to the Commission.
Sen on vältettävä kiusaus omaksua pysyvästi vihamielinen asenne komissiota kohtaan.
EnglishIt would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Olisi helppo antaa periksi houkutukselle olla valvomatta harmaata taloutta.
EnglishOn our side of this House, we do not succumb to the same weakness for ideological blindness.
Meidän puolemme parlamentista ei sorru samaan ideologiseen sokeuteen.
EnglishHowever, we will not win if we succumb to sentiments and emotions.
Emme kuitenkaan voita, mikäli annamme vallan tunteille.
EnglishIt will be a shame indeed if Parliament’s largest groups succumb to pressure from lobbies in the car industry.
On häpeä, jos parlamentin suurimmat ryhmät alistuvat tottelemaan autoteollisuuden lobbareita.
EnglishEach time, you succumb to the heady lure of the void.
Joka kerran te annatte periksi hävittämisen houkutukselle.
EnglishWe do support free trade, but unfortunately the latter is often accompanied by the temptation to succumb to greed.
Tuemme vapaata kauppaa, mutta valitettavasti se tuo usein mukanaan houkutuksen antaa ahneudelle periksi.
EnglishIn view of all this, why do we have to succumb to the interests of one of the powerful banana multinationals?
Jos tämä kaikki on näin, miksi meidän pitäisi taipua yhden voimakkaan monikansallisen banaaniyhtiön etujen edessä.
EnglishWe do not want the Commission to succumb to the temptation of locking itself away in an office to prepare this draft.
Olemme halunneet välttää komission mahdollista houkutusta sulkeutua työhuoneeseen valmistelemaan hanketta.
EnglishNor do we have to succumb to slogans.
EnglishI do hope that the Commission will stick to its principles and will not succumb to political or economic pressure.
Toivon joka tapauksessa, että komissio pitää kiinni periaatteistaan eikä anna periksi poliittisen ja taloudellisen paineen alla.